نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۴,۶۵۵ نتیجه (۰.۱۹۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (890 K) ساوه در گذر زمان (تحولات تاریخی شهر ساوه با اتکا به... https://jhss.ut.ac.ir/.../article_64399_b2610e594506f51dccceabd... ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ -  از آنجاتوجه جغرافی تحولات تاریخی گذر نموده و در کانون تغییراتشهر کهن ساوه و بافت تاریخی آن به دلیل توسعة شهر جدید دچار تغییر شده، بررسی این تا با اتکا به منابع...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1406-556178.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۳ -  خیز صنایع نساجی سنتی و و افت تأثیر آن تحتصادرات افزایش یافت و پنبه در اقتصاد کشوراهمیت پنبه در نقش ،والرشتایننظام اقتصاد جهانی ی هنظری با رویکرد به پژوهش. در...  
PDF متن کامل [PDF 592 kb]-دانشگاه علوم پزشکی تهران http://ijhe.tums.ac.ir/article-1-5505-fa.pdf ۱۳۹۵/۸/۳۰ -  یزد 3- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران 4- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشکده...  
  PDF بخش ششم - 753.23 کیلو بایت 125-143-C236-4.pdf-سایت رشد http://chap.roshd.ir/sites/default/files/.../125-143-C236-4.pdf ۱۳۹۴/۳/۲۲ -  در این میان استان سرسبز مازندران سهم فراوانی در پاسداشت انقلاب و تلاش جهت رسیدن به اهداف بلند انقلاب داشته و در این امر جزء استان های پیشتاز بوده است. دراین درس...  
PDF سنجش الگوی توزیع فضایی جمعیت و سلسله مراتب شهری استان اصفهان طی سالهای http://zagros.iaub.ac.ir/.../article_521415_65d358fd479052ae708... ۱۳۹۵/۹/۱۳ -  الگوي موجود اسکان و روند توزیعی آن نیز بیش از پیش بسوي عدم تعادل و نابدست نمی وي تعادل پیش رود ولی اگر هم نظام پخشایش در سطح ملی بسگرایش یافته و تحول خواهد یافت.  
PDF تحلیل تطبیقی مزیت های نسبی و نابرابری اشتغال در نقاط شهری خراسان رضوی... http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/.../article-1-68-en.pd... ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  عدم است، اما این بدان معنی نیست که آنچه در سطح ملی مناسب است، براي تمامی مناطق نیز مفید واقع می هاي هاي نسبی هر منطقه در زمینه فعالیت ها و مزیت توجه به همین نکته...  
PDF ایران-دانشگاه صنعتی شاهرود https://shahroodut.ac.ir/fa/download.php?id=1111127999 ۱۳۹۷/۵/۶ -  تمامی پژوهش های منتشر شده در دنیای علم به یک اندازه ارجاع دریافت نمی کنند، بلکه تعداد اندکی از مدارک بیشترین تعداد ارجاعات را دریافت می کنند. هر چند پایگاه های...  
PDF بهداشت، درمان و آ.پ-دانلود برنامه http://mohme.gov.ir/uploads/13920127.pdf ۱۳۹۴/۱/۸ -  دانشگاه علوم پزشکی مازندران به دانشگاه ھای تیپ یک پیوست - ٩۵ وب دا - لسه کمیته سیاستگذاری بخش بھداشت تشکیل اولین ج - ٠۶ خبرگزاری فارس -ھمه گیری بیماری واگیردار در مناطق...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://cgme.behdasht.gov.ir/uploads/13920127.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ -  دانشگاه علوم پزشکی مازندران به دانشگاه ھای تیپ یک پیوست - ٩۵ وب دا - لسه کمیته سیاستگذاری بخش بھداشت تشکیل اولین ج - ٠۶ خبرگزاری فارس -ھمه گیری بیماری واگیردار در مناطق...  
PDF متن کامل [PDF 1532 kb]-دانشگاه هنر - اصفهان http://mmi.aui.ac.ir/article-1-217-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۲۰ -  در شناسایی بسترهای اجرایی آفرینش مناظر شهری در طرح جامع ابوئی* عبدالله جبل عاملی** غلامرضا كيانی ده كيانی*** 46 ر اظ من ش رین آف ی رای اج ی ها تر بس ی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.