نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۴۱,۵۲۷ نتیجه (۰.۱۷۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (1681 K)-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../?_action=showPDF&article=2338... ۱۳۹۵/۹/۱۴ -  شدمنطقه خوزستان طراحی ها نتایج نشان داد که با احتساب هزینه تأمین آب، بیشترین هزینه. گذاري، جاري و کل برآورد شداي سرمایهههزینه ها و کمترین قیمت آب مربوط به مزارع...  
PDF بررسی اثر تغییر فشار در لولههای فرعی آبیاری بارانی متحرک دستی بر روی... https://journals.ut.ac.ir/.../article_23386_7c524d0c22521a329a6... ۱۳۹۵/۹/۶ -  شدمنطقه خوزستان طراحی ها نتایج نشان داد که با احتساب هزینه تأمین آب، بیشترین هزینه. گذاري، جاري و کل برآورد شداي سرمایهههزینه ها و کمترین قیمت آب مربوط به مزارع...  
PDF رست اهم عناوین 42 ساعت گذشته . 2 چکیده مطالب 5 شبکه های تلویزیونی. 21... https://www.ict.gov.ir/.../1368_634834725416778058.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  شركت سهام قيمت آخرين: ايسنا • «59 ص» است شدن نهايي درحال ها سرخابي سهام واگذاري: ايسنا • 3  1931/60/72 يناهم عناو «73 ص» ابهامات بودن پابرجا و بانك پست مجمع...  
PDF 3 اخبار داخلی کشاورزی و آب - هفته 3 بهمن 94 http://www.awnrc.com/images/pdf/news/94/11/94-11-3.pdf ۱۳۹۷/۶/۴ -  شود موضوع در صورت تأمین منابع مالی عملیاتی می میلیون ریال 50سط برحسب نوع خاک برای هر هکتار از اراضی، حداقل برای اجرای عملیات مزبور به طور متو: وی تصریح کرد...  
PDF دانلود فایل-طرح توجیهی https://www.sepinud.org/.../c9092969-68ec-4d67-be9b-c58232649ed... ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ -  طرح و یا اظهار شده یا نشده به مراجع قانونی باشد. هیئت مدیره یا مدیران –اجرایی و مالی در خصوص ارزش و حجم ریالی پروژه ها و طرح هاي موفق قبلی که سهامداران سوابق - طرح...  
PDF دانلود طرح توجیهی تولید مقاطع متقارن-فروش کارخانه ، خرید کارخانه ،... http://www.iranfactory.com/downloads/.../maghateh.pdf ۱۳۹۴/۶/۸ -  متفاوت نوع فولاد لحاظ بهمقاطع متقارن خاص ساخت در مصرفی اولیه مواد .ریال متفاوت است 00931تا 0018دامنه قیمت از قرار هرکیلو گرم . دارد قطعه فنی گی پیچید درجه Ø شده...  
PDF تعیین مناسب ترین سن بهره برداری اقتصادی توده های همسال پالونیا مطالعه... http://takideh.ir/.../JWFST_Volume-23_Issue-2_Pages-203-224.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۸ -  همچنین با محاسبه درآمدها و هزینه .برداري اقتصادي مشخص گردید سن بهره ریال 057درصد و قیمت هر کیلو چوب سرپا معادل 21نتایج نشان داد که با نرخ بهره : گیري نتیجه باشد.  
PDF دانلود فایل-سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور https://www.gsi.ir/file/download/.../Geo 123 -FINAL.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ -  و نشر بازرگانی 321 سال دوازدهم- شماره 321 - تیرماه 5931 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور قیمت 00004 ریال 321 6102 YLUJ ,321 .loV narI fo yevruS lacigoloeG slaiR...  
PDF شماره 97، تابستان 1392-سازمان جنگلها http://hoghooghi.frw.org.ir/uploadedfiles/xfiles/.../97.pdf// ۱۳۹۵/۳/۳ -  بدیهی است زمانی امکان انجام درست این قیمت گذاری میسر می شود که خریدار نیز چون هر کالای دیگری براساس اطلاعات موجود درباره آن از جمله کمیت، کیفیت و قیمت به تواند...  
PDF راهنمای تهیه گزارش های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه های... https://sama.mporg.ir/sites/Publish/ZabetehDoc/Code763.pdf ۱۳۹۷/۳/۱۳ -  01- 4 فرم تعهدنامه پیشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمنـدان در معـاملات دولتـی مـورخ -11-4 47 7331/01/22 57 «برگ پیشنهاد قیمت» - 21- 4 77 مدل مالی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.