نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۲۱,۵۲۰ نتیجه (۰.۱۶۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (313 K) بررسی ارتباط بین سود یا زیان شناسایی نشده ناشی از... http://amf.ui.ac.ir/.../article_19877_31da0ac72d733752615e39f67... ۱۳۹۶/۸/۶ -  منعکس کنندة ارزش بنیادي به بهادار قیمـت نیمـه قـوي، حتی در بازارهاي کـارایی نـوع ،حال کننـدة تمـامی اطلاعـات در توانـد مـنعکس اوراق تنها می بنابراین، قیمـت اوراق لزومـاً...  
PDF شماره 2825 2825 https://zayanderoudonline.ir/pdf/2825.pdf ۱۳۹۸/۵/۶ -  کارن باوئر که قرار است برای دفاع از برنامه های خود در بوندستاگ حاضر شود به تازگی در گفت وگو با روزنامه فرانکفورتر آلگماینه بر لزوم افزایش بودجه دفاعی کشور به میزان...  
  PDF دانلود-بانک خاورمیانه https://www.middleeastbank.ir/.../meb-quarterly-report-no.11_13... ۱۳۹۷/۴/۲۷ -  متوسط تولید روزانه نفت خام ایران و متوسط قیمت نفت سنگین ایران نمودار ۲- متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی و تعداد معاملات ثبت شده در هر ماه برای شهر تهران مأخذ: گزارش...  
PDF اصل مقاله-مهریه و رابطه آن با نحوه پرداخت در قرآن و روایات معصومین... http://rnmagz.ir/images/PDF16/Pajooheshe-Mellal-16-8.pdf ۱۳۹۶/۲/۲۷ -  مـهـریـه در اصطلاح عبارت از چیزی است )مال معین یا چـیـزی کـه جایگزین مال باشد( که در زمان عقد نکاح از طرف مرد بـه شـود. در شود یا مرد، متعهد به پرداخت آن میزن...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://hse.behdasht.gov.ir/uploads/final_23273.pdf ۱۳۹۴/۴/۳۱ -  ت و دسترسی به سرمایه بحث می شوند و کارهاي پرداخ با توجهی خاص به ساز دهمدر فصل ، شوند هاي دارویی الگویی از اقتصاد اطلاعاتی مدرن ود فراودهشو فرآورده هاي دارویی...  
PDF مقدمه نویسنده: اقتصاد سلامت: اصول و جریان منابع، کتاب پایه برای تجزیه... http://hcsmiran.com/images/articles/economy-of-health.pdf ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ -  ت و دسترسی به سرمایه بحث می شوند و کارهاي پرداخ با توجهی خاص به ساز دهمدر فصل ، شوند هاي دارویی الگویی از اقتصاد اطلاعاتی مدرن ود فراودهشو فرآورده هاي دارویی...  
PDF روی جلد-روی جلد http://www.sarmayesaba.ir/.../9_789a77af52713a6af619e215537c243... ۱۳۹۶/۳/۲۶ -  تصوری که ما ایرانیان از افزایش قیمت نفت داریم وآن را به سود خود می خواهد بود. انگاریم، نخستین برنده افزایش قیمت نفت، غرب های آمریکا در خلیج فارس در دوازده سال اخیر...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://aids.behdasht.gov.ir/uploads/final_23273.pdf ۱۳۹۴/۵/۱۳ -  ت و دسترسی به سرمایه بحث می شوند و کارهاي پرداخ با توجهی خاص به ساز دهمدر فصل ، شوند هاي دارویی الگویی از اقتصاد اطلاعاتی مدرن ود فراودهشو فرآورده هاي دارویی...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://aac.behdasht.gov.ir/uploads/final_23273.pdf ۱۳۹۷/۵/۲۴ -  ت و دسترسی به سرمایه بحث می شوند و کارهاي پرداخ با توجهی خاص به ساز دهمدر فصل ، شوند هاي دارویی الگویی از اقتصاد اطلاعاتی مدرن ود فراودهشو فرآورده هاي دارویی...  
PDF طرح مطالعاتی طرح مسکن اجاره ای-وزارت راه و شهر سازی https://isfahan.mrud.ir/.../طرح مطالعاتي مسكن اجاره اي- خانم دك... ۱۳۹۷/۲/۲۴ -  یکدیگر موجب بروزها عنی دار آنلزوما با هم همسو نبوده و فاصله م کم درآمدهای گروه کردن تر و نزدیک ،برای رفع آن که حضور دولتای پدیده ،بروز میکندای که بطور دوره گرددهایی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.