نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۴۰,۱۶۴ نتیجه (۰.۲۷۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (303 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://ccj.iauctb.ac.ir/.../article_510691_f5f69fa7e487ff01185b... ۱۳۹۵/۹/۱۳ -  های خارجی امتر خواهد ندگراي مخاطبا به رسانه دو مرحله ای بیود مبای بر لزارسفلد در اين تحقيق سعی می نود با اتکا به نظريه : د را به بحث گذانتاين موارارتباطات...  
PDF اصل مقاله (3232 K)-فصلنامه باغ نظر http://www.bagh-sj.com/.../pdf_461_76b92ee96e8e43df27eb6d2b3bf1... ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ -  بر این اساس با مقایسه نتایج خوشه ها و گره ها (نودها)، در خوشه فضای عمومی «بازار و خیابان دولت» و در خوشه اولویت های بصری «هنرهای دیواری» خیابان جمهوری اسلامی...  
PDF دانلود آغاز دانلود-ایمان قم http://www.imandaily.ir/archive/send/20-dey94/312-1394-10-3 ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ -  بلکه از دو جهت؛ یکی آن که دقیقا بعد از همان ویژه برنامه، پربیننده ترین برنامه ی تاریخ سیما یعنی برنامه ی «نود»، قرار بود مصاحبه ای ضبط شده را با محمدجواد ظریف پیرامون...  
PDF بازخوانی ابعاد شاخص های فراملی در هدایت نظام حکمرانی-مرکز تحقیقات... http://rahbord.csr.ir/WebUsers/rahbord/.../139804305003512-F.pd... ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ -  1 8931 پاییز ♦ ودوشماره نود ♦وهشتم ال بیستس ♦ 011 وجاود دارد و تنلاا نقاش » وکاار انمام کسب سلولت «شده در جلان به نام پذیرفته تالاش بارای «و » اجارای اصالاحات...  
PDF دانلود آغاز دانلود-ایمان قم http://www.imandaily.ir/component/.../312-1394-10-3?Itemid=0 ۱۳۹۷/۹/۲۵ -  بلکه از دو جهت؛ یکی آن که دقیقا بعد از همان ویژه برنامه، پربیننده ترین برنامه ی تاریخ سیما یعنی برنامه ی «نود»، قرار بود مصاحبه ای ضبط شده را با محمدجواد ظریف پیرامون...  
PDF اصل مقاله (570 K)-صنعتی اصفهان http://jgr.ui.ac.ir/.../article_18021_069dd8b5bc76eeee3a729b47a... ۱۳۹۵/۶/۲۴ -  تهیـه گردیـد PNAبندي و به تبع آن مدل مفهـومی ها و اطلاعات اولیه طبقهویژگی مسایل شهر عسلویه، داده افـزار بـا اسـتفاده از نـرم ( زیـر گـروه /نود)گزینه 41و (...  
جستجوی مقالات - لنف نود-پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی https://www.sid.ir/fa/.../SearchPaperlight.aspx?str=لنف نود ۱۳۹۹/۲/۸ -  استفاده از لوگو و نام مرکز به عنوان حامی و همکار علمی، بدون اخذ مجوز کتبی از "مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی" پیگرد قانونی دارد. © تمامی حقوق این پایگاه برای مرکز...  
PDF شرح مبسوط قانون اساسی؛ شرح اصل نود و هشتم قانون اساسی-مرکز تحقیقات... http://shora-rc.ir/Portal/file/?20045/pogp850212-06.pdf ۱۳۹۸/۷/۱۲ -  شوراي نگهبان پژوهشكده شناسنامه عنوان: شرح مبسوط قانون اساسی قانون اساسی نود وهشتمشرح...  
PDF متن گزارش پژوهشی شرح مبسوط قانون اساسی؛ شرح اصل نود و هشتم قانون... http://www.shora-rc.ir/.../ShowFile.aspx?ID=b7ca0802-f57c-4b84-... ۱۳۹۵/۹/۸ -  شوراي نگهبان پژوهشكده شناسنامه عنوان: شرح مبسوط قانون اساسی قانون اساسی نود وهشتمشرح...  
PDF تدوین راهبردهای مدیریت دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه... http://rahbord.csr.ir/WebUsers/rahbord/.../139805195003634-F.pd... ۱۳۹۸/۱۰/۸ -  8٩٣١بهار ♦شماره نود ♦وهشتم سال بیست ♦ 451 ی متگاسب، گستره نفوذ ررهگگی ج.ا.ا را در مگطقه ارتقا بيشيده و مدیریت دیپلماس ت وان یمررهگگی مگاسبی را در این مگطقه پياده نمود.  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.