نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۲۱,۲۷۶ نتیجه (۰.۱۵۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF قهرمانی نفت درنیم فصل لیگ نوجوانان تی��م تکوان��دو نوجوانان نفت... http://karoondaily.ir/1395/07/25/.../13950725-3801-9-11.pdf ۱۳۹۵/۷/۲۶ -  سازی تبریز با حساب 2 بر یک باخت. ماشین س��ازی که به تازگی به لیگ صعود ک��رده بود. البت��ه در آن بازی، فولادی ها یک پنالتی در دقایق پایانی بازی از دست دادند.هفته دوم،...  
PDF قهرمانی نفت درنیم فصل لیگ نوجوانان تی��م تکوان��دو نوجوانان نفت... http://www.karoonnewspaper.com/1395/.../13950725-3801-9-11.pdf ۱۳۹۵/۷/۲۶ -  سازی تبریز با حساب 2 بر یک باخت. ماشین س��ازی که به تازگی به لیگ صعود ک��رده بود. البت��ه در آن بازی، فولادی ها یک پنالتی در دقایق پایانی بازی از دست دادند.هفته دوم،...  
PDF   3931/21/92گزارش ساليانه هيات مديره سال مالي منتهي به )سهامي... https://www.codal.ir/.../DownloadFile.aspx?ID=BzjqzwVULgffCccEh... ۱۳۹۶/۲/۹ -  جمع درآمدها، سود عملیاتی و سود خالص شرکت از بدو تاسیس از رشد مناسبی برخوردار بهینه سازي عملیات صدور مبتنی بر ، شرکت بیمه ما با برنامه ریزي هاي مناسب و 3931در سال هاي...  
PDF دانلود فایل-جهاد دانشگاهی http://acecr.ac.ir/file/download/.../1530516835-168site.pdf ۱۳۹۷/۶/۳ -  پژوهشــگاه رویان در مرزهای علم حرکت می کند و امروز بســیاری از فعالیت هایش تجاری سازی شــده و در خدمت درمان مردم قرار گرفته است. رییس جهاددانشگاهی به فعالیت های دیگر...  
PDF بررسی رابطه متغیرهای ابعاد هشتگانه جو سازمانی با استرس شغلی و خلاقیت... http://psy.journals.iau-garmsar.ac.ir/.../article_538773_24768d... ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ -  محدوديت و تنگنا، توصيف كننده همان چيزي باشد كه احتمالاً بسياري از افراد در حين تجربه فشار رواني يا استرس احساس مي مديران در تمام سطوح در مقايسه با متخصصان هم رتبه...  
PDF مدیریت زمان، هزینه و کیفیت اجرای تونل های بلند طرح برق آبی ارس، با... http://www.sabainfo.ir/Content/Media/article/901.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۴ -  مهندسی تونلسازي شده است که در ایـن مقالـه سـعی .مان پرداخته شودشده است به موضوع مدیریت استفاده از این تکنولوژي نسبتاً جدید در کشور : متن مقاله-2 .ي تمام مقطع...  
PDF بازی مرگ http://www.zayanderoudonline.ir/pdf/2231.pdf ۱۳۹۶/۶/۱۶ -  فرمانده انتظامی اســتان اصفهان از اجرای طرح «خانواده محوری پلیس» توســط این فرماندهی خبــر داد و گفت: نیروی انتظامی نیز به نوبه خود مصون ســازی خانواده ها از...  
PDF شب تلخ گلستان هفتم-لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض |... https://www.vekalatonline.ir/.../Shargh831041031149748505020060... ۱۳۹۷/۶/۴ -  آیا ایــن ناامیدی در جامعه ایران واقعا فراگیر است یا صرفا تصویر شایعی از جامعه ایران است؟ آیا این احساس مخصوص جامعه ایران اســت یا اکثر جوامع دیگر نیز با نوعی...  
PDF دانلود آغاز دانلود-ایمان قم http://www.imandaily.ir/component/.../1103-1397-09-6?Itemid=0 ۱۳۹۷/۹/۲۵ -  که ظریف مطرح کرده، شفاف سازی کنند؛ صحبت هایی که فقط قله یک پدیده را نمایان کرده و بقیه آن هنوز پیدا نیست. اما این روزها تعداد محدودی از نمایندگان مجلس به دنبال سوال...  
PDF اصل مقاله (1792 K)-دانشگاه کردستان http://urbstudies.uok.ac.ir/.../article_6422_18659ba927d575972a... ۱۳۹۵/۹/۷ -  ماشین سازی تبریز، جهاد سازندگی و مخابرات مورد استفاده واقع شده است ایــن چشم اندازها به عنوان زیرمجموعه ای از سند چشم انداز ایــــــران4041 بـ ــوده و ب ــا مــشــارکــت...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.