نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۴,۰۸۰ نتیجه (۰.۲۵۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (429 K) استعمارستیزی قوم بختیاری با تکیه بر-دانشگاه آزاد... http://adabemahali.iauyasooj.ac.ir/.../article_524360_bffde47e1... ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ -  )66: 6831(قنبری عدیوی، »شده استجداگانه و مشخص صحبت می که با کشف نفت در ایـن شـهر روی زیادیاهمیت اولین چاه نفت ایران در مسجدسلیمان و تغییرات راج نفـت حضور انگلیس...  
PDF راهکارهای برقراری پایداری محیطی و اجتماعی در شهر مسجدسلیمان http://khznn.ir/.../راهکارهای-برقراری-پایداری-محیطی-و-اجتماعی-د... ۱۳۹۸/۲/۳ -  منطقه شناسی هیئت باستان .ین بار در خاورمیانه، و در شهر مسجدسلیمان کشف کردگرفت و تیم اکتشاف وی نفت را برای اول ].4[نیز در مسجد سلیمان موفق به کشفیات مهمی شده است ۱۹۹۷فرانسوی...  
PDF مقاله: ارزیابی تولید هیدروکربن از سنگهای منشاء احتمالی در میدان نفتی... http://www.pogc.ir/Portals/0/maghalat2/seri12/900408-9.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ -  باشد کیلومتر می 7پهنای امتداد یالهای شمالی و جنوبی میدان مسجدسلیمان باعث جابجایی آن به سمت بالا نسبت به میادین همجوار، همچون کارون، پرسیاه، و نفت این میدان به...  
PDF معرفی سر مربی جدید نفت، هفته آینده مسوولان باشگاه نفت مسجد سلیمان در... http://karoondaily.ir/1395/03/09/.../13950309-3693-9-11.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ -  هفته دوم از دور برگشت مرحله نهایی این رقابت ها، پنج شنبه و جمعه (ششم و هفتم خردادماه) برگزار شد که تیم نفت مسجدسلیمان با حساب 3 بر 2 مقابل همش��هری خ��ود آزادگان...  
PDF داسازی و شناسایی مولکولی باکتری های مقاوم به سرب از خاک های آلوده به... http://ncmbjpiau.ir/article-1-1083-fa.pdf ۱۳۹۷/۵/۲۸ -  محسوب گرددهای آلوده به سرب مراکز صنعتی سازی خاکپاکهای تکاملی سیستم -برای جداسازی باکتری. ناحیه از خاک آلوده به نفت منطقه سی برنج مسجدسلیمان انجام شد 3گیری از...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20170222043726-9861-248.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۹ -  پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر محیی متایالی بسی و بیار در برداری نفت و گاز مسجدسلیمان انجیام شیده اسیتو روش پیژوهش حاریر بیر اسیا هیدف، آیید، و از ها از نوع تحقیقات...  
جداسازي و شناسايي مولکولي باکتري هاي مقاوم به سرب از خاک هاي آلوده به... https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=465543 ۱۳۹۸/۹/۱۹ -  مواد و روش ها: نمونه گيري از 3 ناحيه از خاک آلوده به نفت منطقه سي برنج مسجدسليمان انجام شد. براي جداسازي باکتري هاي مقاوم به سرب از روش رقت در آگار و محيط کشت Ι Ι...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://qums.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_13900429.pdf ۱۳۹۴/۵/۲ -  خبرنگاران - نشریه علوم پزشکی به طور کامل الکترونیکی شده اند ۵٧١بیش از - ٨١ خبرگزاری آریا - احداث درمانگاه بیماران دیالیزی و دیابتی در مسجدسلیمان - ٩١ خبرگزاری ایرنا...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://yums.unv.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_13900429.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ -  خبرنگاران - نشریه علوم پزشکی به طور کامل الکترونیکی شده اند ۵٧١بیش از - ٨١ خبرگزاری آریا - احداث درمانگاه بیماران دیالیزی و دیابتی در مسجدسلیمان - ٩١ خبرگزاری ایرنا...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://mbs.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_13900429.pdf ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ -  خبرنگاران - نشریه علوم پزشکی به طور کامل الکترونیکی شده اند ۵٧١بیش از - ٨١ خبرگزاری آریا - احداث درمانگاه بیماران دیالیزی و دیابتی در مسجدسلیمان - ٩١ خبرگزاری ایرنا...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.