نتایج جستجو
صفحه ۱۰ | ۴۰,۱۶۴ نتیجه (۰.۲۳۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF شیوه نامه داخلی آئین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی مصوب بیست و هشت آذر... http://vce.kmu.ac.ir/.../شیوه نامه داخلی آئین نامه ارتقاء اعضای... ۱۳۹۸/۷/۲۷ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF اصل مقاله (335 K)-دانشگاه بوعلی سینا همدان https://nab.basu.ac.ir/.../pdf_1209_4fb2d29f8046e45e78fc43566a3... ۱۳۹۶/۶/۷ -  1 یمرغتو اای اندی آمده اسیت که ا عد که نود استی بود، این نظریه در اسیهوره یهباره پعشیعن در مرغتو اای یونانی نعت کعهان ا پدید آمد، یک سیال بر اای بماند و سی د دو...  
جستجوی مقالات - برنامه تلويزيوني نود-پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی https://www.sid.ir/.../SearchPaperlight.aspx?str=برنامه تلويزيو... ۱۳۹۹/۱/۱۵ -  استفاده از لوگو و نام مرکز به عنوان حامی و همکار علمی، بدون اخذ مجوز کتبی از "مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی" پیگرد قانونی دارد. © تمامی حقوق این پایگاه برای مرکز...  
  PDF نوآوری در پژوهش؛ کاربرد فاوا برای حل چالش های پژوهش در ایران-ایرنا http://article.irna.ir/userfiles/fa/Files/.../noavari.pdf ۱۳۹۷/۱/۲۶ -  مرور ادبیات 1 های در این پژوهش از یک طر مسائل و راهبردهای پژوهش و از طر دیور امکانا، فناوری اطبعا، و ارقباطا، برای ان ا فعالیت نود.پژوهشی بررسی می برداری از های...  
PDF اصل مقاله (372 K)-دانشگاه آزاد ساری http://www.ictedu.iausari.ac.ir/.../article_18080_d16661b01cc01... ۱۳۹۴/۱۲/۵ -  نود طور متدابای کاسته می نفاهی به حفط کطردن هطاز سطدتی تکطرار و یظر به اهمی ماارت ندیدن در کلاس درس، اکدطون رو هطا، در ایطن رو . ایطد هاز ارتباطی و تعاملی در...  
PDF کلیک-گیلان http://te.gilansch.ir/.../serveFile?code=ed94faa1e76a5c00ed28e2... ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ -  با اجرای  امکان پذیر نیست. تدریس دارای نواقص می باشند. دوم و اول تدریس های اجرای فیلم  عکس العمل ها و واکنش های مشاهد ه گران با توجه به نقش ویژه نود در ستون...  
PDF بررسی ارتباط تمایز مورفولوژیک سرطانهای کولورکتال با درگیری عروقی و غدد http://journal.rums.ac.ir/article-1-1533-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  3]وجود دارد ANDناهمخوانی عمق تهاجم، درگیري یا عدم پیش آگهی در بیماران به درگیري لنف نود، رشد انفیلتراتیو تومور، تهاجم عروقی عصبی، سوراخ شدگی کولون در اثر رشد...  
PDF راهنمای نگارش گزارش اقدام پژوهی همیار-همیار اطلاع رسان http://hamyaar.ir/.../راهنمای-نگارش-گزارش-اقدام-پژوهی-همیار.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ -  بسمه تعالی اقدام پژوهی راهنماي نگارش مطالب جلسه آموزشی بهار نود و چهار حقیق همه چیز نیست ، اما هر تصمیمی بدون تحقیق هیچ استت اقدام پژوهی چیست؟ انجام است...  
PDF تعیین شیوع سندرم متابولیک بین کودکان9-3 ساله در مطالعه قند و لیپید... http://pejouhesh.sbmu.ac.ir/.../admin-A-10-1-320-8d2804b.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ -  دختر بررسی شدند165 پسر و 605 - ، کلسترولسپنجم برای آن سن و جن و گلیسرید بیش از صدک نود تری پنجم برای آن سن و جنس، و توده بدنی بیشتر از صدک نود ، (لیتر گرم در دسی...  
PDF نود و یکمین شماره پارس‌نامه-برساد http://www.berasad.com/pdf/parsnameh/Parsnameh91.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ -  پارس نامه ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی سال نهم - شماره نود و یک - دی 5931 7102 .naJ- 19.oN - hemansraP جام رستم به یاداهریمن - زاده مینوی انسان جشن سده برگزار شد زنده...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.