نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۲۰,۷۴۸ نتیجه (۰.۱۸۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF طلا-شرکت پتروشیمی خراسان http://joomla.khpc.ir/components/.../86371386740050.pdf ۱۳۹۴/۶/۹ -  ت قيمت سكه طلا و مدلسازي نوسانات بازده و واريانس شرطي آن استهدف از اين مطالعه بررسي تغييرا تـا 0831هاي مورد استفاده در اين تحقيق، سري زماني روزانـه قيمـت سـكه...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://hse.behdasht.gov.ir/uploads/final_23273.pdf ۱۳۹۴/۴/۳۱ -  ت و دسترسی به سرمایه بحث می شوند و کارهاي پرداخ با توجهی خاص به ساز دهمدر فصل ، شوند هاي دارویی الگویی از اقتصاد اطلاعاتی مدرن ود فراودهشو فرآورده هاي دارویی...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://iad.behdasht.gov.ir/uploads/final_23273.pdf ۱۳۹۷/۹/۱۴ -  ت و دسترسی به سرمایه بحث می شوند و کارهاي پرداخ با توجهی خاص به ساز دهمدر فصل ، شوند هاي دارویی الگویی از اقتصاد اطلاعاتی مدرن ود فراودهشو فرآورده هاي دارویی...  
  PDF بسم اﷲ الرحمن الرحیم-سایت شهرداری تهران http://region5.tehran.ir/.../LinkClick.aspx?fileticket=Mlc61JsI... ۱۳۹۴/۱/۶ -  سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران: طراح جلد ریال : ..........قیمتنسخه 0001، 7831: دومچاپ 879 -469-6282 -60 -3 (:2جلد )شابک 879 - 469-6282 -50 -6 (:1جلد...  
PDF شماره 2825 2825 https://zayanderoudonline.ir/pdf/2825.pdf ۱۳۹۸/۵/۶ -  کارن باوئر که قرار است برای دفاع از برنامه های خود در بوندستاگ حاضر شود به تازگی در گفت وگو با روزنامه فرانکفورتر آلگماینه بر لزوم افزایش بودجه دفاعی کشور به میزان...  
PDF اصل مقاله (313 K) بررسی ارتباط بین سود یا زیان شناسایی نشده ناشی از... http://amf.ui.ac.ir/.../article_19877_31da0ac72d733752615e39f67... ۱۳۹۶/۸/۶ -  منعکس کنندة ارزش بنیادي به بهادار قیمـت نیمـه قـوي، حتی در بازارهاي کـارایی نـوع ،حال کننـدة تمـامی اطلاعـات در توانـد مـنعکس اوراق تنها می بنابراین، قیمـت اوراق لزومـاً...  
  PDF دانلود-بانک خاورمیانه https://www.middleeastbank.ir/.../meb-quarterly-report-no.11_13... ۱۳۹۷/۴/۲۷ -  متوسط تولید روزانه نفت خام ایران و متوسط قیمت نفت سنگین ایران نمودار ۲- متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی و تعداد معاملات ثبت شده در هر ماه برای شهر تهران مأخذ: گزارش...  
PDF تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری تفت http://tomu.ir/.../تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری ت... ۱۳۹۵/۱۲/۶ -  مي از مراجع محلي تعيين و به تصويب ور و وزارت دارايي با كسب اطلاع شاي خواهد بود كه وسيله وزارت كبهاي اراضي طبق قيمت منطقه هاي كشور و آباداني و مسكن تعيين رسيده...  
PDF دانلود-دانشگاه علم و فرهنگ (غیر دولتی - غیرانتفاعی) تهران - وابسته به... http://hoseinzadeh.usc.ac.ir/files/1486878710.pdf ۱۳۹۶/۵/۲۹ -  پرداخت می کند، «تضمین متغیر» می گویند (بند 06 ماده ی 1 دستور العمل مذکور). به محاسبه ی مستمر سود و زیان در هر روز، اصطلاحا ًتسویه ی حساب روزانه2 گفته می شود، تســویه...  
PDF اصل مقاله-مهریه و رابطه آن با نحوه پرداخت در قرآن و روایات معصومین... http://www.rnmagz.ir/images/PDF16/Pajooheshe-Mellal-16-8.pdf ۱۳۹۶/۲/۱۷ -  مـهـریـه در اصطلاح عبارت از چیزی است )مال معین یا چـیـزی کـه جایگزین مال باشد( که در زمان عقد نکاح از طرف مرد بـه شـود. در شود یا مرد، متعهد به پرداخت آن میزن...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.