نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۶۳,۸۵۳ نتیجه (۰.۴۰۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اینجا-پایگاه خبری اتاق ایران http://otaghiranonline.ir/UFiles/.../Doc20180116125931113.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ -  یهامتیق -1 آزاد بازار ارز متیق -2 انهیماه ماربخش دوم: آ یمرکز بانک ماهانه آزاد ارز نرخ -1 یمرکز بانک ماهانه سکه نرخ -2 تهران بهادار اقاور بورس -3 61 یخارج...  
PDF زمستان 95-پژوهش و مقالات http://www.agri-peri.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/zem95.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ -  (RAVS( نتایج نشان داد حجم نقدینگی در کوتاه مدت بر قیمت محصولات کشاورزی اثر گذار است که البته این اثر در بلندمدت کمتر می باشد. همچنین نرخ ارز واقعی بازار آزاد در بلندمدت...  
PDF اصل مقاله-همایش مدیریت ریسک و مهندسی مالی ارائه مدلی برای پوشش متقاطع... http://ferm.ir/.../20150623120508410_skju1j2b1zasymqemg4wjx4l.p... ۱۳۹۴/۶/۹ -  بیان(دلار) با استفاده از قراردادهای آتی سکه در این مقاله پوشش متقاطع ریسک نوسانات نرخ ارز: چکیده طی تی سکه در بورس کالازمانی قیمت دلار بازار آزاد و هم چنین قیمت...  
PDF 1398-12-10 12:51 https://www.sedayebourse.ir/d/2020/02/29/0/982974.pdf ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ -  رکوردزنی شاخص ادامه دارد عبور از نیم میلیون ثبات بانک مرکزی در برابر هیجانات ارز با توجه به نوس��انات نرخ ارز و افزایش هیجانی آن طی روزهای اخیر، رئیس کل...  
PDF اصل مقاله-بررسی الگوی بهینه دستیابی به مزیت رقابتی در صادرات بررسی... http://majournal.ir/wp-content/uploads/سامان-اطهری.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ -  مواد اولیه بی های مطالعه های قیمتی را تأیید نمود. وی با توجه به یافته دهد و این یافته سودمندی سیاست تغییرات قیمت واکنش نشان می گذاری و نرخ ارز به طور همزمان در یک گروه...  
PDF نحوه اثرگذاری نرخ ارز بر قیمتها: تحلیلی بر اساس دادههای خرد-آدرس... http://magazine.mbri.ac.ir/.../MBRI-RR-980030e148fb5-c460-4e6d-... ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ -  چگونه از شوکدارد که بررسی شود قیمت شود. اما رویکردی که در بسیاری از مطالعات مطرح می 1ها تحت عنوان گذر نرخ ارزبه اثر نرخ ارز بر قیمت ها از نرخ ارز پیش گرفته در این حوزه...  
PDF اصل مقاله (446 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت http://journals.miau.ac.ir/.../article_250_e25005b3ce731c9a1af5... ۱۳۹۹/۱/۳ -  oohay@idihot_niessohrimAٔمبِٝ: ی ٔؿئَٛ٘ٛيؿٙسٜ * 661 انرابطه انتقالی نرخ ارز در بازارهاي صادراتی پسته ایر پیشگفتار ٗيای زضثبضٜٞبی ٟٔٓ تدبضی زض وكٛضٞبی زض حبَ...  
PDF نحوه اثرگذاری نرخ ارز بر قیمتها: تحلیلی بر اساس دادههای خرد http://www.tazehayeeghtesad.ir/.../MBRI-RR-980030e148fb5-c460-4... ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ -  چگونه از شوکدارد که بررسی شود قیمت شود. اما رویکردی که در بسیاری از مطالعات مطرح می 1ها تحت عنوان گذر نرخ ارزبه اثر نرخ ارز بر قیمت ها از نرخ ارز پیش گرفته در این حوزه...  
PDF نحوه اثرگذاری نرخ ارز بر قیمتها: تحلیلی بر اساس دادههای خرد http://mepac.ir/.../MBRI-RR-980030e148fb5-c460-4e6d-940a-a62681... ۱۳۹۹/۱/۳ -  چگونه از شوکدارد که بررسی شود قیمت شود. اما رویکردی که در بسیاری از مطالعات مطرح می 1ها تحت عنوان گذر نرخ ارزبه اثر نرخ ارز بر قیمت ها از نرخ ارز پیش گرفته در این حوزه...  
  PDF بررسی تطبیقی کارآمدی نظری ههای ارزی در پیش بینی تغییرات نرخ ارز در... http://dnl1.tebyan.net/.../547d6d05386857dbf3b096bf4677e44d.pdf ۱۳۹۳/۱۱/۱۰ -  تئوری گردند، تعیین نرخ ارز بر اصولی نظیر جریان کامل و آزاد سرمایه و انتظارات بندی می طبقه پردازانی نظیر دورنبوش و فرانکل، گرایان نظریه در تئوری پول. بنا گردیده است 7عقلایی گرایان...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.