نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۱۴,۲۷۶ نتیجه (۱.۴۵۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (906 K)-وب سایت دانشگاه تربیت مدرس http://ecor.modares.ac.ir/.../article_15625_ef19e614d030cf9b888... ۱۳۹۵/۱۰/۸ -  3 محمدعلي ابوترابيو فرمصطفي سلیمي، لیدا گوهري/ يبررسي اثر توسعه مالي بر سرمايه انسان 180 مقدمه .5 شود. سرمايه انساني يکي از ارکان اساسي توسعه يک کشور و...  
PDF مقایسة گستردگی شهر تبریز در دور ههای ایلخانی، صفوی و قاجار با استناد... http://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/.../article_7077_df2d10bc2e81c5... ۱۳۹۷/۵/۲۷ -  ايلخانی، صفوی و قاجار با استناد بر مستندات تاريخی دکتر ليدا بليلان اصل*، دکتر داريوش ستارزاده** تاريخ دريافت مقاله: 40/01/0931 ، تاريخ پذيرش نهايی: 12/30/1931 چکیده شــهر...  
PDF نسخه pdf آموزش کتلت نسخه pdf - پی دی اف-غذاها http://www.akairan.com/.../news20176191262630281.pdf ۱۳۹۶/۳/۲۹ -  به گزارش آکاایران: کلیدواژه ها: توسعه مالی؛ سرمایه انسانی؛ الگوی خود بازگشت با وقفه‏ های توزیعی نویسندگان: لیدا گوهری: دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده علوم...  
PDF زیست چینهنگاری سازند چمنبید در برش قرونه، رشته کوههای بینالود بر... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1075274.pdf ۱۳۹۸/۸/۲۴ -  دوران دوم ایان چیناه یهاتوالیگروهی دیگر دست کو برش مورد مطالعه) (های دسترسی به برش مورد مطالعه در شمال خاور ایران : نقشه راه1شکل عباس قادری، لیدا خدادادی، فاطمه...  
PDF کتاب‌نامه رشد فنی حرفه‌ای شماره 17 -دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی https://samanketab.roshdmag.ir/.../12663_orig.pdf ۱۳۹۷/۹/۱۴ -  طول در آن سیتدر که است یااندازهبه آن حجم و رود ینم فراتر نیمع حد کی از یدرس کتاب صفحات ن،یا بر افزون. شودیم . باشد ممکن و سریم یلیتحص سال ییتوانا و دانش از یواحد سطح...  
PDF خلاصه مقالات همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری بوکان، 62... http://shebakmag.ir/upload/Single/Content/.../Shebak-Saud.pdf ۱۳۹۶/۲/۹ -  با توجه به مطالعات اولیه به نظر می رسد با اندکی تغییر در نحوه به تصویر در آوردن محیط زیست در کتاب فارسی اول ابتدایی می توان نقش به سزایی در جهت بهبود و ارتقاء...  
PDF خلاصه مقالات و کتاب کنگره-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی http://irhrc.sbmu.ac.ir/uploads/مقالات_کنگره_93.pdf ۱۳۹۶/۷/۳ -  بکر بودن، می وصف مشترک زن و مرد است با این وجود بکارت زن از جمله اوصافی است که واجد آثار مھمی در باشد از اینرو تدقیق در آن از اھمیت به سزایی برخوردار خواھد بود.  
PDF کتاب‌نامه پیش دبستانی شماره 1-دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی https://samanketab.roshdmag.ir/.../2781_orig.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۲۲ -  دیدگاه خود را درباره ي کتاب براساس شاخص ها و معیار هاي تعیین شده با امتیازی که به آن می دهد، بیان می کند. هر کتاب برای گذر از خان بررسی ها، باید به طور میانگین، حداقل...  
PDF وضعيت استفاده از اينترنت توسط اساتيد دانشگاه علوم پزشکی سمنان-دانشگاه... http://ijme.mui.ac.ir/files/.../admin-A-10-1-164-4809386.pdf ۱۳۹۲/۸/۲۴ -  slanruoj//:ptth وضعيت استفاده از اينترنت توسط اساتيد دانشگاه علوم پزشكي سمنان زاده ليدا فتاحي, آقاجاني، راهب قرباني، مجيد كسائي معصومه صابريان، سعيد حاجي...  
PDF نیوشا باقری دکتر عفت عباسی دکتر مسعود گرامیپور-فصلنامه خانواده و پژوهش http://qjfr.ir/.../browse.php?a_id=155&slc_lang=fa&sid=... ۱۳۹۸/۸/۲۵ -  است نموده جلب خود به را وتربیت تعلیمۀ متخصصان حوز و .با موفقیت تحصیلی آنان دارد تنگاتنگه ای رابط دبستانی کودکان پیش دورۀ زبانی توانش نیز پیش دبستان یفعالیتها از...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.