نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۳۶,۱۸۶ نتیجه (۰.۱۲۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF یک روش جدید برای انتخاب مسیر بهینه در الگوریتم VDOA با استفاده از... http://ce.aut.ac.ir/.../Ghanbarzadeh-Meybodi-IDMC09-1430-paper.... ۱۳۹۴/۸/۴ -  هكبش زا عون نيا اپرب يصخشم راتخاس هنوگچيه نودب اه يمسنارفنك ،هديد بيسآ قطانم رد تاجن تايلمع ،يماظن ياهگنج رد ًارثكا و دنوشو اه ...دنراد رايسب دربراك . ياهيگژيو هب...  
PDF یک روش جدید برای انتخاب مسیر بهینه در الگوریتم VDOA با استفاده از... http://ce.aut.ac.ir/.../Ghanbarzadeh-Meybodi-IDMC09-1430-paper.... ۱۳۹۴/۱۰/۱۸ -  هكبش زا عون نيا اپرب يصخشم راتخاس هنوگچيه نودب اه يمسنارفنك ،هديد بيسآ قطانم رد تاجن تايلمع ،يماظن ياهگنج رد ًارثكا و دنوشو اه ...دنراد رايسب دربراك . ياهيگژيو هب...  
PDF رغ م سی-سوشیانس http://soshians.ir/fa/wp-content/uploads/2015/.../simorq37.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ -  بخشی از 5 چهار صد و نود وماه هزار و سیو هفتم/ آذر سی یشماره/سیمرغ بود منتشر شده» ساختار امرقدسی در یسنه«ی محتوای این دوره پیشتر در مقاله ام.ر سیمرغ این...  
PDF دانشΎاه صنعتͳ شریف دانش΋ده مهندسͳ کامپیوتر پایان�نامه کارشناسͳ... https://people.mpi-sws.org/~babaei/thesis.pdf ۱۳۹۵/۱/۶ -  ما در این رساله، ابتدا تحمˈل شب΋ه�های مختلف با ساختار�های مختلف در برابر یΈ حمله�ی تصادفͳ به نود�های شب΋ه و همچنین در مقابل یΈ حمله�ی از قبل تعیین شده به نودها را...  
PDF (برای دانلود کلیک کنید)-متلب سایت | آموزش متلب | مقالات و فیلم های … http://files.matlabsite.com/docs/papers/sp/fl-paper-010.pdf ۱۳۹۴/۸/۲ -  1 در ارتباط گريکدي با ي شبکه ارساختي گونه زچي توانند آزادانه بدون داشتن هي باشد که مي از نودها مي شامل مجموعه ااري سژهي ويشبکه ها ي مهمي را در زمينه هااريا باعث...  
PDF روش کلاستر بندی توزیع شده در شبکه های سنسور بی سیم بر اساس تعادل... http://www.khuisf.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/.../37.pdf ۱۳۹۵/۹/۲۵ -  الگوریتم هایی بسیاری برای کلاستر بندی وجود دارد که اغلب یکی از دو پارامتر انرژی و یا ترافیک نود ها را مد نظر قرار می دهند که در بسیاری از موارد کارکرد خوبی...  
PDF دریافت فایل-دکتر حمید قاسمی http://www.hghasemi.com/www/pdf/90.pdf ۱۳۹۴/۸/۱۳ -  مي باشد 88تا خرداد 78از مرداد ماه در يك دوره كامل سوپرليگ پخش شده برنامه هاي نوداز دستورالعمل كد گذاري و تعاريف وهيه برگه تبا .بود پخش برنامهدوم شش ماه از نيم فصل...  
PDF بهبود هزینه امن کردن شبکههایحسگربیسیم با ارائه طرح جدید توافق... http://confnews.um.ac.ir/images/41/conferences/.../17.pdf ۱۳۹۴/۹/۱ -  اسـت شـده ها است اما از طرف دیگر موجب کاهش امنیت دراین شبکه شده هاي خطرناك و یا غیرقابل دسـترس ، بـدون نامعمولاً این نودها در مکزیرا از طرفـی .د حملات فیزیکی...  
PDF دانلود پیش نمایش دانلود پیش نمایش فایل به صورت یک صفحه درمیان-پایان... http://tanbal-khan.com/download.htm?id=2148 ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  نودهـا شود و زماني كه يك بسته اطلاعات از نودي به نود ديگر فرستاده مي . نيست كردنـد تفـاوت جا شود ديگرسريعترين راه انتقال اين بسته با زماني كه آن دو نود به صورت ثابـت...  
PDF اصل مقاله (387 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://ccj.iauctb.ac.ir/.../article_525635_96f189315bb37925c094... ۱۳۹۵/۸/۷ -  بررسیهاي انجام شده در این پژوهش نشان داد که اکثریت پاسخگویان در زمینه فوتبال بیشتر از مطبوعات ورزشی براي کسب اطلاعات استفاده میکنند، بیشتر افراد برنامه نود را به...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.