نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۸,۹۶۴ نتیجه (۰.۲۵۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF بررسی ارتباط بین علائم دستگاه ادراری تحتانی و فلومتری ادرار در... http://rjms.iums.ac.ir/files/.../admin-A-10-1-36-629796a.pdf ۱۳۹۴/۱/۵ -  ادرار و جریان متوسط ادرار بر اساس میلیلیتر در ثانیه)egareva Q( با نوموگرام لیورپول فلوم ـتری ادرار در خانمها بـه صورت کامپیوتری مقایسه شد و هر بیمار در صدک)elitnecreP(...  
PDF دانلود مقاله-نیروی انتظامی http://kerman.jrl.police.ir/.../2301bad4937fd40313136e1e35af5fc... ۱۳۹۳/۱۰/۲۶ -  کنند خدمت خود جوامع به توانند مى ورزشى، عالى هاى کلوپ دیگر، سطحى در حتى و( 96)مدرسه، از فرار کاهش گار،سی ترک هاى برنامه زمینه در که است انگلیس لیورپولدر فوتبال...  
PDF تعیین شیوع کریپتوسپوریدیوم و اندازهگیری ریزمغذیهای سرم در... http://pejouhesh.sbmu.ac.ir/article-1-295-fa.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ -  پزشکی شه، دانشکده پزشکیگروه ایمونولوژی، ** ید بهشتیدانشگاه علوم پزشکی شهمرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری، *** انگلستان،رپول،لیورپولمدرسه طب گرمسیری لیوگروه اپیدمیولوژی،...  
PDF فایل کلی مقالات این شماره-مجله حقوقی دادگستری http://www.jlj.ir/jufile?issue_pdf=1800 ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  صفحه درج همان، کلمه ذکر از پس صورت، این غیر در و اکتفا همین به باشد، در و پیشین کلمه ذکر و اثر صاحب خانوادگینام ذکر فقط دیگر، منابع از پس منبع تکرار رتصو در ...  
PDF تعیین شیوع کریپتوسپوریدیوم و اندازهگیری ریزمغذیهای سرم در... http://pejouhesh.sbmu.ac.ir/article-1-295-en.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ -  پزشکی شه، دانشکده پزشکیگروه ایمونولوژی، ** ید بهشتیدانشگاه علوم پزشکی شهمرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری، *** انگلستان،رپول،لیورپولمدرسه طب گرمسیری لیوگروه اپیدمیولوژی،...  
PDF pdf شماره 1 نشریه دانش رسانه http://www.resanenews.com/files/fa/news/1393/.../1223_811.pdf// ۱۳۹۴/۶/۱۳ -  جایگاهي كه آنها را به عنوان معماران دانش رسانه، اهداف و ضرورت هاسرمقاله هزاره جدید مطرح كرده است. صنعت رسانه صنعتي رو به رشد و در حال تحول و دگرگوني مستمر است كه...  
PDF بورس هاي کالای جهان گذشته، حال و آینده کار مشترک کنفرانس تجارت و... https://www.ime.co.ir/files/ime-co-ir/Pdf/Book/file1.pdf ۱۳۹۷/۵/۱۰ -  آنکتاد همچنان با قدرت از توسعة بورس های کالا در کشورهای علاقمند حمایت می کند و در این میان، بیش از هر چیز بر معرفی ابزارهای جدیدی تأکید دارد که می تواند افزایش...  
PDF فایل مرتبط 1 986.13 KB فایل مرتبط 1-صدای افغان (آوا) http://avapress.com/images/docs/files/.../nf00107018-2.pdf ۱۳۹۴/۷/۲۵ -  او در گفته هایش با این روزنامه بریتانیایی به صراحت از موضع خصمانه اش در قبال افغانستان تحت عنوان «جنگ نیابتی هند و پاکستان» در زمان ریاست جمهوری اش یاد کرده و...  
SID.ir | فهرست مراجع مقاله طراحي شهري در بازآفريني محلات سنتي با... https://www.sid.ir/Fa/Journal/Reference.aspx?ID=262270 ۱۳۹۷/۸/۸ -  كليد واژه: مرمت شهري، بازآفريني شهري، بلوک شهري خيام تهران، پروژه ليورپول بريتانيا، هويت تاريخي مراجع: (5) استنادها: (3) بارگیری متن کامل: 8 : بررسي هويت بخشي شهر...  
PDF اصل مقاله (482 K)-وب سایت دانشگاه تربیت مدرس http://bsnt.modares.ac.ir/.../article_13147_d01fd4ca3b5c0ca3698... ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ -  بديهی است که ضرورت پرداختن به چنین پژوهشی، از اين رو است که سیاست های مداخله در بافت های فرسوده شهری در کشورمان نیازمند ورود نگاه های جديد در خود هستند و با توجه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.