نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۳۵,۶۱۸ نتیجه (۰.۱۴۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF متن کامل (PDF)-دانشگاه علوم پزشکی تهران http://tumj.tums.ac.ir/article-1-7081-fa.pdf ۱۳۹۶/۹/۲۱ -  نود شدند دچار کاهش مرحله لنف نفر63 دچار کاهش مرحله تومور و مارانی باز نفر23 ی بررسنیدر ا :ها یافته در IRM دقـت ی پـس از جراح ـ ي و گـزارش پـاتولوژ ونیاس ـی پـس...  
PDF مقدمه چکیده-دانشگاه علوم پزشکی تهران http://tumj.tums.ac.ir/article-1-7081-en.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ -  نود شدند دچار کاهش مرحله لنف نفر63 دچار کاهش مرحله تومور و مارانی باز نفر23 ی بررسنیدر ا :ها یافته در IRM دقـت ی پـس از جراح ـ ي و گـزارش پـاتولوژ ونیاس ـی پـس...  
PDF یک مدل سطح باﻻ برای وارسی خواص در طرح توصیف شده توسط-سامانه یکپارچه... http://ijece.saminatech.ir/WebUsers/.../1394082515057363-F.pdf ۱۳۹۷/۹/۲۵ -  مدل میLDHV شود و توابع مربوط به با مدل معروف هافمن در نظر گرفته میLDHV .شوند ساخته می2 شکلGFDCحالت بعدی و خروجی توسط نودهای بعنوان مثال بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو...  
PDF دانلود آغاز دانلود-ایمان قم http://www.imandaily.ir/archive/send/20-dey94/312-1394-10-3 ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ -  بلکه از دو جهت؛ یکی آن که دقیقا بعد از همان ویژه برنامه، پربیننده ترین برنامه ی تاریخ سیما یعنی برنامه ی «نود»، قرار بود مصاحبه ای ضبط شده را با محمدجواد ظریف پیرامون...  
PDF اصل مقاله (303 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://ccj.iauctb.ac.ir/.../article_510691_f5f69fa7e487ff01185b... ۱۳۹۵/۹/۱۳ -  های خارجی امتر خواهد ندگراي مخاطبا به رسانه دو مرحله ای بیود مبای بر لزارسفلد در اين تحقيق سعی می نود با اتکا به نظريه : د را به بحث گذانتاين موارارتباطات...  
PDF بررسی و ارزیابی اولوی تهای منظر فضاهای عمومی شهر عسلویه با استفاده از... http://www.shahrsazionline.com/.../shahrsazionline-656.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ -  بر این اساس با مقایسه نتایج خوشه ها و گره ها (نودها)، در خوشه فضای عمومی «بازار و خیابان دولت» و در خوشه اولویت های بصری «هنرهای دیواری» خیابان جمهوری اسلامی...  
PDF بررسی و ارزیابی اولوی تهای منظر فضاهای عمومی شهر عسلویه با استفاده از... http://www.bagh-sj.com/.../article_461_76b92ee96e8e43df27eb6d2b... ۱۳۹۶/۵/۲۸ -  بر این اساس با مقایسه نتایج خوشه ها و گره ها (نودها)، در خوشه فضای عمومی «بازار و خیابان دولت» و در خوشه اولویت های بصری «هنرهای دیواری» خیابان جمهوری اسلامی...  
PDF اصل مقاله (570 K)-صنعتی اصفهان http://jgr.ui.ac.ir/.../article_18021_069dd8b5bc76eeee3a729b47a... ۱۳۹۵/۶/۲۴ -  تهیـه گردیـد PNAبندي و به تبع آن مدل مفهـومی ها و اطلاعات اولیه طبقهویژگی مسایل شهر عسلویه، داده افـزار بـا اسـتفاده از نـرم ( زیـر گـروه /نود)گزینه 41و (...  
PDF متن گزارش پژوهشی شرح مبسوط قانون اساسی؛ شرح اصل نود و هشتم قانون... http://www.shora-rc.ir/.../ShowFile.aspx?ID=b7ca0802-f57c-4b84-... ۱۳۹۵/۹/۸ -  شوراي نگهبان پژوهشكده شناسنامه عنوان: شرح مبسوط قانون اساسی قانون اساسی نود وهشتمشرح...  
PDF شرح مبسوط قانون اساسی؛ شرح اصل نود و هشتم قانون اساسی-مرکز تحقیقات... http://shora-rc.ir/Portal/file/?20045/pogp850212-06.pdf ۱۳۹۸/۷/۱۲ -  شوراي نگهبان پژوهشكده شناسنامه عنوان: شرح مبسوط قانون اساسی قانون اساسی نود وهشتمشرح...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.