نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۳۷,۷۴۲ نتیجه (۱.۸۹۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF متن گزارش پژوهشی شرح مبسوط قانون اساسی؛ شرح اصل نود و هشتم قانون... http://www.shora-rc.ir/.../ShowFile.aspx?ID=b7ca0802-f57c-4b84-... ۱۳۹۵/۹/۸ -  شوراي نگهبان پژوهشكده شناسنامه عنوان: شرح مبسوط قانون اساسی قانون اساسی نود وهشتمشرح...  
PDF شرح مبسوط قانون اساسی؛ شرح اصل نود و هشتم قانون اساسی-مرکز تحقیقات... http://shora-rc.ir/Portal/file/?20045/pogp850212-06.pdf ۱۳۹۸/۷/۱۲ -  شوراي نگهبان پژوهشكده شناسنامه عنوان: شرح مبسوط قانون اساسی قانون اساسی نود وهشتمشرح...  
PDF تدوین راهبردهای مدیریت دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه... http://rahbord.csr.ir/WebUsers/rahbord/.../139805195003634-F.pd... ۱۳۹۸/۱۰/۸ -  8٩٣١بهار ♦شماره نود ♦وهشتم سال بیست ♦ 451 ی متگاسب، گستره نفوذ ررهگگی ج.ا.ا را در مگطقه ارتقا بيشيده و مدیریت دیپلماس ت وان یمررهگگی مگاسبی را در این مگطقه پياده نمود.  
PDF شیوه نامه داخلی آئین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی مصوب بیست و هشت آذر... http://vce.kmu.ac.ir/.../شیوه نامه داخلی آئین نامه ارتقاء اعضای... ۱۳۹۸/۷/۲۷ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF اصل مقاله (335 K)-دانشگاه بوعلی سینا همدان https://nab.basu.ac.ir/.../pdf_1209_4fb2d29f8046e45e78fc43566a3... ۱۳۹۶/۶/۷ -  1 یمرغتو اای اندی آمده اسیت که ا عد که نود استی بود، این نظریه در اسیهوره یهباره پعشیعن در مرغتو اای یونانی نعت کعهان ا پدید آمد، یک سیال بر اای بماند و سی د دو...  
جستجوی مقالات - برنامه تلويزيوني نود-پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی https://www.sid.ir/.../SearchPaperlight.aspx?str=برنامه تلويزيو... ۱۳۹۹/۱/۱۵ -  استفاده از لوگو و نام مرکز به عنوان حامی و همکار علمی، بدون اخذ مجوز کتبی از "مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی" پیگرد قانونی دارد. © تمامی حقوق این پایگاه برای مرکز...  
  PDF نوآوری در پژوهش؛ کاربرد فاوا برای حل چالش های پژوهش در ایران-ایرنا http://article.irna.ir/userfiles/fa/Files/.../noavari.pdf ۱۳۹۷/۱/۲۶ -  مرور ادبیات 1 های در این پژوهش از یک طر مسائل و راهبردهای پژوهش و از طر دیور امکانا، فناوری اطبعا، و ارقباطا، برای ان ا فعالیت نود.پژوهشی بررسی می برداری از های...  
PDF اصل مقاله (372 K)-دانشگاه آزاد ساری http://www.ictedu.iausari.ac.ir/.../article_18080_d16661b01cc01... ۱۳۹۴/۱۲/۵ -  نود طور متدابای کاسته می نفاهی به حفط کطردن هطاز سطدتی تکطرار و یظر به اهمی ماارت ندیدن در کلاس درس، اکدطون رو هطا، در ایطن رو . ایطد هاز ارتباطی و تعاملی در...  
PDF بررسی ارتباط تمایز مورفولوژیک سرطانهای کولورکتال با درگیری عروقی و غدد http://journal.rums.ac.ir/article-1-1533-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  3]وجود دارد ANDناهمخوانی عمق تهاجم، درگیري یا عدم پیش آگهی در بیماران به درگیري لنف نود، رشد انفیلتراتیو تومور، تهاجم عروقی عصبی، سوراخ شدگی کولون در اثر رشد...  
PDF کلیک-گیلان http://te.gilansch.ir/.../serveFile?code=ed94faa1e76a5c00ed28e2... ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ -  با اجرای  امکان پذیر نیست. تدریس دارای نواقص می باشند. دوم و اول تدریس های اجرای فیلم  عکس العمل ها و واکنش های مشاهد ه گران با توجه به نقش ویژه نود در ستون...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.