نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۳۲۸ نتیجه (۱.۶۲۳ ثانیه)
نتایج علمی
روزنامه ايران91/3/2: نخستين قهرماني مون پليه در ليگ فرانسه-بانک... http://magiran.com/npview.asp?ID=2507444 ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ -  با اين وجود، اين پول كلان نيز باعث ثبت نخستين قهرماني سن ژرمن در لوشامپيونا در 18 سال اخير نشد و مون پليه كه بودجه اش يك پنجاهم تيم آنچلوتي هم نيست، با حفظ...  
روزنامه جام جم95/1/29: لستر از قهرمانان نوظهور اروپا درس مي گيرد-بانک... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3343565 ۱۳۹۶/۶/۲ -  بيشترين استثنائات در فرانسه رقم مي خورد؛ جايي که بيشترين تنوع تيم هاي قهرمان را در همه زمان ها داشته است. اوسر در سال 1996، لن در سال 1998 و به تازگي مون پليه در...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20120329153456-5067-38.pdf ۱۳۹۴/۴/۱۶ -  مرز مبتنی است. در نهایت، لازم اس��ت تجارب ناظر به کیفیت که در شعبه ی اجتماعی دادگاه تجدیدنظ��ر مون پلیه، تحت تأثیر و تعلیمات رئیس آن (آقای ژربه)3 به اجرا درآمده را...  
PDF قابلیت اعمال استانداردهای ایزو 9001 در فعالیت قضایی http://www.sabahrasti.com/.../148_c31691aff356dae1cc53b3a8e99b4... ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ -  مرز مبتنی است. در نهایت، لازم اس��ت تجارب ناظر به کیفیت که در شعبه ی اجتماعی دادگاه تجدیدنظ��ر مون پلیه، تحت تأثیر و تعلیمات رئیس آن (آقای ژربه)3 به اجرا درآمده را...  
PDF قابلیت اعمال استانداردهای ایزو 9001 در فعالیت قضایی-مجله حقوقی... http://jlj.ir/.../article_11230_16d2744bac4e9d37c915b2821659524... ۱۳۹۶/۸/۹ -  مرز مبتنی است. در نهایت، لازم اس��ت تجارب ناظر به کیفیت که در شعبه ی اجتماعی دادگاه تجدیدنظ��ر مون پلیه، تحت تأثیر و تعلیمات رئیس آن (آقای ژربه)3 به اجرا درآمده را...  
PDF اصل مقاله (810 K)-مجله حقوقی دادگستری http://www.jlj.ir/.../pdf_11230_16d2744bac4e9d37c915b2821659524... ۱۳۹۵/۱۲/۹ -  مرز مبتنی است. در نهایت، لازم اس��ت تجارب ناظر به کیفیت که در شعبه ی اجتماعی دادگاه تجدیدنظ��ر مون پلیه، تحت تأثیر و تعلیمات رئیس آن (آقای ژربه)3 به اجرا درآمده را...  
PDF اصل مقاله (238 K)-دانشگاه تهران https://ijnr.ut.ac.ir/.../pdf_27538_c1d9854e8ece3d54aecc65d45f5... ۱۳۹۷/۱/۱۸ -  (فرانسه ‐ ، مون پليهDARICآزمايشگاه موسسه تحقيقات جنگل ) ۵۲۹ ۳۳۹ تا ۱۲۹از صفحه ، ۵۸۳۱، دي ماه ۴، شماره ۹۵نشريه دانشکده منابع طبيعي، جلد گاه لاستيكي بر روي تكيهمستقرضربه...  
PDF اصل مقاله (238 K)-  دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_27538_c1d9854e8ece3d54aec... ۱۳۹۵/۹/۶ -  (فرانسه ‐ ، مون پليهDARICآزمايشگاه موسسه تحقيقات جنگل ) ۵۲۹ ۳۳۹ تا ۱۲۹از صفحه ، ۵۸۳۱، دي ماه ۴، شماره ۹۵نشريه دانشکده منابع طبيعي، جلد گاه لاستيكي بر روي تكيهمستقرضربه...  
PDF اصل مقاله (238 K)-دانشگاه تهران https://journal.ut.ac.ir/.../article_27538_c1d9854e8ece3d54aecc... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  (فرانسه ‐ ، مون پليهDARICآزمايشگاه موسسه تحقيقات جنگل ) ۵۲۹ ۳۳۹ تا ۱۲۹از صفحه ، ۵۸۳۱، دي ماه ۴، شماره ۹۵نشريه دانشکده منابع طبيعي، جلد گاه لاستيكي بر روي تكيهمستقرضربه...  
PDF نام و نام خانوادگیمرجان فرجاه مرتبه علمیاستادیار ادرس محل کاردانشکده... http://simap.atu.ac.ir/cv/9693216/pdf/ ۱۳۹۷/۸/۲۶ -  الکترونيک --- آدرس وب سايت --- سوابق تحصيلى 1( کارشناسى ارشد 9731 ,cS.M, علوم زبان - زبانشناسى عمومى, دانشگاه مون پليه 2( دکترى, 9731, علوم زبان, پل والرى مون پليه 3(...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.