نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۱۰,۴۱۵ نتیجه (۰.۰۹۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF Full-Text [PDF 407 kb]-دانشگاه علوم پزشکی مازندران http://jhc.mazums.ac.ir/article-1-183-en.pdf ۱۳۹۷/۹/۱۵ -  شهر شيراز طی سال های 8831 تا 3931 در روز هايی با مناسبت های ملی، مذهبی و فرهنگی انجام شده است اطلاعات از طريق چک ليست مشتمل بر دو بخش اطلاعات دموگرافيک و سؤالاتی در...  
PDF اصل مقاله (833 K)-دانشگاه صنعتی شریف http://stpl.ristip.sharif.ir/.../article_4599_76aefdac183932e6b... ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ -  اجتماعی که درصد مشارکت آن ها در درآمد ملی، مابین سال های 8861 تا 9571، افزایش کمی داشته است. درنتیجه، گواهی که نشانۀ...  
، صفحه 553-570 PDF تأثیر اقلیت های فضایی بر قدرت ملی با تأکید بر اقلیت های قومی-دانشگاه... https://journals.ut.ac.ir/.../article_61667_34606c76c7204924155... ۱۳۹۷/۱/۱۰ -  این موضوع 893: 2831اند (قیصری، ای مواجه ساخته های ملی را با مشکلات عدیده اجتماعی و فرهنگی جدید، دولت منظور ایجاد همبستگی و تمامیت ارضی کشور تغییراتی را های ملی به...  
PDF تأثیر اقلیت های فضایی بر قدرت ملی با تأکید بر اقلیت های قومی-دانشگاه... https://journals.ut.ac.ir/.../article_61667_d3fba4dda08bd883580... ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ -  این موضوع 893: 2831اند (قیصری، ای مواجه ساخته های ملی را با مشکلات عدیده اجتماعی و فرهنگی جدید، دولت منظور ایجاد همبستگی و تمامیت ارضی کشور تغییراتی را های ملی به...  
PDF طرح همای سلامت http://10.30.170.46/.../fileLoader.php?code=b13a7fe011fef6c6c91... ۱۳۹۵/۷/۳ -  ملاک چهار بار داوری اثرات برتر با توجه بهبوده است که بعد از اثر 035به اداره مشاوره ارسال شدهتعدادمقالات های تعیین انتخاب شدند. اناز آقای همچنینو مطالب...  
PDF کردستان 2-کردستان 2 http://mahalaty.modabberonline.ir/Repositary/RadEditor/.../4.pd... ۱۳۹۷/۹/۲۹ -  بگیرد. 6ـ ت / ا به مأمور مربوطه گفت که بیش از هزینه های مسافرت و عملیات دستمزد دیگر نمی خواهد و توقع ندارد. ولی در یک فرصت آینده )و هرچه زودتر بهتر( می خواهد امکان بیابدوجوهات...  
PDF 1 ... http://www.velayat.agri-jahad.ir/dorsapax/userfiles/.../2.pdf ۱۳۹۶/۸/۱ -  شامل وتوسعه های آموزش عقیدتی، ترویج فعالیت فعالیت های قرآنی، های مذهبی، مطالعات و پژوهش، توسعه و ترویج نماز، مناسبت و و ترویج فرهنگ عفاف فرهنگ و مدیریت جهادی، توسعه...  
PDF دریافت فایل کتاب-مرکز رسیدگی به امور مساجد http://www.masjed.ir/Content/media/digitallibrary/.../191.pdf ۱۳۹۷/۴/۲۰ -  نماید. مجموعه مقالات حاضر که در قالب کتاب سـال مرکز و با عنوان فروغ مسـجد تدوین گردیده اند، گزیده ای اسـت از بهترین مقالات گردآوری شـده در کتاب های فروغ مسـجد(از شـماره...  
PDF اسناد لانه جاسوسی (شماره چهار)-سازمان بسیج دانش آموزی http://markazi.beest.ir/sites/.../asnad-4(Besst.ir)_0.pdf ۱۳۹۵/۸/۲۱ -  بگیرد. 6ـ ت / ا به مأمور مربوطه گفت که بیش از هزینه های مسافرت و عملیات دستمزد دیگر نمی خواهد و توقع ندارد. ولی در یک فرصت آینده )و هرچه زودتر بهتر( می خواهد امکان بیابدوجوهات...  
PDF اسناد لانه جاسوسی (شماره چهار)-سازمان بسیج دانش آموزی http://mazandaran.beest.ir/sites/.../asnad-4(Besst.ir)_0.pdf ۱۳۹۵/۸/۱۶ -  بگیرد. 6ـ ت / ا به مأمور مربوطه گفت که بیش از هزینه های مسافرت و عملیات دستمزد دیگر نمی خواهد و توقع ندارد. ولی در یک فرصت آینده )و هرچه زودتر بهتر( می خواهد امکان بیابدوجوهات...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.