نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۱۱,۸۲۶ نتیجه (۰.۲۴۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (792 K)-دانشگاه عالی دفاع ملی http://journals.sndu.ac.ir/.../article_585_3aece7b126a275f3d320... ۱۳۹۸/۹/۳۰ -  حضرت 2و محمدرضا ولوی 1داود عبیری ۰398/18/۸1:رشیپذ خیتار ۰398/۰1/1۹:افتیدر خیتار کلیدواژه .8 .۹ بیان مسأله ‌از‌طر‌ديااخر‌یهااا‌و‌رو...  
PDF مردم نباید در ادارات سرگردان باشند http://www.payamdaily.ir/attachments/.../All- 3 Tir.pdf low.pdf ۱۳۹۷/۴/۱۱ -  مکمل های خاص غذایی از جمله ardehpE و یا gnauH در سال 4002... سرمربی تیم تکواندوی ایران شرایط کیمیا علیزاده را ایده آل توصیف کرد و گفت: کادر فنی تلاش می کند تا ملی...  
PDF اینجا ] -همکاری های حوزه و آموزش و پرورش http://hamkariha.ir/__FTP/1396/07/22/10431.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۹ -  تأکید کردند: «همه فرآیندها در این دانشگاه بویژه بررسی صلاحیت ها برای جذب معلمان، محت�وای دروس و انتخاب اس�اتید و اعضای هیأت علمی باید سالم و مطابق با معیارهای اسلام...  
PDF اصل مقاله (364 K)-وب سایت دانشگاه مازندران http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/.../pdf_548_387ad9ba09c2e56... ۱۳۹۵/۹/۱۲ -  طبيعي كوهستاني، دره جذابيت ي حاضر تلاش هاي قبل قرار گرفته است؛ بنابراين مطالعه ي اخير مورد توجه مهاجران سال دهه هاي ي گردشگري مبتني بر خانه هاي اجتماعي در توسعه ايهكند...  
PDF دین و سیاست فرهنگی-دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی https://sccr.ir/Files/10255.pdf ۱۳۹۸/۶/۱۰ -  را می توان از رسالت های خطیر حاکمیتی دانست که امروزه به عنوان یک حوزه دانشی نیز مطرح شده و در مجامع علمی و پژوهشی مورد توجه قرار گرفته است. با وجود این باید گفت این...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-672-379541.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۲ -  اند یافته داده، مطبوعات اجازة فعالیت می می به عنوان یک قاعده بیان 8431هاي سالیانۀ سفارت ایران در جده نظر یاد شده را در گزارش :کند می طرف وزارت مطبوعات در عربستان...  
PDF Full-Text [PDF 407 kb]-دانشگاه علوم پزشکی مازندران http://jhc.mazums.ac.ir/article-1-183-en.pdf ۱۳۹۷/۹/۱۵ -  شهر شيراز طی سال های 8831 تا 3931 در روز هايی با مناسبت های ملی، مذهبی و فرهنگی انجام شده است اطلاعات از طريق چک ليست مشتمل بر دو بخش اطلاعات دموگرافيک و سؤالاتی در...  
PDF دریافت-شهرسازی آنلاین http://www.shahrsazionline.com/.../shahrsazionline637-5.pdf ۱۳۹۸/۹/۱۴ -  می شود. پس ضروری است برای این منظور راهبردهای لازم و قانونی در سطح ملی وضع گردد. بنابراین توجه به جایگاه و نقش سالمندان در نظام برنامه ریزی شهری و معماری و تحقق...  
PDF دانلود-معاونت مطبوعاتی https://mof.farhang.gov.ir/ershad_content/media/.../3733.pdf ۱۳۹۸/۳/۱۹ -  میان سالن ها و داخل  غرفه ها؛ تمرکز بیشتر نشست ها بر موضوعات مرتبط با کتاب و پرهیز از موضوعات غیر مرتبط؛  استفاده از ظرفیت تشکل های اهل قلم و تشکل های علمی و دانشگاهی...  
  PDF تبیین فرآیند و عوامل مؤثر بر دلایل همگرایی و واگرایی جریان روشنفکری... http://media.farsnews.com/media/Uploaded/.../13960821000654.pdf ۱۳۹۶/۹/۴ -  دین از سوی این نیروها که به ار28 های دادند چنان شدت گرفت که تنها راه نجات ایران را در پشت سر گذاشتن دین و ارزش بهایی نمی های مذهبی، ملی و حتی ها در میان جوانان و جریانکردند.  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.