نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۶۴,۲۰۸ نتیجه (۰.۲۳۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://tarh.behdasht.gov.ir/uploads/13910820.pdf ۱۳۹۴/۵/۱۹ -  دارو تھیه ھزینه - ١۴ باشگاه خبرنگاران -ھای تک نسخه ای دارو تاسیس مرکزی برای وارد کردن/ رودا تخصیص نیافتن ارز مرجع به شرکت ھای وارد کننده - ٢۴ خبرگزاری فارس -بیمار کلیوی...  
PDF دانلود این فایل پی دی اف-مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری http://pubj.ricest.ac.ir/index.php/code3em/article/.../349 ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  داشته استدار بر نرخ ارز درآمد ملی تاثیري منفی و معنی نوسانات ناپایدار نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف کننده بر نرخ ارز، از لحاظ آماري جزء نوسانات و در کوتاه مدت سیاست...  
PDF اصل مقاله (1046 K)-دانشگاه یزد http://ep.yazd.ac.ir/.../article_1764_2c552942090af3dd7f998e1ff... ۱۳۹۹/۱/۱۵ -  9298-1398 های انرژی بر تورم رکودی ايران طی دورهآزادسازی قیمت حامل متغیرهای حجم پول، نرخ ارز، نرخ دستمزد و تحريم و اثر منفی و دارمعنیحاکی از اثر مثبت و نیروی کار بر...  
PDF عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری بین المللی ایران: رهیافت خود توضیح با... http://tms.atu.ac.ir/.../article_1628_0e1e0e3fb0e171b86923cc41f... ۱۳۹۶/۵/۲۸ -  نتا برآورد شده ۱۱۸۹-۱۳۸۹ ی) در دوره زمانLDRAگسترده ( یها وقفه در داخل و یکالاها و خدمات مصرف یمثبت و شاخص بها یراقتصاد تأث بودن زسرانه، نرخ ارز بازار آزاد، درجه با...  
PDF آثار یکسانسازی نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصاد در کشورهای نوظهور:... http://jmbr.mbri.ac.ir/.../browse.php?a_id=631&sid=1&sl... ۱۳۹۷/۱/۶ -  برای این منظور از روش تفاوت در تفاوت ۳گروه درمانو ۲کنترلند که به دو دسته تحت عنوان گروه پژوهش نیز کشورهای نوظهور هست سازی نرخ ارز را شوند که گروه درمان، شامل...  
PDF اصل مقاله (622 K) بررسی تأثیر نرخ ارز بر بازده سهام صنعت دارو در... http://amf.ui.ac.ir/.../article_21420_41711cd1344a9e1a17871a7f8... ۱۳۹۷/۵/۲۶ -  بین ارتباط سهام، بازار آرام دوران تغییارات از ناشای را ساهام قیمت های شو از بسیاری مختلاف صانایع باازده عالاوه باه .[29] داناد می ارز نرخ متغیرهاای ریتأث تحت همواره...  
PDF دریافت فایل http://www.hassan-dargahi.com/.../1-بیست_و_سومین_همایش_پژوهشکده... ۱۳۹۵/۹/۹ -  مؤثر استپرداخت هاتغییرات تراز از محل دارایی به دلیل پاسخگویی به مازاد تقاضاي ارز، کزي بانک مریاید،افزایش سطح مورد هدف شته نرخ ارز تمایل به کاهش داو برعکس اگردر بازار...  
PDF بررسی اثر نرخ ارز بر تراز پرداخت صنعت دارویی ایران: رهیافت تصحیح خطای... http://jhm.srbiau.ac.ir/.../article_11334_e5a75d7fc7da839e758fa... ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ -  این مطالعه به دنبال شناسایی اثرات تغییر نرخ ارز بر تراز پرداخت صنعت دارویی ایران ها، تراز پرداخت دارویی میداختتراز پر باشد. می های آماری طی برای بررسی موضوع حاضر...  
PDF دریافت فایل فرمت pdf http://91.99.96.26/Images/TccimPaper/AyandeNegar_14.pdf ۱۳۹۴/۶/۶ -  ارزيابي کلي خوانندگان از خلال جمع بندي و تحليل پرسش نامه اي که توزيع ش��ده به زودي انجام خواهد شد و اميد داريم که خوانندگان محترم نيز با حوصله و دقت پرسشنامه...  
PDF دریافت فایل فرمت pdf-اتاق بازرگانی تهران http://tccim.ir/Images/TccimPaper/AyandeNegar_14.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۵ -  ارزيابي کلي خوانندگان از خلال جمع بندي و تحليل پرسش نامه اي که توزيع ش��ده به زودي انجام خواهد شد و اميد داريم که خوانندگان محترم نيز با حوصله و دقت پرسشنامه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.