نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۱,۱۱۹ نتیجه (۰.۰۹۷ ثانیه)
نتایج علمی
روزنامه شرق 84/12/8: جدايي تلخ كوپر از مايوركا-بانک اطلاعات نشریات... http://magiran.com/npview.asp?ID=1007603 ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ -  متئو آله ماني رياست وقت مايوركا كه ارتباط خوبي با وي داشت، حضور دوباره در سن مويكس را به وي پيشنهاد كرد، اما انتظار نداشت رقم نه چندان قابل توجهش، مورد پذيرش قرار...  
روزنامه ايران88/2/29: شكست فاتح لاليگا در مايوركا-بانک اطلاعات نشریات... http://magiran.com/npview.asp?ID=1863290 ۱۳۹۵/۴/۲۹ -  اين بيست و نهمين گل اين مهاجم كامروني در اين فصل بود و در همان دقيقه دهم در استاديوم «اونو»ي جزيره مايوركا حاصل آمد، اما ابتدا يك ضربه آزاد تكان دهنده از خوان...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه مذاهب اسلامی http://jm.um.ac.ir/index.php/animal/article/download/.../2398 ۱۳۹۳/۱۰/۹ -  هزینه خوراک شد های بر پایه ذرت وسویا های گوشتی تحقیقات متعددی در جیرهجوجه مایورکا و همکاران . صورت گرفته که نتایج متفاوتی در برداشته است های بر های ویتامینی و...  
PDF اصل مقاله (521 K)-دانشگاه تبریز http://animalscience.tabrizu.ac.ir/.../pdf_1174_b2b6c1b3a4fe55c... ۱۳۹۵/۱۱/۸ -  مکمل گانعملکرد توليدي پرند ،دهدمي تحت تاثير داريبطور معني ويتاميني طي دوره پاياني يرد (ديهيم و تيترگتيمار فاقد مکمل ويتاميني قرار مي مايورکا و همکاران و 7228پتل و...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه مذاهب اسلامی http://jmum.um.ac.ir/index.php/animal/article/download/.../2887 ۱۳۹۳/۱۱/۵ -  طیور هستند یا فقدان که است ایاندازه به بدن حیاتی هایپدیده مدر انجا آنها یا عضو یک در شدید اختلال پیدایش منجر به آنها از هر یک کمبود کمبود یا و فقدان از ناشی...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه مذاهب اسلامی http://jm.um.ac.ir/index.php/animal/article/download/.../2887 ۱۳۹۳/۱۰/۹ -  طیور هستند یا فقدان که است ایاندازه به بدن حیاتی هایپدیده مدر انجا آنها یا عضو یک در شدید اختلال پیدایش منجر به آنها از هر یک کمبود کمبود یا و فقدان از ناشی...  
PDF نمود عشق در عرفان اسلامی و مسیحی-دانشگاه کاشان http://s-erfani.kashanu.ac.ir/.../browse.php?a_id=674&sid=1... ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ -  عربیزبان و فرهنگ هایی در پس از دیدار از کوه راندا در مایورکا که زیارتگاه 2721در حوالی سال اي پرداخت که طی آن کل جهان بازتابی هعرفانی تاز بهآن بنا شده است به شرح...  
PDF   مقاله 4-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج http://www.kiau.ac.ir/persian/faslnameha/.../farsi-11_4.pdf ۱۳۹۶/۱/۵ -  با افزایش سطح انرژی جیره ای در دوره پایانی افزایش وزن بهبود یافته بود اما از لحاظ آماری معنی دار نبود. با افزایش سطح انرژی جیره غذایي چربی حفره بطنی به طور...  
PDF متن کامل (PDF)-دانشگاه کاشان https://s-erfani.kashanu.ac.ir/article-1-674-fa.pdf ۱۳۹۷/۱/۳۰ -  عربیزبان و فرهنگ هایی در پس از دیدار از کوه راندا در مایورکا که زیارتگاه 2721در حوالی سال اي پرداخت که طی آن کل جهان بازتابی هعرفانی تاز بهآن بنا شده است به شرح...  
PDF بررسی عملکرد و خصوصیات استخوان پا در جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره... http://conference.khuisf.ac.ir/DorsaPax/userfiles/.../G-14.pdf ۱۳۹۵/۹/۲۴ -  ارائه شده است 2تجزيه آماري مربوط به عملكرد دوره پاياني در جدول ، عليرغم حذف مكمل (2002)نتايج حاصله از اين آزمايش با نتايج تحقيقات مايوركا و همكارانش (. >P0/50)طي...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.