نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۴۱,۷۰۶ نتیجه (۰.۵۴۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اثر میکوریزا و محلولپاشی عناصر روی، بور، پتاسیم بر ویژگیهای زراعی و... https://sustainagriculture.tabrizu.ac.ir/.../article_7691_9295d... ۱۳۹۸/۱۰/۸ -  + بور +روی حداکثر وزن خشک برگ .ندی نشان داددارمعنیتحت تاثیر تلقیح با میكوریزا کاهش برگ یا قیمت کیفیت برگ توتون وزن وزن تر بوسیله روی و حداکثر حداکثر کمر برگ در...  
PDF اینجا-پایگاه خبری اتاق ایران http://otaghiranonline.ir/UFiles/.../Doc20180618122755666.pdf ۱۳۹۷/۳/۲۹ -  طلا، نقره و نفت خامقیمت -1 (بخش داده و اوپک ،)بخش اخبار اقتصادی روز(بانک مرکزی های خام برگرفته از سایتآمارهای جهانی طلا، نقره و نفت ع بررسی وضگزارشات هفتگی نیز در صورت...  
PDF برآورد ضرایب اقتصادی صفات مهم تولیدی و تولید مثل گوسفند افشاری در... https://rahyaft-danesh.com/wp-content/.../ضرایب-اقتصادی.pdf ۱۳۹۸/۲/۱۴ -  حساسـيت اقتصادي نسبي، ضريب اقتصادي مطلق هر صفت به نتـايج ( بـرآورد گرديـد. ±% 02ضرايب اقتصادي صفات نيز نسبت به تغيير سطح قيمت نهاده ها و ستانده هـا ) از درصـد...  
PDF «قدس» مدفن صهیونیس تها م یشود-لینک روزنامه http://www.zamandaily.ir/attachments/article/1101/3641.pdf ۱۳۹۷/۳/۲ -  1-معادل 5 درصد قیمت کارشناسی هر دستگاه به عنوان سپرده شرکت در مزایده به یکی از صور ذیل به شهرداری تسلیم گردد: الف) واریز وجه نقد به حساب سپرده شهرداری ب) ضمانت...  
PDF ارزیابی فنی و اقتصادی اثر دو روش آبیاری قطره‌ای (تیپ) و شیاری بر... http://agrobreedjournal.ir/article-1-130-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۲۰ -  قطرهميانگين حجم آب مصرفي در دو روش آبي درصدي در مصـرف 64عليرغم كاهش .داشت درآب مصرفي، مقدارعملكرد نسبتاً يكساني با روش آبياري شياري درصدي 64كاهش نسـبت . ريـال بـود 1/923/084الص...  
PDF مقایسه استراتژیهای مختلف مدیریت کم آبیاری در پرتقال-انجمن آبیاری... http://idj.iaid.ir/.../article_85905_f559a197c17acb1352a95d4800... ۱۳۹۸/۴/۱۰ -  آبياری در تيمار عرف باغدار به روش قطره ستاع ، در 2ساع ، در تيمتار بتدون تتنش بته متدت 84و به مدت ستاع و در تيمارهتای کتم 1به مدت 5Tو 3Tتيمارهای کم آبياری آبيتاری...  
PDF 2) استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی جهت تامین مالی واجرای طرح خط دوم... http://www.thrw.ir/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/files/5.pdf ۱۳۹۷/۲/۱۱ -  به دشتهای فوق منتقل نمایدمیلیون متر مکعب از پسابهای تصفیه خانه جنوب تهران را 280 سالانه و حداکثر هشتاد بوده 09میلیارد ریال براساس قیمت های سال 2260شده از جانب...  
  PDF فصلنامه شماره 51-سایت شهرداری تهران http://traffic.tehran.ir/Portals/7/51.pdf ۱۳۹۵/۲/۲۰ -  و هزینه تعمیرات سنگین یک اتوبوس است. برای محاسبه هر یک از این موارد لازم است تعداد دفعات تعویض و قیمت واحد به ازای هر تعویض مشخص شود. هزینه کارواش شامل عملیات روشویی،...  
PDF دانلود آغاز دانلود-ایمان قم http://www.imandaily.ir/component/.../312-1394-10-3?Itemid=0 ۱۳۹۷/۹/۲۵ -  .. پنجشنبه - سوم دیماه 4931 - دوازدهم ربیع الاول 7341 - سال هجدهم - شماره 7983 - قیمت 005 تومان حداد عادل در شب یلدا آری، ظریف خیر! شاخص های دوگانه رئیس جدید،...  
PDF  (برای دریافت رایگان این شماره روزنامه مناقصه مزایده کلیک کنید) http://monaghesatiran.ir/PdfDailyNewsPaper/002857.pdf ۱۳۹۸/۹/۲۳ -  مسلح بودند جنگیدیم و آحاد ملت با دشمن مقابله کردند. دوشنبه 81 آذر 8931 21 ربیع الثانی 1441 سال پانزدهم شماره 7582 قیمت 00002 ریال 8 صفحه 6882-8002:NSSI sIR00002 7582.oN...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.