نتایج جستجو
صفحه ۱۰ | ۴۰,۱۶۴ نتیجه (۰.۱۹۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF شیوه نامه داخلی آئین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی مصوب بیست و هشت آذر... http://vce.kmu.ac.ir/.../شیوه نامه داخلی آئین نامه ارتقاء اعضای... ۱۳۹۸/۷/۲۷ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF اصل مقاله (335 K)-دانشگاه بوعلی سینا همدان https://nab.basu.ac.ir/.../pdf_1209_4fb2d29f8046e45e78fc43566a3... ۱۳۹۶/۶/۷ -  1 یمرغتو اای اندی آمده اسیت که ا عد که نود استی بود، این نظریه در اسیهوره یهباره پعشیعن در مرغتو اای یونانی نعت کعهان ا پدید آمد، یک سیال بر اای بماند و سی د دو...  
جستجوی مقالات - برنامه تلويزيوني نود-پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی https://www.sid.ir/.../SearchPaperlight.aspx?str=برنامه تلويزيو... ۱۳۹۹/۱/۱۵ -  استفاده از لوگو و نام مرکز به عنوان حامی و همکار علمی، بدون اخذ مجوز کتبی از "مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی" پیگرد قانونی دارد. © تمامی حقوق این پایگاه برای مرکز...  
  PDF نوآوری در پژوهش؛ کاربرد فاوا برای حل چالش های پژوهش در ایران-ایرنا http://article.irna.ir/userfiles/fa/Files/.../noavari.pdf ۱۳۹۷/۱/۲۶ -  مرور ادبیات 1 های در این پژوهش از یک طر مسائل و راهبردهای پژوهش و از طر دیور امکانا، فناوری اطبعا، و ارقباطا، برای ان ا فعالیت نود.پژوهشی بررسی می برداری از های...  
PDF اصل مقاله (372 K)-دانشگاه آزاد ساری http://www.ictedu.iausari.ac.ir/.../article_18080_d16661b01cc01... ۱۳۹۴/۱۲/۵ -  نود طور متدابای کاسته می نفاهی به حفط کطردن هطاز سطدتی تکطرار و یظر به اهمی ماارت ندیدن در کلاس درس، اکدطون رو هطا، در ایطن رو . ایطد هاز ارتباطی و تعاملی در...  
PDF بررسی ارتباط تمایز مورفولوژیک سرطانهای کولورکتال با درگیری عروقی و غدد http://journal.rums.ac.ir/article-1-1533-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  3]وجود دارد ANDناهمخوانی عمق تهاجم، درگیري یا عدم پیش آگهی در بیماران به درگیري لنف نود، رشد انفیلتراتیو تومور، تهاجم عروقی عصبی، سوراخ شدگی کولون در اثر رشد...  
PDF کلیک-گیلان http://te.gilansch.ir/.../serveFile?code=ed94faa1e76a5c00ed28e2... ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ -  با اجرای  امکان پذیر نیست. تدریس دارای نواقص می باشند. دوم و اول تدریس های اجرای فیلم  عکس العمل ها و واکنش های مشاهد ه گران با توجه به نقش ویژه نود در ستون...  
PDF راهنمای نگارش گزارش اقدام پژوهی همیار-همیار اطلاع رسان http://hamyaar.ir/.../راهنمای-نگارش-گزارش-اقدام-پژوهی-همیار.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ -  بسمه تعالی اقدام پژوهی راهنماي نگارش مطالب جلسه آموزشی بهار نود و چهار حقیق همه چیز نیست ، اما هر تصمیمی بدون تحقیق هیچ استت اقدام پژوهی چیست؟ انجام است...  
PDF تعیین شیوع سندرم متابولیک بین کودکان9-3 ساله در مطالعه قند و لیپید... http://pejouhesh.sbmu.ac.ir/.../admin-A-10-1-320-8d2804b.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ -  دختر بررسی شدند165 پسر و 605 - ، کلسترولسپنجم برای آن سن و جن و گلیسرید بیش از صدک نود تری پنجم برای آن سن و جنس، و توده بدنی بیشتر از صدک نود ، (لیتر گرم در دسی...  
PDF نود و یکمین شماره پارس‌نامه-برساد http://www.berasad.com/pdf/parsnameh/Parsnameh91.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ -  پارس نامه ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی سال نهم - شماره نود و یک - دی 5931 7102 .naJ- 19.oN - hemansraP جام رستم به یاداهریمن - زاده مینوی انسان جشن سده برگزار شد زنده...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.