نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۴۰,۱۶۴ نتیجه (۰.۱۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (316 K)-sinaweb http://entezami.sinaweb.net/.../article_16009_4a57ec10e809f4acd... ۱۳۹۵/۶/۸ -  دارد وجود ایران حقوق در نظارت از نوع این اعمال امکان ایران، حقوق در ضابطان عملکرد بر غیرقضایی با اساسی قانون نود اصل کمیسیون و خود نظارتی عام وظیفۀ به توجه با...  
PDF افق روشنب رای اقتصاد و صنعت کشور-سندیکای صنعت برق ایران http://www.ieis.ir/.../3876000f_3ba3_4b3b_8584_801647fbe2a8.pdf ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ -  هزار و ششصد و پنجاه و شش بیست و هفتم دی ماه هزار و سیصد و نود و چهار 3 بازگشت به عناوین اخبار صنعت برق تعادل/ دبیر سندیکاي صنعت برق ایران در گفت وگو با «تعادل»...  
PDF امنیت در شبکه های حسگر بی سیم با رمز نگاری-دانشگاه علم و صنعت ایران http://i4c.iust.ac.ir/UPL/Paper17/i4c17-1111.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ -  میی کلید عمومی نود همسایهکنیم که هر نودکند. اینجا فرض میارسال می شود. اگر دو نود بخواهند که کلید نشستی را ایجاد کنند، یک نود اندازی و یا با درخواست از اسیتگاه اصلی توزیع...  
PDF نشریه اطلاع رسانی کتابخانه تصصی وزارت امور خارجه، سال دهم ، شماره نود... http://www.lpis.ir/uploads/97.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ -  7 9413 آبان ، نود و هفتم، شماره تصصی وزارت امور خارجه، سال دهم نشریه اطلاع رسانی کتابخانه ثزجبْ در تحّیُ ولاٖ ٚ خزد -2 تبِیف: ٔحٕذ سؼیذ احذيبٖ...  
PDF فرآیند بازنمایی سبک زندگی «دهه شصت» در سینمای دهه نود ایران-پژوهشکده... http://quarterly.risstudies.org/.../article_85230_b640acbd3cca0... ۱۳۹۸/۱/۲۱ -  ند بررسي چ است؟ اسلامي جمهوريگفتمان همراستا با ،شده یيدهه نود بازنما ينمايس دهد ينشان م، با استفاده از روش تحليل محتوا نودتوليدشده در دهه هايفيلم مورد از دهه...  
PDF سطحی برای برنامه ریزی حفاظتی زیرساخت بحرانی-یک برنامه عدد صحیح آمیخته... http://electricaltranslate.ir/.../A-bilevel-mixed-integer-progr... ۱۳۹۸/۱/۲۱ -  بازدارندگی که نخست برای کاربردهای نظامی مطالعه شده است، اساسا برای ارزیابی اثر از دست رفتن ارتباط ها یا نودهای حیاتی در شبکه های حمل و نقل کاربرد داشته است. انواعی...  
PDF دانلود با لینک مستقیم-شهرسازی آنلاین http://www.shahrsazionline.com/.../shahrsazionline55-12.pdf ۱۳۹۶/۶/۸ -  منفی نیز در شبکه چندین کلاس دارند و بوسیله هر کلاس از مشتریان منفی مسئول تغییر تصمیم مسیریابی از یک کلاس خاص مشتریان مثبت در یک نود است که تواند به چند نود سفر کند...  
PDF اصل مقاله (403 K)-دانشگاه الزهرا(س) https://hph.alzahra.ac.ir/.../pdf_840_d26abe9ce7f59e86e753592f6... ۱۳۹۹/۲/۲۴ -  به آن سرزمین مهاجرت کردندایرانی شاعران و ای از دانشمندان عده ،دوره ایـن ی دین رازی از جملهلا نجم. ه آناتولی بردندبهمراه نود بهنیز و عارفانی بودند که پیروانشان را...  
PDF اصل مقاله 402.9 K-دانشگاه الزهرا(س) https://hph.alzahra.ac.ir/.../article_840_d26abe9ce7f59e86e7535... ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ -  به آن سرزمین مهاجرت کردندایرانی شاعران و ای از دانشمندان عده ،دوره ایـن ی دین رازی از جملهلا نجم. ه آناتولی بردندبهمراه نود بهنیز و عارفانی بودند که پیروانشان را...  
PDF اصل مقاله (799 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر http://ebtp.malayeriau.ac.ir/.../article_526418_63f16676b02773f... ۱۳۹۶/۱۱/۳ -  0با امتیاز نرمال شده "ایجاد تعلق مکانی فضایی"و نود پیرامون شهر ها در ي نسبت به سایر گزینهبیش ترگانه داراي رتبه و امتیاز ششهاي فضاي طبیعی در خوشه ها )نودها( در...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.