نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۲۱,۲۷۶ نتیجه (۰.۲۱۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF متن کامل [PDF 1722 kb]-وب سایت دانشگاه تربیت مدرس http://mme.modares.ac.ir/article-15-9978-fa.pdf ۱۳۹۷/۲/۱۵ -  شکلبه WSF دهی تدریجی بر روی ریزساختار و میکروسختی ورق در همچنین اثر شکل ناحیه جوش و فلز پایه بررسی شده است. علاوه بر آن برای بررسی توزیع س از سازی شده و پشبیه FIPSهای...  
PDF اسناد لانه جاسوسی (شماره دو)-سازمان بسیج دانش آموزی http://kohkilooyeh.beest.ir/sites/.../asnad-2(Besst.ir)_0.pdf ۱۳۹۵/۸/۱۵ -  . نمودند٬ که با توجه به اسلامی بودن انقلاب٬ عمدتاً این افراد از بین افراد به ظاهر مذهبی انتخاب می شدند و شریف امامی نیز به دنبال همین کید شیطانی به نخست وزیری رسید.  
PDF * تحلیلی بر چالش‌ها و آسیب‌های تحقق عدالت فضایی‌ مکانی در ایران از... http://4cp.olgou.ir/papers/176.pdf ۱۳۹۶/۴/۱۳ -  مکانی در کشور -خصوص عدم تحقق عدالت فضایی و ملی فراملی، مختلف سطوح حاوی که بلندمدت و راهبردی ملی به عنوان سرزمین آمایش سند سازیو پیاده مکانی در ایران حتمی -ایرانی...  
PDF مهندسی ساخت و تولید ایران روشی جدید در پیش بینی و کنترل تجربی پدیده... http://www.iranjme.ir/.../article_82782_b18e250625195821f32b11d... ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ -  باید به صورت دقیق تنظیم شوند که این کار دشوار است و علت . استبرش فرایندعدم قطعیت ساختار ماشین ابزار و آن ،آید برمیآن که از نام طور همان ،ي فعال ها در تکنیک ارتعاشات...  
PDF شماره 4 ماهنامه هوانوردی سیمرغ آسمان-ایرلاین پرس http://airlinepress.ir/wp-content/uploads/2019/.../SIMOORG-4.pd... ۱۳۹۸/۳/۱۶ -  ظرفیت ها داریم. اگر بخواهیم این توسعه ظرفیت ها را بسازیم با این شرایطی که در حال حاضر دارا هستیم، به طور مثال، حجم پول، حجم شرایط و سرعت زیر ساخت ها و... کورس خیلی...  
PDF 30 . ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺠﻠﻪ ١٣٩١ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ٢٢ ﺟﻠﺪ – دانشگاه... http://agricultur.tabrizu.ac.ir/Files/Total.pdf ۱۳۹۴/۷/۲۸ -  دفتر دانشگاه تبریز، دا :آدرس تبریز 6674166615کد پستی 1140 – 2006533، فاکس 1140-7302933: تلفن moc.liamg@uzirbat.pssa : مسئول اجرایی پوررقیه سعادت تشارات...  
PDF تحلیل شکاف بین شهرستانهای استان آذربایجانشرقی در طی مسیر توسعه از... http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/.../article-1-1480-en.... ۱۳۹۷/۳/۱۳ -  ماشین مرکزیت قطب صنعتی تبریز طرف دیگرو از های طبیعی و موقعیت جغرافیایی خود دست یافته است براساس قابلیت مناسب تقسیم کار ینوع به علاوه بر آن در درون استان .عدم شناخت...  
PDF اسناد لانه جاسوسی (شماره دو)-سازمان بسیج دانش آموزی http://semnan.beest.ir/sites/default/.../asnad-2(Besst.ir)_0.pd... ۱۳۹۵/۸/۲۰ -  . نمودند٬ که با توجه به اسلامی بودن انقلاب٬ عمدتاً این افراد از بین افراد به ظاهر مذهبی انتخاب می شدند و شریف امامی نیز به دنبال همین کید شیطانی به نخست وزیری رسید.  
PDF اسناد لانه جاسوسی (شماره دو)-سازمان بسیج دانش آموزی http://golestan.beest.ir/sites/.../asnad-2(Besst.ir)_0.pdf ۱۳۹۵/۸/۱۵ -  . نمودند٬ که با توجه به اسلامی بودن انقلاب٬ عمدتاً این افراد از بین افراد به ظاهر مذهبی انتخاب می شدند و شریف امامی نیز به دنبال همین کید شیطانی به نخست وزیری رسید.  
PDF دریافت-تذکر: نکات چندی پیرامون نحوه برخوردبااسنادرامتذکرمی شویم٬نخست... http://rohamaa.ir/wp-content/uploads/2019/11/جلد-دوم.pdf ۱۳۹۸/۹/۲ -  . نمودند٬ که با توجه به اسلامی بودن انقلاب٬ عمدتاً این افراد از بین افراد به ظاهر مذهبی انتخاب می شدند و شریف امامی نیز به دنبال همین کید شیطانی به نخست وزیری رسید.  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.