نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۲,۴۲۱ نتیجه (۰.۰۹۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF ورزش-روزنامه شهرآرا http://shahrara.com/news/1393/4/2/pdf/15.pdf ۱۳۹۵/۵/۷ -  وی همچنین در پاســخ به این سؤال که آیا با علی دایی درباره جدایی ات صحبت کرده بودی؟ گفت: من صحبتی با ایشــان نداشــتم، اما وقتی تمرینات تیم شروع شد و تماسی با من...  
PDF اصل مقاله (214 K) http://www.jpec.ir/.../article_51013_8a2d5219ea402da9debcba4b68... ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ -  7002اشتون و موناكو، )رود بكار مي هاي هرز كش بر كنترل علف با بررسي تأثير چند علف( 7831) ترين تأثير را بر كش آتلانتيس به گندم، گزارش كردند كه علف . داشت 3و يولاف...  
PDF دریافت فایل http://77.36.163.159/.../3212ac69-03af-4ccb-9c11-7464423adb50 ۱۳۹۴/۷/۳۰ -  در همین راستا شبکه هایی همچون شبکه نسیم با محوریت ها به دلیل رویکرد تامینی در ارتباط تنگاتنگ با آرشیو طنز، نشاط و سرگرمی راه اندازی شده است و این شبکه د. لذا...  
PDF اصل مقاله 586.85 K دیپلماسی فرهنگی فرانسه ، ماهیت و ابزارها http://www.culturalrelation.ir/.../article_35282_e1f80b3f690123... ۱۳۹۸/۵/۱۲ -  آنچه از مفهوم فرهنگ در اين مقاله مد نظر است ، -مجموعه دانش:«خاصي از فرهنگ است که شامل بخش نرم افزاری يک تمدن مي شود که ها ، آداب و رسوم که به صورت آگاهانه يا ها...  
PDF علوم سیاسی جھانی ضد کشتار http://www.nonkilling.org/pdf/farsi.pdf ۱۳۹۴/۸/۱۸ -  خشونت را کاھش می دھد شايد اگر گاندی يکی از تنظيم کنندگان اين کتاب بود قانع می شد که در زمينه علوم سياسی دوری از ،ا شدن از کشتار می تواندتمرکز در رھ ،کشتار و...  
PDF دانلود فایل چکیده-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://thesis.iauctb.ac.ir/.../275_2016-10-26_04.47.53_950526.p... ۱۳۹۶/۱/۱۵ -  ... از این پایان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم. چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشی از آن را...  
PDF اصل مقاله (130 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن http://jmte.riau.ac.ir/.../article_844_799c9b3e10ba12b31c85a1ab... ۱۳۹۷/۸/۲۲ -  منبع تولید دانش به حساب می آیند و باید پی ایجاد مدیریت دانش در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ضروري می باشد تا با ایجاد و ( 0831)به زعم مهینی (.8002: 11، موناکو) -وري...  
PDF اینجا دانلود کنید http://roshannorouzi.com/.../AFP-graphic-content-in-2015-roshan... ۱۳۹۶/۱/۳۱ -  دارد بستگی رسانه از بیش عواملی به تأثیراتی چنین چراکه کنند مشخص مخاطب بر را رسانه خشاونت تحمال آساتانه افازایش و جامعاه در خشاونت گسترش در را هارسانه سوی از خشن...  
PDF اصل مقاله (239 K) مروری بر خواص سیتوتوکسیک (ضدسرطان) اسفنج های... http://japu.gau.ac.ir/.../article_3788_21d0ac7a3d6d7c7465cdfc47... ۱۳۹۷/۵/۲۰ -  متحده ایالت در آماري بررسی یک در. (4102 کویینلان، و موناکو) منابع از ضدسرطانی داوهاي درصد پنجاه کنون تا 0691 سال از که شد مشخص گرفت داروانجام در شده انجام تحقیقات...  
PDF اصل مقاله (816 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت http://journals.miau.ac.ir/.../article_2882_5d6a4837a50e419879e... ۱۳۹۷/۵/۱۷ -  یکی از ابزارهاي دخالت در این فرایند که صرف نظر از منافع آن، جریان تجارت را از مسیر الملل از مسیر طبیعی فه بر واردات است. انحراف تجارت بینسازد وضع تعر طبیعی خود...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.