نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۱۱,۶۹۸ نتیجه (۰.۴۲۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اینجا-᷾᛾擾 ✆僾⣾凾䔆 ⼆䯾ჾ⏾᷾⟾þ䔆 ✆対⇾泾忾 ⃾嫾㫾ჾ૾⏾찆⼀   http://zbrs.ir/images/pdf/jarfa95.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ -  gam به دفتر مجله ارسال گردد. ب) شیوه ی تدوین مقالات لازم است مقالات از لحاظ ساختاری دارای بخش های زیر باشد: . 1 عنوان مقاله: روشن و گویا و بیانگر مسأله تحقیق...  
PDF خلاصه مقاﻻت دومین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1031544.pdf ۱۳۹۶/۶/۱۱ -  زکی تحلیل محتواي مقالات پژوهشی طی سالهاي )ها د، الگوها و گرایشرون: هویت پژوهی ملی در ایران زکی - ( 0831-19 زمانی -جامعه شناسی ایران ۀ جایگاه جامعه شناسی تاریخی در...  
PDF اصل مقاله (496 K)-وب سایت دانشگاه مازندران http://ssi.journals.umz.ac.ir/.../article_1566_5cd307317fa5ebf9... ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ -  حاصل آناندشده نظر از تنوع مذهبی بسنجیم. طور کلی و صرفدو را بهرا کنار بگذاریم و ارتباط میان این دهی؛ مطالعه ملی ـ مقطعی.ی؛ نرخ رأيبودن؛ نوع مذهب؛ مشارکت سیاس:  
PDF دانلود فایل مقاله http://ispq.ir/.../975_9401a31392e9ba022eb72de5c09c0e3c ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ -  مطالعها هاي ملی، قومی، سنجش میزان قوت انواع هویت جمعی در ایران ـ شامل هویتو مذهبی و مدرن ـ با در نظر گرفتن ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هر کدام از . ها، و نیز با هدف...  
PDF کتاب اسناد لانه جاسوسی جلد4-عصر دیپلماسی http://asrdiplomacy.ir/wp-content/uploads/2018/04/4.pdf ۱۳۹۷/۲/۸ -  بگیرد. 6ـ ت / ا به مأمور مربوطه گفت که بیش از هزینه های مسافرت و عملیات دستمزد دیگر نمی خواهد و توقع ندارد. ولی در یک فرصت آینده )و هرچه زودتر بهتر( می خواهد امکان بیابدوجوهات...  
PDF دریافت فایل کامل کتاب – PDF – 11 MB-دفتر فرهنگ معلولین http://www.handicapcenter.com/.../hasele-omr-mojab-Tavanmandan.... ۱۳۹۸/۷/۱۱ -  کتاب این نام بخش الهام مجاب نامه ای از کتاب و نرم افزار است که به مناسبت پنجمین نام مجموعه« مجاب نامه» سالگرد رحلت حجت الاسلام والمسلمین سید...  
  PDF دانلود جلد چهارم-به گزارش مشرق، https://cdn.mashreghnews.ir/old/files/fa/.../1929537_153.pdf ۱۳۹۶/۸/۱۴ -  بگیرد. 6ـ ت / ا به مأمور مربوطه گفت که بیش از هزینه های مسافرت و عملیات دستمزد دیگر نمی خواهد و توقع ندارد. ولی در یک فرصت آینده )و هرچه زودتر بهتر( می خواهد امکان بیابدوجوهات...  
PDF اصل مقاله (1286 K) بررسی موضوع، مضمون و ترکیب‌بندی تمبرهای دوره... http://ganjineh.nlai.ir/.../article_2289_3fdd3e3cbc47de9fa3df27... ۱۳۹۷/۸/۲۰ -  تمبرهای دورۀ جمهوری اسلامی بر مباحث فکری خاصی توجه دارد و بیشتر براساس مناسبت های انقلابی و رویدادهای سیاسی چاپ شده اند. موضوع سیاسی با ترکیب بندی مثلثی در تمبرهای...  
PDF اصل مقاله (1770 K) شماره کامل مجله شماره 20 زمستان 1392-صنعتی اصفهان http://rpll.ui.ac.ir/.../article_19379_01fb73ecb85865343e490f1a... ۱۳۹۵/۶/۲۴ -  و و امتیازات کسب شده در هیات تحریریه مطرح می نتایج ،پس از وصول دیدگاههاي داوران. گردد داوران ارسال می .گیرد نوبت چاپ قرار می مقاله درصورت کسب امتیازات کافی و پذیرش،...  
PDF اصل مقاله 847.31 K-انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات http://jcsc.iaocsc.ir/.../article_34329_4efe3b46b0e8ac1aec6ef29... ۱۳۹۸/۲/۲ -  همانند شود، اشاره می» فستیوال«طور معمول زمانی که به مفاهیم مدرن، ریشه در مذهب دارد و به های سینمایی و هنری باشد، منظور نوعی مراسم مذهبی است بیش از آنکه منظور فستیوال...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.