نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۱,۳۸۱ نتیجه (۰.۱۷۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-556-442320.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ -  افزون بر این، نوسانات پیش بینی نشده نرخ ارزهای واسط مبادله در روند تجاری می تواند منشأ مشکلاتی باشد؛ مزید بر اینکه ممکن است برخی کشورهایی که پول جهان روا دارند،...  
PDF  برای دانلود این شماره اینجا را کلیک کنید-موسسه آفرینش های آستان قدس... http://www.aqart.ir/images/EditorUpload/.../astan15.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ -  یکی از این هنرهای زیبا، هنر قفل سازی است که در آن با نقش زدن بر فلز، طرح هایی زیبا و دلنشین از نقوش تزیینی پدید می آید. این نقوش با اسطوره درهم می آمیزد، تا با...  
PDF اصل مقاله 308.17 K-دانشگاه امام حسین https://ps.ihu.ac.ir/.../article_200519_12c47ff80c236ca509275ba... ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ -  افزون بر این، نوسانات پیش بینی نشده نرخ ارزهای واسط مبادله در روند تجاری می تواند منشأ مشکلاتی باشد؛ مزید بر اینکه ممکن است برخی کشورهایی که پول جهان روا دارند،...  
PDF دریافت مقاله-مرکز دائر‌ه‌المعارف بزرگ اسلامی https://www.cgie.org.ir/uploads/نظام پولی مسلمانان.pdf ۱۳۹۸/۲/۲۳ -  در خاص خود نبود و از درهم و دینار ایران و روم در معاملات استفاده می هاي ي دوم قرن اول هجري با اقدامات عبدالملک بن مروان خلیفه اموي سکهنیمه هاي درهم و دینار داراي...  
  PDF بسم اهلل الرحمن الرحیم-bayanbox : بیان باکس http://bayanbox.ir/download/.../SHamim-Marefat-42.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۹ -  کمي و کيفي نشریه به خط مقدم جبهه فرهنگي در حال مجاهدت هستيد جا که شما گراميان در از آن )2 ویژه جوانان ـ آشنایي و بيش از هر کس دیگر با نيازهای امروز اعضای بسيج ـ...  
PDF بررسی صنعت نساجی ایران در سده های چهارم و پنجم هجری-پژوهشگاه علوم... http://economichistory.ihcs.ac.ir/.../article_2483_325e67adf1ca... ۱۳۹۶/۳/۱۵ -  اي از پنبۀ سفید پارچه)، کرباس (اي از پشم شتر هپارچ)بود، برد هـاي پشـمی در نـواحی آن، طیلسـان .شد صادر می( عراق، آذربایجان و جاهاي دیگر)نقاط ؛ 171 : 8631؛ اسـتخري،...  
PDF نظام مالیاتی مغوﻻن و تاثیر آن در انحطاط و زوال شهرهای ایران چکیده:... http://history.bojnourdiau.ac.ir/.../article_517812_3e039513a56... ۱۳۹۵/۹/۱۳ -  فساد عوامل مالیاتی و مالیات آنان گرفته و سقوط و زوال اقتصادي را هاي آنان هست و نیست مردم را از زیاده ستانی ترین مأموران مالیاتی در عهد مغول نیز در مظان نادرستی و حتی...  
PDF ١ ٢ ٢٩٩ فهرست بولتن شماره صفحه ... http://www.tccim.ir/images/.../TCCIMirBulletin891004_406.pdf ۱۳۹۵/۴/۲۹ -  اثر جادیا تنها تورم نرخ معمول، حالت رد يدرصد01 تورم فرض با و است شده مواجه يدرصد 3/4 شیافزا با کننده مصرف شیافزا از یناش اثر محاسبه نیا که نمود دیتاک دیبا البته. افتی...  
PDF ١ ٢ ٦٤٩ولتن شماره بفھرست صفحھ ... http://www.tccim.ir/images/.../TCCIMirBulletin890724_360.pdf ۱۳۹۵/۴/۲۹ -  که طلا قیمت افزایش و گذاشت افزایش به رو ریال برابر در دلار برابري نرخ تلاطم، روزهاي در بازارهاي در دو این حرکت معمول روال خلاف طلا و دلار قیمت همزمان افزایش. گرفت شتاب...  
PDF قسمت اول مجموعه مقالات نخستین همایش آرمان شهر اسلامی 1387 قسمت دوم... https://www.isfahan.ir/Dorsapax/userfiles/file/zzz/part5.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ -  سره تباه گردد گيرند زيرا اگر عنان و فرمان به دست آن افتد روح يك (به بعد ۸۳۴ای کتاب چهارم، بنده اند رسد فلسفه اخلاق و سياست در طرح افلاطوني به شدت در هم تنيده به...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.