نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۴۱,۷۰۶ نتیجه (۰.۱۱۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF فهرست مطالب پیشگفتار بنچ مارکینگ آب بدون درآمد و محاسبه سطح... http://www.irwwa.ir/.../231_9b1eb4d766404d098c8c835f7f41b8d9.ht... ۱۳۹۸/۳/۷ -  در نتیجه با توجه به قیمت بسیار ناچیز آب در حال حاضر و عدم وجود درآمد کافی در شرکت های آب و فاضلاب، ادامه روند کنونی در بسیاری از موارد توجیه اقتصادی ندارد مگر...  
PDF فایل کلی مقالات این شماره http://www.jwwse.ir/jufile?issue_pdf=10512 ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ -  در نتیجه با توجه به قیمت بسیار ناچیز آب در حال حاضر و عدم وجود درآمد کافی در شرکت های آب و فاضلاب، ادامه روند کنونی در بسیاری از موارد توجیه اقتصادی ندارد مگر...  
PDF اصل مقاله (1681 K)-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../?_action=showPDF&article=2338... ۱۳۹۵/۹/۱۴ -  شدمنطقه خوزستان طراحی ها نتایج نشان داد که با احتساب هزینه تأمین آب، بیشترین هزینه. گذاري، جاري و کل برآورد شداي سرمایهههزینه ها و کمترین قیمت آب مربوط به مزارع...  
PDF .جهت دسترسی به فایل اصلی روی این قسمت کلیک نمایید.   (درصورت باز نشدن... http://www.rdis.ir/RDFiles/Studies/13 Qatar Dubai.pdf ۱۳۹۶/۶/۷ -  گرفته با رویه وطه درخصوص اینکه انتشار صکوک در این مورد خاص با موازین شرعی درخصوص صکوک، ارائۀ فتوای شورای فقهی مرب -31 در تضاد نیست، الزامی است؛ تواند به ریال قطر...  
PDF رست اهم عناوین 42 ساعت گذشته . 2 چکیده مطالب 5 شبکه های تلویزیونی. 21... https://www.ict.gov.ir/.../1368_634834725416778058.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  شركت سهام قيمت آخرين: ايسنا • «59 ص» است شدن نهايي درحال ها سرخابي سهام واگذاري: ايسنا • 3  1931/60/72 يناهم عناو «73 ص» ابهامات بودن پابرجا و بانك پست مجمع...  
PDF تعیین مناسب ترین سن بهره برداری اقتصادی توده های همسال پالونیا مطالعه... https://takideh.ir/.../JWFST_Volume-23_Issue-2_Pages-203-224.pd... ۱۳۹۸/۹/۳۰ -  همچنین با محاسبه درآمدها و هزینه .برداري اقتصادي مشخص گردید سن بهره ریال 057درصد و قیمت هر کیلو چوب سرپا معادل 21نتایج نشان داد که با نرخ بهره : گیري نتیجه باشد.  
PDF بهین هیابی انتقال گاز و برق هم افزایی گاز و برق-پرتال جامع علوم انسانی http://ensani.ir/.../20101119063316-p0129601240331-URJXRK.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ -  تلفات آن در هر حالت محاسبه شده است. ضمنا ًبا توجه به شرايط اقليمي و قيمت گاز، آناليز حساسيتي نيز بر روي اين دو پارامتر صورت گرفته است و نهايتا ًٌبهترين گزينه براي حداقل...  
PDF رست اهم عناوین 42 ساعت گذشته . 2 چکیده مطالب 4 شبکه های تلویزیونی. 11... https://www.ict.gov.ir/.../1296_634757887183906250.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  كرد اعلام TCI وزير معاون ايران، بومي وجوي جست موتور نخستين نام سر بر بحث و وگو گفت ها ماه از پس - ايسنا در كه هستيم نامي دنبال وجو جست موتور اين براي ما و شد خواهد...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1411-243267.pdf ۱۳۹۶/۸/۲ -  همچنین با محاسبه درآمدها و هزینه .برداري اقتصادي مشخص گردید سن بهره ریال 057درصد و قیمت هر کیلو چوب سرپا معادل 21نتایج نشان داد که با نرخ بهره : گیري نتیجه باشد.  
PDF راهنمای تهیه گزارش های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه های... https://sama.mporg.ir/sites/Publish/ZabetehDoc/Code763.pdf ۱۳۹۷/۳/۱۳ -  01- 4 فرم تعهدنامه پیشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمنـدان در معـاملات دولتـی مـورخ -11-4 47 7331/01/22 57 «برگ پیشنهاد قیمت» - 21- 4 77 مدل مالی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.