نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۱۳,۲۸۷ نتیجه (۰.۳۱۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (197 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/.../article_10589_f43663ea3c295... ۱۳۹۷/۶/۲۴ -  خصوصی و تبد یل به مرکز گرد شگری و فرهنگی در عرصه های ملی و بیــن المللی انعکاس یافت. افزایش رقابت باعث گرد ید که بسیاری از شهرهای مذکور سیاست های بازآفرینی را با هد...  
PDF امریکا و متحدانش، برنام های هم هجانبه و بلندمدت برای مقابله و... http://feraghvaadyan.com/Portal/file/?236823/roshana-72.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ -  همین خردادهای به یاد ماندنی، حضرت امامرحمه ا...علیه در پیامي به مناسبت سالروز قیام سرنوشت ساز 51 خرداد در سال 2631 فرمودند: «ما امروز، دورنماي صدور انقلاب اسلامي را...  
PDF اصل مقاله 882.82 K http://www.farhangeilam.ir/.../article_96052_6eff8cf0e0f346da32... ۱۳۹۸/۹/۶ -  فصلنامۀ علمی بررسی روابط سیاسی حسن خان والی با حکومت مرکزی قاجار (شاهزادگان قاجاری) فرزاد‌خوش‌آب1 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ جعفر‌آقازاده2 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ . دانشجوی دکترای...  
PDF دموگرافی مسلمانان در اروپا و مناسبت آن با اسلام هراسی http://jmss.ir/download/5255 ۱۳۹۸/۱۰/۸ -  و تئوری در جهت بررسی دموگرافی مسلمانان در اروپا و مناسبت آن با اسلام جهانی شدن و ضروری شدن مهاجرت ، شاهد 0891به ویژه بعد از سال 5491های ملی است. دوره بعد از سال ی...  
  PDF قسمت چهارم-سایت شهید آوینی http://old.aviny.com/books/laneh-jasoosi/4.pdf ۱۳۹۴/۸/۲۸ -  بگیرد. 6ـ ت / ا به مأمور مربوطه گفت که بیش از هزینه های مسافرت و عملیات دستمزد دیگر نمی خواهد و توقع ندارد. ولی در یک فرصت آینده )و هرچه زودتر بهتر( می خواهد امکان بیابدوجوهات...  
PDF دریافت-کردستان 2 http://rohamaa.ir/wp-content/uploads/2019/11/جلد-چهارم.pdf ۱۳۹۸/۹/۲ -  بگیرد. 6ـ ت / ا به مأمور مربوطه گفت که بیش از هزینه های مسافرت و عملیات دستمزد دیگر نمی خواهد و توقع ندارد. ولی در یک فرصت آینده )و هرچه زودتر بهتر( می خواهد امکان بیابدوجوهات...  
PDF اصل مقاله (1379 K) تبیین سیاست‌های فرهنگی تاثیرگذار بر بازآفرینی شهری... http://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/.../article_10589_c3c395dc0928d... ۱۳۹۷/۶/۲۴ -  خصوصی و تبد یل به مرکز گرد شگری و فرهنگی در عرصه های ملی و بیــن المللی انعکاس یافت. افزایش رقابت باعث گرد ید که بسیاری از شهرهای مذکور سیاست های بازآفرینی را با هد...  
PDF جلد چهارم-کردستان 2 https://rahtousheh.ir/wp-content/uploads/2019/11/4.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ -  بگیرد. 6ـ ت / ا به مأمور مربوطه گفت که بیش از هزینه های مسافرت و عملیات دستمزد دیگر نمی خواهد و توقع ندارد. ولی در یک فرصت آینده )و هرچه زودتر بهتر( می خواهد امکان بیابدوجوهات...  
PDF 1 فهرست 2... https://kalk.ir/.../مجموعه_مقالات_بزرگداشت_حماسه_نهم_دی_ماه_IBp... ۱۳۹۷/۳/۶ -  اخراج کشور از آمیز مسالمت طور به نیز صهیونیستی کسی و اندم باقی نخورده دست صهیونیستی رژیم و امریکا اطلاعاتی مخفی هایشبکه اما شد؛ حذف کشورها این یاروپای کشورهای اطلاعاتی...  
PDF ترکمنستان-بخش اول: کلیات / 1 http://www.import-export.ir/13/Turkmenistan.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ -  توسعه دانش و فناوري در عرصه هاي مختلف، وضعیت متفاوتی از کسب و کار را در این سال ها در پی داشته است. از یک سو توسعه ارتباطات و دسترسی گسترده مشتریان به اطلاعات،...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.