نتایج جستجو
صفحه ۱۳ | ۴۰,۱۶۴ نتیجه (۰.۲۷۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF سیمرغ 1-سوشیانس http://soshians.ir/fa/?attachment_id=4496 ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  شد به نوشتن این متن دست ببرم 1سیصد و نود و یک خورشیديهزار وي اسفند نیمه-شمارهپیش-سیمرغ.1 اي شود ایدهاین که چطور می اي خاص به ذهن آدمی خاص خطور خاص در لحظه ي ما...  
روزنامه اعتماد95/9/25: سخنگوي كميسيون اصل نود در گفت وگو با «اعتماد»:... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3481560 ۱۳۹۶/۶/۱۹ -  راهكاري كه براي حل اين مساله داريد چيست؟ طرحي در كميسيون آيين نامه ها تصويب شده است كه كميسيون اصل نود به ديوان اصل نود تبديل شود. اگر اين اتفاق بيفتد پرونده ها در...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/Files/20130318132937-9797-6.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ -  نود تقریبا در اکثر کشورهای جهان پدیدار شده است که به نهاد آمبودزمان معروف است های دولتی و عمومی عملکرد و تخلفات دستگاه این نهادها به شکایات شهروندان علیه سوء نامه...  
همکاری میان نودها به منظور شناسایی نودهای بدخواه بصورت موازی در شبکه... https://www.civilica.com/.../Printable-ROUDSARIT01_188=همکاری-م... ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ -  نودهایی را که به بدخواه بودن مشکوک هستند را تعیین و یک رای به نود ناظر ارسال می نماید. بعد ا زدریافت راا نود ناظر می تواند نود بدخواه را شناسایی نماید. کلمات کلیدی: نودهای...  
PDF کشف اجتماعات با استفاده از شباهت یال در شبکه های پیچیده-دانشگاه صنعتی... http://ceit.aut.ac.ir/.../Daliri khomami-Rezvanian-Meybodi-Gila... ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  شده است فرآیند ادغام به صورت پایین به بالا تا رسیدن به یک اجتماع واحد از . پردازد معیار مشابهت در یک روال تکراري به ادغام میان نودهاي مشابه می هاي پیچیده صورت هاي...  
PDF بهبود هزینه امن کردن شبکههایحسگربیسیم با ارائه طرح جدید توافق... http://confnews.um.ac.ir/images/41/conferences/.../17.pdf ۱۳۹۴/۹/۱ -  اسـت شـده ها است اما از طرف دیگر موجب کاهش امنیت دراین شبکه شده هاي خطرناك و یا غیرقابل دسـترس ، بـدون نامعمولاً این نودها در مکزیرا از طرفـی .د حملات فیزیکی...  
PDF کشف اجتماعات با استفاده از شباهت یال در شبکه های پیچیده-دانشگاه صنعتی... http://ceit.aut.ac.ir/.../Daliri khomami-Rezvanian-Meybodi-Gila... ۱۳۹۵/۸/۳۰ -  شده است فرآیند ادغام به صورت پایین به بالا تا رسیدن به یک اجتماع واحد از . پردازد معیار مشابهت در یک روال تکراري به ادغام میان نودهاي مشابه می هاي پیچیده صورت هاي...  
PDF نسخه کامل-فهرست به نام خد ا http://mediamgt.ir/.../شماره-47-ماهنامه-مدیریت-رسانه.pdf ۱۳۹۹/۳/۹ -  فارسی. در این تحقیق از روش تحلیل محتوای کیفی برای شناخت کلی جهت گیری رسانه بی بی سی فارسی بهره گرفته ایم و بعد از آگاهی از مهم ترین محورهای جریان سازی این شبکه، به...  
PDF ارائه روشی مبتنی بر الگوریت مهای ژنتیکی برای تعیین موقعیت بهینه عامل... http://ce.aut.ac.ir/~dehghan/Paper/.../ICEE-Comp296-2005.pdf ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ -  ده استاستفاده ش بوده یک شبکۀ مقیاس بالا برروی نودهای پایانی نظارت کننده از آنجایی که شبکه غیر فعال در نظر گرفته شده است .است این مقالهدر . لحاظ نشده استمحدودیت...  
PDF ارائه روشی مبتنی بر الگوریت مهای ژنتیکی برای تعیین موقعیت بهینه عامل... http://ceit.aut.ac.ir/~dehghan/Paper/.../ICEE-Comp296-2005.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  ده استاستفاده ش بوده یک شبکۀ مقیاس بالا برروی نودهای پایانی نظارت کننده از آنجایی که شبکه غیر فعال در نظر گرفته شده است .است این مقالهدر . لحاظ نشده استمحدودیت...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.