نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۴۰,۱۶۴ نتیجه (۰.۱۴۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF نسخه کامل-فهرست به نام خد ا http://mediamgt.ir/.../شماره-47-ماهنامه-مدیریت-رسانه.pdf ۱۳۹۹/۳/۹ -  فارسی. در این تحقیق از روش تحلیل محتوای کیفی برای شناخت کلی جهت گیری رسانه بی بی سی فارسی بهره گرفته ایم و بعد از آگاهی از مهم ترین محورهای جریان سازی این شبکه، به...  
PDF دانلود پیش نمایش دانلود پیش نمایش فایل به صورت یک صفحه درمیان-پایان... http://tanbal-khan.com/download.htm?id=2148 ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  نودهـا شود و زماني كه يك بسته اطلاعات از نودي به نود ديگر فرستاده مي . نيست كردنـد تفـاوت جا شود ديگرسريعترين راه انتقال اين بسته با زماني كه آن دو نود به صورت ثابـت...  
PDF اصل مقاله (387 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://ccj.iauctb.ac.ir/.../article_525635_96f189315bb37925c094... ۱۳۹۵/۸/۷ -  بررسیهاي انجام شده در این پژوهش نشان داد که اکثریت پاسخگویان در زمینه فوتبال بیشتر از مطبوعات ورزشی براي کسب اطلاعات استفاده میکنند، بیشتر افراد برنامه نود را به...  
PDF اصل مقاله (255 K) تحوّل روند ایجاد قاعده حقوقی در عصر جهانی‌شدن... http://sspp.iranjournals.ir/.../article_5701_8babfbe1e83b9fba5c... ۱۳۹۵/۸/۲۹ -  ١ شدن حقوقحقوقی در عصر جهانی ل روند ایجاد قاعدهتحو 2فر، سمانه رحمتی1مهدي شهابی چکیده نود قرن بیستم میلادي، حقوق نیز مانند بسیاري از علوم، جهانی...  
PDF نیروی انتظامی-Full-Text (PDF) http://teb.police.ir/teb/article-1-377-en.pdf ۱۳۹۷/۹/۷ -  نشانه نان اای قی دا ره را ه مؤلفه رر م الرا ماشاه نشان م اای شی یت مرهی در اعراد دشفاه ن شفقت ه نود ا نشانه قوان مام مها در جهت م اص ه اناصن شی یت مرهی ره م اای ارققا...  
PDF ارتباط تحمل آشفتگی و شفقت به خود با علائم شخصیت مرزی در بیماران مبتلا... http://teb.police.ir/teb/article-1-377-fa.pdf ۱۳۹۷/۹/۷ -  نشانه نان اای قی دا ره را ه مؤلفه رر م الرا ماشاه نشان م اای شی یت مرهی در اعراد دشفاه ن شفقت ه نود ا نشانه قوان مام مها در جهت م اص ه اناصن شی یت مرهی ره م اای ارققا...  
PDF اصل مقاله (425 K) بررسی فقهی قانون باروری مصنوعی سال 1382-  دانشگاه... https://journals.ut.ac.ir/.../article_51924_e5ac3a61ee943bc4513... ۱۳۹۶/۸/۱۷ -  قانونذذار ایراني به منظرور تريمین معرلحت حفرظ خرانواده و فقدان نود یا نابراروري و نیرز يلاقره بره پیشررفت و ۀممانعت از طلاق زوجین به بهان هرای ضرهرچنرد فر تعوی...  
PDF اصل مقاله (425 K) بررسی فقهی قانون باروری مصنوعی سال 1382-  دانشگاه... https://jjfil.ut.ac.ir/.../article_51924_e5ac3a61ee943bc45130d3... ۱۳۹۵/۹/۱ -  قانونذذار ایراني به منظرور تريمین معرلحت حفرظ خرانواده و فقدان نود یا نابراروري و نیرز يلاقره بره پیشررفت و ۀممانعت از طلاق زوجین به بهان هرای ضرهرچنرد فر تعوی...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1015-204003.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۳ -  قانونذذار ایراني به منظرور تريمین معرلحت حفرظ خرانواده و فقدان نود یا نابراروري و نیرز يلاقره بره پیشررفت و ۀممانعت از طلاق زوجین به بهان هرای ضرهرچنرد فر تعوی...  
PDF اصل مقاله (425 K)-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../pdf_51924_e5ac3a61ee943bc45130d37... ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -  قانونذذار ایراني به منظرور تريمین معرلحت حفرظ خرانواده و فقدان نود یا نابراروري و نیرز يلاقره بره پیشررفت و ۀممانعت از طلاق زوجین به بهان هرای ضرهرچنرد فر تعوی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.