نتایج جستجو
صفحه ۱۱ | ۳۵,۶۱۸ نتیجه (۰.۲۳۹ ثانیه)
نتایج علمی
روزنامه جام جم90/3/18: شبي داغ با برنامه «نود»-بانک اطلاعات نشریات... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2296243 ۱۳۹۲/۷/۲۳ -  «نود» به همان اندازه كه در گفتن واقعيت ها و افشاي جريانات پشت پرده صراحت و جسارت دارد، به همان اندازه هم ايجاز را رعايت و سعي مي كند يك برنامه پرافت و خيز را به يك...  
PDF دریافت فایل-دکتر حمید قاسمی http://www.hghasemi.com/www/pdf/90.pdf ۱۳۹۴/۸/۱۳ -  مي باشد 88تا خرداد 78از مرداد ماه در يك دوره كامل سوپرليگ پخش شده برنامه هاي نوداز دستورالعمل كد گذاري و تعاريف وهيه برگه تبا .بود پخش برنامهدوم شش ماه از نيم فصل...  
روزنامه اعتماد95/9/25: سخنگوي كميسيون اصل نود در گفت وگو با «اعتماد»:... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3481560 ۱۳۹۶/۶/۱۹ -  راهكاري كه براي حل اين مساله داريد چيست؟ طرحي در كميسيون آيين نامه ها تصويب شده است كه كميسيون اصل نود به ديوان اصل نود تبديل شود. اگر اين اتفاق بيفتد پرونده ها در...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/Files/20130318132937-9797-6.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ -  نود تقریبا در اکثر کشورهای جهان پدیدار شده است که به نهاد آمبودزمان معروف است های دولتی و عمومی عملکرد و تخلفات دستگاه این نهادها به شکایات شهروندان علیه سوء نامه...  
همکاری میان نودها به منظور شناسایی نودهای بدخواه بصورت موازی در شبکه... https://www.civilica.com/.../Printable-ROUDSARIT01_188=همکاری-م... ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ -  نودهایی را که به بدخواه بودن مشکوک هستند را تعیین و یک رای به نود ناظر ارسال می نماید. بعد ا زدریافت راا نود ناظر می تواند نود بدخواه را شناسایی نماید. کلمات کلیدی: نودهای...  
PDF کشف اجتماعات با استفاده از شباهت یال در شبکه های پیچیده-دانشگاه صنعتی... http://ce.aut.ac.ir/.../Daliri khomami-Rezvanian-Meybodi-Gilan-... ۱۳۹۵/۸/۳۰ -  شده است فرآیند ادغام به صورت پایین به بالا تا رسیدن به یک اجتماع واحد از . پردازد معیار مشابهت در یک روال تکراري به ادغام میان نودهاي مشابه می هاي پیچیده صورت هاي...  
PDF بهبود هزینه امن کردن شبکههایحسگربیسیم با ارائه طرح جدید توافق... http://confnews.um.ac.ir/images/41/conferences/.../17.pdf ۱۳۹۴/۹/۱ -  اسـت شـده ها است اما از طرف دیگر موجب کاهش امنیت دراین شبکه شده هاي خطرناك و یا غیرقابل دسـترس ، بـدون نامعمولاً این نودها در مکزیرا از طرفـی .د حملات فیزیکی...  
PDF کشف اجتماعات با استفاده از شباهت یال در شبکه های پیچیده-دانشگاه صنعتی... http://ceit.aut.ac.ir/.../Daliri khomami-Rezvanian-Meybodi-Gila... ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  شده است فرآیند ادغام به صورت پایین به بالا تا رسیدن به یک اجتماع واحد از . پردازد معیار مشابهت در یک روال تکراري به ادغام میان نودهاي مشابه می هاي پیچیده صورت هاي...  
PDF کشف اجتماعات با استفاده از شباهت یال در شبکه های پیچیده-دانشگاه صنعتی... http://ceit.aut.ac.ir/.../Daliri khomami-Rezvanian-Meybodi-Gila... ۱۳۹۵/۸/۳۰ -  شده است فرآیند ادغام به صورت پایین به بالا تا رسیدن به یک اجتماع واحد از . پردازد معیار مشابهت در یک روال تکراري به ادغام میان نودهاي مشابه می هاي پیچیده صورت هاي...  
PDF ارائه روشی مبتنی بر الگوریت مهای ژنتیکی برای تعیین موقعیت بهینه عامل... http://ce.aut.ac.ir/~dehghan/Paper/.../ICEE-Comp296-2005.pdf ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ -  ده استاستفاده ش بوده یک شبکۀ مقیاس بالا برروی نودهای پایانی نظارت کننده از آنجایی که شبکه غیر فعال در نظر گرفته شده است .است این مقالهدر . لحاظ نشده استمحدودیت...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.