نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۴,۷۱۴ نتیجه (۰.۲۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF متن کامل [PDF 592 kb]-دانشگاه علوم پزشکی تهران http://ijhe.tums.ac.ir/article-1-5505-fa.pdf ۱۳۹۵/۸/۳۰ -  یزد 3- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران 4- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشکده...  
PDF  همایش سواد سلامت .pdf-دانشگاه ع.پ مشهد https://oldmain.mums.ac.ir/images/main/banovan-111/cd.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ -  مراقبتهای بهداشتی شناخته شده است مهم در نتايج و هزينه ،خانواده و جامعه ای كه در آن زندگی می كنند، مردم به آنها كمک می كند تا در مورد سلامت خود سلامتآموزش سلامت با...  
  PDF بخش ششم - 753.23 کیلو بایت 125-143-C236-4.pdf-سایت رشد http://chap.roshd.ir/sites/default/files/.../125-143-C236-4.pdf ۱۳۹۴/۳/۲۲ -  در این میان استان سرسبز مازندران سهم فراوانی در پاسداشت انقلاب و تلاش جهت رسیدن به اهداف بلند انقلاب داشته و در این امر جزء استان های پیشتاز بوده است. دراین درس...  
PDF سنجش الگوی توزیع فضایی جمعیت و سلسله مراتب شهری استان اصفهان طی سالهای http://zagros.iaub.ac.ir/.../article_521415_65d358fd479052ae708... ۱۳۹۵/۹/۱۳ -  الگوي موجود اسکان و روند توزیعی آن نیز بیش از پیش بسوي عدم تعادل و نابدست نمی وي تعادل پیش رود ولی اگر هم نظام پخشایش در سطح ملی بسگرایش یافته و تحول خواهد یافت.  
PDF تحلیل تطبیقی مزیت های نسبی و نابرابری اشتغال در نقاط شهری خراسان رضوی... http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/.../article-1-68-en.pd... ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  عدم است، اما این بدان معنی نیست که آنچه در سطح ملی مناسب است، براي تمامی مناطق نیز مفید واقع می هاي هاي نسبی هر منطقه در زمینه فعالیت ها و مزیت توجه به همین نکته...  
PDF ایران-دانشگاه صنعتی شاهرود https://shahroodut.ac.ir/fa/download.php?id=1111127999 ۱۳۹۷/۵/۶ -  تمامی پژوهش های منتشر شده در دنیای علم به یک اندازه ارجاع دریافت نمی کنند، بلکه تعداد اندکی از مدارک بیشترین تعداد ارجاعات را دریافت می کنند. هر چند پایگاه های...  
PDF بهداشت، درمان و آ.پ-دانلود برنامه http://mohme.gov.ir/uploads/13920127.pdf ۱۳۹۴/۱/۸ -  دانشگاه علوم پزشکی مازندران به دانشگاه ھای تیپ یک پیوست - ٩۵ وب دا - لسه کمیته سیاستگذاری بخش بھداشت تشکیل اولین ج - ٠۶ خبرگزاری فارس -ھمه گیری بیماری واگیردار در مناطق...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://cgme.behdasht.gov.ir/uploads/13910822.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ -  کودکان بیمارستانرییس - ٢١ باشگاه خبرنگاران - دیدار سازمان بھداشت جھانی در ایران با رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ٣١ خبرگزاری مجلس - پاسخگو باشد وزیر بھداشت/ با...  
PDF بررسی خصوصیات سینتیکی پراکسیداز کدو سبز Cucurbita pepo-دانشگاه... https://jab.alzahra.ac.ir/.../article_2997_3c3d04ead1aefe34d47b... ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ -  س ــنجش فعالی ــت آنزي ــم وعوام ــل مؤث ــر ب ــر 1* دانشيار بيوشيمی، گروه زيست شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پايه، دانشگاه مازندران (نويسنده مسئول...  
PDF اصل مقاله (409 K)-پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی http://jap.isca.ac.ir/.../article_2421_d8e1b4045ca7bf73083bb5c9... ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ -  (ص 51) و همین امر موجب بروز واکنش هم از ســوی حکومت قاجار و هم روحانیت شــیعه شــد و به ســه جنگ بزرگ میــان بابیــان و قــوای دولتــی در مازنــدران و زنجــان...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.