نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۲۸,۱۰۳ نتیجه (۰.۱۴۴ ثانیه)
نتایج علمی
مقاله اثر نوسانات نرخ ارز و شاخص بازار سهام بر قیمت سکه طلا-مرجع دانش https://www.civilica.com/.../Paper-JR_DANESH-JR_DANESH-22-9_003... ۱۳۹۷/۹/۷ -  به دلیل اهمیت بازار ارز و بازار سهام، در این مطالعه تلاش می شود تا علاوه بر قیمت جهانی طلا اثر نوسانات نرخ ارز و شاخص سهام نیز بر قیمت سکهی طلا در ایران از فروردین...  
مقاله ارزیابی اثرات سرریز ریسک مثبت و منفی نرخ ارز، قیمت نفت خام و... https://www.civilica.com/.../Paper-JR_ATE-JR_ATE-5-4_006=ارزیاب... ۳ روز پیش -  طبق نتایج تحقیق، همبستگی معنی داری بین متغیر شاخص بورس با نرخ ارز، شاخص بورس با قیمت نفت، شاخص بورس با قیمت سکه و نرخ ارز با قیمت نفت وجود داشته، به طوری که همبستگی...  
  PDF دﻻیل کاهش شدید قیمت ارز و سکه-روزنامه جام جم http://jamejamonline.ir/Media/pdfs/1391/02/.../100811810859.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ -  ب ـا وجود ای ـن، قیمت ها به نس ـبت روز قبل کاهش محسوسی را تجربه کرد. بیشترین کاهش قیمت ها نیز در ارزها محس ـوس بود و قیمت انواع سکه ها در عصر دیروز طوری افزایش...  
روزنامه كيهان91/12/27: گزارش كيهان از كاهش روزانه قيمت سكه و ارز-بانک... http://magiran.com/npview.asp?ID=2700555 ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ -  به گزارش خبرنگار ما، قيمت سكه و ارز از روز سه شنبه هفته گذشته در بازار غيررسمي روند رو به كاهش داشته است. برخي فعالان اين بازار علت را كاهش مسافرتهاي خارجي، مي...  
روزنامه دنياي اقتصاد90/12/9: كاهش شتابان قيمت سكه و ارز-بانک اطلاعات... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2458403 ۱۳۹۶/۱/۱۰ -  روز گذشته قيمت سکه با 30 هزار تومان کاهش تا 775 هزار تومان افت کرد.طي دو روز دوشنبه و سه شنبه قيمت سکه بيش از 30 هزار تومان کاهش داشته است. در بازار ارز نيز ديروز...  
PDF چاپ این مقاله-دانشگاه مذاهب اسلامی https://jm.um.ac.ir/index.php/development/article/view/.../9678 ۱۳۹۵/۹/۱۰ -  همبستگی براي دادهHCRAG-CCDاین راستا با استفاده از روش همبستگی شرطی پویا ) ت ــا 9831/10/70روزان ــه ب ــازدهی ن ــرخ ارز، شــاخص ب ــازار ســهام و قیمــت ســکه طــلا...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20160524144740-9922-85.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۸ -  همبستگی براي دادهHCRAG-CCDاین راستا با استفاده از روش همبستگی شرطی پویا ) ت ــا 9831/10/70روزان ــه ب ــازدهی ن ــرخ ارز، شــاخص ب ــازار ســهام و قیمــت ســکه طــلا...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20150503070819-9855-85.pdf ۱۳۹۴/۴/۱۳ -  1گذاراني بودند که پول داغ در دسد خود داشتند سرمايه توان اين وجود آمده بود، مي هاي يادشده بهاي که در بازار داراييدر چنين فضاي آشفته هايي مانند سهام، سكه طلا و ارز...  
PDF اصل مقاله (367.21 K)-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_73901_7d59e12f6b43501f34f... ۳ روز پیش -  متغير طي زمان در بازارهاي طلا و ارز ايرانبررسي كارايي اگر سري زمـاني قيمـت . ه شده استهاي ريشه واحد خطي متعارف نسبت داد اصلي اين امر، به توان آزمون پايين آزمون هـاي...  
PDF ارزیابی اثرات سرریز ریسک نامتقارن نرخ ارز، قیمت نفت خام و سکۀ طلا بر... https://ecoj.tabrizu.ac.ir/.../article_8476_26e3ff45ed6c98be94f... ۱۳۹۸/۱/۳۰ -  تهران، نرخ ارز، قیمت در این مقاله از میان متغیرهای مهم مؤثر بر بازار بورس اوراق بهادار نفت خام و قیمت سکه انتخاب و ساختار همبستگی بین بازده و سرریز ریسک بین این...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.