نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۲۱,۷۴۶ نتیجه (۰.۲۹۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF ارزیابی کاربست قوانین معاملات اسلامی در نظام قراردادهای بازار سرمایۀ... https://jstmt.ut.ac.ir/.../article_60439_ad2d3c88faf7f101a53783... ۱۳۹۷/۳/۲۷ -  معاملات و مبادلات را ت کند و مله حکم مینفی ضرر یا به بطلان معا ۀضابط ۀوسیل هب ،صورت در غیر این و ضرار نشود. کند و در جایی که ضرر از وجود شرایط یا با آوردن قیودی معامله...  
PDF شماره چهل و نهم فروردین 97 http://www.kharazmi.ir/Resources/Doc/vakharazm/49.pdf ۱۳۹۷/۵/۱۳ -  شرکت سرمایه گذاري خوارزمي در سال 69 گام پرقدرتی در جلب مشارکت شرکت هاي خارجي در امر استخراج و فرآوري مواد در معدن طلاي شادان برداشت. گروه خوارزمی هم چنین بر...  
PDF شماره 2908 شنبه 19 فروردین-نصف جهان http://nesfejahan.net/files/fa/news/1396/1/17/17621_587.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۹ -  4- هزینه درج آگهى در روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد. 5- شهردارى در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شــهردارى...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه مذاهب اسلامی http://infosci.um.ac.ir/index.php/development/article/.../5776 ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ -  بينيپيش خطاهاي شرطي واريانس در دوره طـلا آتـي هـاي قـرارداد روزانـه قيمت هاي بازده تغييرپذيري بررسي به( 1002 )3كاي متغيرهـاي كـلان اقتـصادي، متغيـر 32 بـين از هـاي...  
PDF (برای دانلود کلیک کنید)-متلب سایت | آموزش متلب | مقالات و فیلم های … http://files.matlabsite.com/docs/papers/sp/ann-paper-086.pdf ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ -  که در ساختارهای تجاری پنهان استباشد تواند آشکارکننده ابهاماتیمی شاخص قیمت سهام، قیمت طلا، پیش بینیشبکه های عصبی، : کلمات کلیدی...  
PDF بولتن خبری روزانه 17 آذر-آریا سهم http://www.aryasahm.com/.../ARYA_SAHM_DAILY_BULLTIN_1395-09-17.... ۱۳۹۵/۹/۲۵ -  زیوار با همزمان معاملات ارزش و حجم شیافزا گذشته یمعاملات روز به نسبت برق، یروین عیتوز یها شرکت حساب به دیجد اعتبار زیوار به توجه با که گرفت قرار معامله مورد الیر ونیلیم...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1246-358100.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۲ -  عوامل موثر بر روي تغییرات قیمت قرار قراردادهاي آتی قیمت جهانی طلا، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و نرخ برابري دلار و ریال انتخاب روز کاري 871ا شده اند. جامعه آماري...  
PDF بررسی ارتباط قیمت بازار آتی و نقدی سکه طلای ایران-وزارت تعاون کار و... https://alborz.mcls.gov.ir/.../THE RELATIONSHIP BETWEEN FUTURES... ۱۳۹۶/۱/۱۵ -  مطالعـه از دو معادلـه طلا پرداخته می اي بررسی ارتبـاط بـین الگوي رگرسیون چندگانه بر تغییرات و نوسانات قیمت روزانه سکه طلا اسـتفاده شود. این دو معادله بر طبق مطالعات...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه مذاهب اسلامی http://jm.um.ac.ir/index.php/development/article/.../4595 ۱۳۹۳/۱۰/۹ -  ت قیمت سکه طلا و مدلسازی نوسانات بازده و واریانس شرطی آن استهدف از این مطالعه بررسی تغییرا تا 0831های مورد استفاده در این تحقیق، سری زمانی روزانه قیمت سکه بهار...  
PDF دریافت متن کامل کتاب شاخص‌های خانواده مطلوب از دیدگاه اسلام-مرکز... http://www.css.ir/Media/PDF/1397/10/.../636826313306034991.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ -  اقتصادي پشتوانه «مهر. »1 الارث سهم مکمل مهر. 2 طلاق حق برابر در اي وثیقه مهر،. 3 361 روایات در مهر وجوب علت 561 موقت و دائم ازدواج در مهریه تفاوت 561 بندي...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.