نتایج جستجو
صفحه ۱۲ | ۱۱,۹۰۸ نتیجه (۱.۳۴۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF خود کشی-دانشگاه علوم پزشکی تهران https://sthn.tums.ac.ir/.../1160_69847082aa209ca45b173425d24878... ۱۳۹۹/۲/۸ -  به همین مناسبت امسال فدراسیون جهانی سلامت روان (HMFW) تصمیم گرفته است عنوان پیام یا شعار اصلی خود را در روز جهانی سلامت روان سال 9102 " نقش سلامت روان در...  
PDF شماره 52بهار 0931 افتخار آفريني هشت شركت دانش بنیان عضو پارك... https://techpark.ir/uploads/portal_pardis/.../No_25_Low.pdf ۱۳۹۹/۱/۱ -  آفريني هشت شركت دانش بنیان عضو پارك فناوري پرديس در جشنواره های ملي بهار 0931 افتخار آفريني هشت شركت دانش بنیان عضو پارك فناوري پرديس در جشنواره های ملي بهار...  
PDF اصل مقاله 631.74 K-دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر http://jss.iau-shoushtar.ac.ir/.../article_667162_5f5f0970f9503... ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  9831(شعاری نژاد، های ملی و جهانی دارد تنظیم سیاست نیل ا تیل تقو اشلند. یمل هاکشلور هیسلرما نیتلر ارزش و ا نیاز مهمتر یکیدر حال رشد یروین نیللتعلللل در ا لله...  
PDF دریافت نشریه-حلقه وصل http://www.hvasl.ir/sites/default/files/pdf/.../615713809.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۳ -  تشکل های فرهنگی استفاده کرد و با تعیین مصداق واقعی «اصلح»، دیگران را هم با او آشنا ساخت. آنها کنار کشیدن از این مساله را بی توجهی به وظیفه اصلی یک مجموعه فرهنگی...  
PDF دانلود فایل : fastt120.pdf ( 3288KB )-پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش http://en.rie.ir/uploads/fastt120_14032.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۷ -  ).4224(یزدانی، هاي انقلابی و ملی به نحو مطلوب انجام گیرددغدغه منزلةو با تلقی آن به بگیرد هاي متنوعی براي انجام ماموریت از معلمان با اهداف و انگیزه شمار بسیاريهمه ساله...  
PDF دانلود : خودکشی.pdf-دانشگاه ع.پ هرمزگان https://hums.ac.ir/uploads/خودکشی_44389.pdf ۱۳۹۹/۱/۷ -  به همین مناسبت امسال فدراسیون جهانی سلامت روان (HMFW) تصمیم گرفته است عنوان پیام یا شعار اصلی خود را در روز جهانی سلامت روان سال 9102 " نقش سلامت روان در...  
PDF کتاب راهنمای تجارت با کشور ژاپن http://www.import-export.ir/13/Japan.pdf ۱۳۹۶/۱/۱ -  توسعه دانش و فناوري در عرصه هاي مختلف، وضعیت متفاوتی از کسب و کار را در این سال ها در پی داشته است. از یک سو توسعه ارتباطات و دسترسی گسترده مشتریان به اطلاعات،...  
PDF دانلود مقاله http://fstc.ac.ir/.../article-The Relationship between National... ۱۳۹۸/۱۱/۶ -  در عصر حاضر یکی از الزام های توســعه در جمهوری اســلامی ایران برای تحقق سند چشم انداز بیست ساله تکیه بر همبستگی و اتحاد ملی و مشارکت عمومی برای همگرایی قومیت ها،...  
PDF اصل مقاله (550 K)-دانشگاه آزاد اسلامی تبریز http://jss.iaut.ac.ir/.../article_523406_675dc2a164054f3f9a308c... ۱۳۹۵/۶/۷ -  به ارزشبررسی جامعه و 3002، در روند تکاملی خود تا سال 09 های اجتماعی مجازی از زمان ظهور در اواخر دههشبکه واسطه ایجاد امکان برقراری ارتباط سریع همزمان و غیرهمزمان، دسترسی...  
PDF دانلود آموزه های حقوقی 5-سایت دانشگاه شیراز http://farhangi.shirazu.ac.ir/ufd/.../آموزه-های-حقوقی.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ -  انتظار داریم مثل همیشه با ارسال مقالاتی که حاصل فعالیت های شماست بر غنای علمی این مجله بیافزائید. در انته ــا لازم اســت از تمام ــی دانشــجویان ک ــه در...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.