نتایج جستجو
صفحه ۱۲ | ۵,۲۷۵ نتیجه (۰.۲۱۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF جهان صنعت-وزارت نفت http://payeshgari.mop.ir/Portal/file/?289839/All.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ -  ٠٤درصد مورد نياز �ارخانه طلاى زرشوران 21m�]Ä�¨vÄ سال پانزدهم شماره 6904 61 صفحه قیمت 0001 تومانسه شنبه 11 دى 7931 42 ربیع الثانى 0441 1 ژانویه 9102 معاون سیاســی...  
PDF صنعتی اصفهان-اصل مقاله 427.62 K http://jhr.ui.ac.ir/.../article_22878_d29d5fe1015799c0faf12e8e7... ۱۳۹۸/۹/۱۰ -  زيستتتند ايتتران در دومجهتتانيجنتتگ پايتتان تتتا آنهتتا .).1: 1321 اطلاعات،( مقتتدماتي يتتايفعاليتتت م،3141/ش1321 ستتا در کنستو يمکتاري بتا لهستتاني آوارگان پذيرش...  
PDF تهدید زیستی و سلامت غذایی-سازمان پدافند غیرعامل http://paydarymelli.ir/files/fa/news/1396/2/10/68880_680.pdf ۱۳۹۶/۸/۲۷ -  استالمللي از سوابق ارزنده وي هاي داخلي و بيندر نشريات و كنفرانس مقاله 07چاپ بيش از :دكرارد زير اشاره توان به مو ديگر سوابق آن مرحوم مي طرح پدافند غير عامل...  
PDF برای دریافت فایل PDF شماره 71 هفته نامه دنیای اطلاعات برتر کلیک... http://www.etelaatmigilan.ir/wp-content/uploads/2018/.../71.pdf ۱۳۹۷/۸/۲۰ -  کــرد کــه «یــک بــار بــرای همیشــه» جهــت مقابل ــه ب ــا افزای ــش قیمت ه ــا، از خریــد طــلا، ارز و کالاهــای گرانــی نظی ــر خ ــودرو خ ــودداری کنن ــد. بــه...  
PDF دانلود کتاب  -پرتال امامزادگان و بقاع متبرکه http://emamzadegan.ir/download/download-11265.aspx ۱۳۹۸/۱/۲۵ -  طلاب ارجمند پیشکش نماییم. یکی از مهم ترین اولویت های امروز امت اسلام عموما ًو مردم شریف ایران خصوصا،ً شناخت دقیق دشمنان واقعی اسلام و مسلمین است. یقینا ًاگر ترفندها...  
PDF دانلود-خراسان رضوی http://paydari.khorasan.ir/.../تهدید زیستی و سلامت غذایی.pdf ۱۳۹۶/۲/۳۱ -  استالمللي از سوابق ارزنده وي هاي داخلي و بيندر نشريات و كنفرانس مقاله 07چاپ بيش از :دكرارد زير اشاره توان به مو ديگر سوابق آن مرحوم مي طرح پدافند غير عامل...  
PDF اینجا-وزارت کشاورزی http://dpe.agri-jahad.ir/.../ShowFile.aspx?ID=13170af9-07d0-481... ۱۳۹۴/۵/۴ -  م نمودن چارچوبی براي انجام مقایسهـمذکور، فراه بندي طبقهلی تهیه ــقیمت مورد نظر بوده است. از دیگر اهداف اص باشد. میانواع گوناگون آمار مربوط به کالا و خدمات سازي هماهنگ منتشـر...  
PDF صاحب امتياز: سازمان ملي استاندارد ايران مدير مسئول: نیره... http://www.isiri.gov.ir/Portal/file/?452176/1209-(2).pdf ۱۳۹۶/۱/۵ -  فرا رسیدن روزهای غم بار تاسوعا و عاشورا و شهادت مظلومانه سالار شهیدان و سرور آزادگان حضرت امام حسین علیه السلام و یاران همیشه زنده اش را به مسلمانان، آزادی...  
PDF برای خوانش این کتاب به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.-خراسان زمین https://www.khorasanzameen.net/.../kabul-mission-alexander-burn... ۱۳۹۷/۹/۲۵ -  یاکھ اکثرا مستقل کشور داریمو مرکز صفحات شمال و حاکمان ھم کھ ثاری آبا کمال سوگواری، )داشتند از خود تر یکی از مراکز قوی با موقت و نیم بند بھ قیمت گزافی خریداری و و اسلافشاکمیت...  
PDF فصلنامه بلندای اندیشه- شماره 13- بهار 1397-www.abu.ac.ir https://abu.ac.ir/wp-content/uploads/2019/01/No.13.1397.pdf ۱۳۹۸/۹/۱۴ -  سایت های اینترنتی؛ نام خانوادگی، نام نویسنده، عنوان داخل گیومه، نام و آدرس o .نترنتیپایگاه ای ارسال به پست الکترونیکی فصلنامه ،متذکرهدر صورتی تطابق مقاله با...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.