نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۱۱,۸۲۶ نتیجه (۰.۰۸۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (792 K)-دانشگاه عالی دفاع ملی http://ns.journals.sndu.ac.ir/.../article_585_3aece7b126a275f3d... ۱۳۹۸/۹/۹ -  حضرت 2و محمدرضا ولوی 1داود عبیری ۰398/18/۸1:رشیپذ خیتار ۰398/۰1/1۹:افتیدر خیتار کلیدواژه .8 .۹ بیان مسأله ‌از‌طر‌ديااخر‌یهااا‌و‌رو...  
PDF امکان سنجی تحقق شهر دوستدار سالمند در شهرهای ایران-دانشگاه کردستان http://www.urbstudies.uok.ac.ir/.../article_60845_ce6fa63e91a17... ۱۳۹۷/۹/۲۲ -  می شود. پس ضروری است برای این منظور راهبردهای لازم و قانونی در سطح ملی وضع گردد. بنابراین توجه به جایگاه و نقش سالمندان در نظام برنامه ریزی شهری و معماری و تحقق...  
PDF شناسایی عوامل جذابیت شبکه های اجتماعی تلفن همراه از منظر... http://socialstudy.ihcs.ac.ir/.../article_2734_daad2e26bda0067e... ۱۳۹۶/۱۱/۴ -  ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیپژوهی فرهنگی جامعه 17 -54، 6931، تابستان دومسال هشتم، شمارة هاي اجتماعی تلفن همراه شناسایی عوامل جذابیت شبکه از منظر کاربران عباس...  
PDF موسیقی خیابانی، از گذشته تاکنون جایگاه موسیقی خیابانی در منظر شهر... http://www.jaco-sj.com/.../article_42620_66178b56d0ec93d66abe82... ۱۳۹۵/۱۲/۱ -  هاي دوره گرد و یا به طور کلي، به معرکه گیران اطلاق مي شد (همان). این دسته از نوازندگان، خصوصا ً در مناسبت هایي همچون عید نوروز، حضور پررنگ تري در شهر داشتند و همچنین...  
PDF اینجا-ابنا http://fa.abna24.com/.../0f8b6b2135e4ff5ed698bc411a6f6abc_983.p... ۱۳۹۷/۹/۱ -  مراجعه و ازدحام مردم در معابد به خصوص در مناسبت های مذهبی بسیار چشم گیر است به طوری که برخی معابد تا صبح محل مراجعه مردم و اهداء نذورات و برگزاری مراسم نیایش به...  
PDF امکان سنجی تحقق شهر دوستدار سالمند در شهرهای ایران-دانشگاه کردستان http://urbstudies.uok.ac.ir/.../article_60845_2f996ce102d32a50a... ۱۳۹۷/۸/۱۹ -  می شود. پس ضروری است برای این منظور راهبردهای لازم و قانونی در سطح ملی وضع گردد. بنابراین توجه به جایگاه و نقش سالمندان در نظام برنامه ریزی شهری و معماری و تحقق...  
PDF کارنامه تاریخ شماره نخست-دانشگاه شهید بهشتی https://en.sbu.ac.ir/.../کارنامه تاریخ شماره نخست پاییز 93.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ -  تماس با وی (تلفن و آدرس ایمیل) به پست الکترونیکی مجله moc.liamg@hkirathemanrak ارسال شود. 3. چنان چه بایستی در مقاله تصویرهایی به صورت عکس، سند و نقشه چاپ شود، بایستی...  
PDF اصل مقاله 438.6 K بررسی ارتباطات میان فرهنگی کردهای ایران با اکراد... http://www.culturalrelation.ir/.../article_35937_caaecbb58299b0... ۱۳۹۸/۴/۲۹ -  و زبان قومی نیازمند توجه است تقسیم عقاید بوده است که خود فهمی ها و هویت های قومی ، ملی ، مذهبی و زبانی شدت ) 96: 2831(الطایی یافته است احساس هویتی که قوم را به عنوان...  
PDF اصل مقاله (364 K)-وب سایت دانشگاه مازندران http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/.../article_548_387ad9ba09c... ۱۳۹۷/۱/۳ -  طبيعي كوهستاني، دره جذابيت ي حاضر تلاش هاي قبل قرار گرفته است؛ بنابراين مطالعه ي اخير مورد توجه مهاجران سال دهه هاي ي گردشگري مبتني بر خانه هاي اجتماعي در توسعه ايهكند...  
PDF طرح همای سلامت https://10.30.170.46/.../fileLoader.php?code=b13a7fe011fef6c6c9... ۱۳۹۵/۷/۳ -  ملاک چهار بار داوری اثرات برتر با توجه بهبوده است که بعد از اثر 035به اداره مشاوره ارسال شدهتعدادمقالات های تعیین انتخاب شدند. اناز آقای همچنینو مطالب...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.