نتایج جستجو
صفحه ۱۰ | ۳۸,۲۵۷ نتیجه (۰.۲۵۷ ثانیه)
نتایج علمی
بررسي تطبيقي کميسسيون اصل نود و نهاد آمبودزمان (نهاد بازرسي و... https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=160030 ۱۳۹۸/۲/۱۵ -  يکي از نهادهاي ناظر در نظام حقوقي کشورمان، کميسيون اصل نود قانون اساسي است که تحت نظر مجلس شوراي اسلامي به «شکايات مردم عليه طرز کار قواي سه گانه» رسيدگي مي کند.  
PDF فایل کلی مقالات این شماره-سایت مجلس شورای اسلامی http://nashr.majles.ir/jufile?issue_pdf=63 ۱۳۹۸/۹/۳۰ -  ی علم فصلنامه سال بیست وششم، شماره نود و نه، پاییز 8931 ویراستار: شیوا امین اسکندری مترجم و ویراستار انگلیسی: سارا قاسمی نراقی صفحه آرا: اکرم...  
PDF بررسی ارتباط تمایز مورفولوژیک سرطانهای کولورکتال با درگیری عروقی و غدد http://journal.rums.ac.ir/article-1-1533-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  3]وجود دارد ANDناهمخوانی عمق تهاجم، درگیري یا عدم پیش آگهی در بیماران به درگیري لنف نود، رشد انفیلتراتیو تومور، تهاجم عروقی عصبی، سوراخ شدگی کولون در اثر رشد...  
PDF کلیک-گیلان http://te.gilansch.ir/.../serveFile?code=ed94faa1e76a5c00ed28e2... ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ -  با اجرای  امکان پذیر نیست. تدریس دارای نواقص می باشند. دوم و اول تدریس های اجرای فیلم  عکس العمل ها و واکنش های مشاهد ه گران با توجه به نقش ویژه نود در ستون...  
PDF تعیین شیوع سندرم متابولیک بین کودکان9-3 ساله در مطالعه قند و لیپید... http://pejouhesh.sbmu.ac.ir/.../admin-A-10-1-320-8d2804b.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ -  دختر بررسی شدند165 پسر و 605 - ، کلسترولسپنجم برای آن سن و جن و گلیسرید بیش از صدک نود تری پنجم برای آن سن و جنس، و توده بدنی بیشتر از صدک نود ، (لیتر گرم در دسی...  
PDF نود و یکمین شماره پارس‌نامه-برساد http://www.berasad.com/pdf/parsnameh/Parsnameh91.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ -  پارس نامه ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی سال نهم - شماره نود و یک - دی 5931 7102 .naJ- 19.oN - hemansraP جام رستم به یاداهریمن - زاده مینوی انسان جشن سده برگزار شد زنده...  
PDF مینی اورال (Mini-Oral presentations) https://www.isacl-congress.ir/.../5109-20180618231519439.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  یرگیه شهرس ین ازنی دام رون دهیی آلوده پس از کشات مای ت نیروری ی عقیم نودن آنی وجود آلودگب نیک ر یل در کیست مشخص گرد د. در کیست سا فیده از او ن،د آگیر نوگ نیک ری مولد...  
PDF راهنمای تهیه و تنظیم مقاله-بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی http://www.islamic-rf.ir/mishkat/mishkat114.pdf ۱۳۹۴/۲/۱ -  انواد تعاملات ار حوزه توان برای اما آیا می؛ تعامل با نفس خوی است، د تعاملات نو ترینمهمیکی از تعامل او با نفس خوی نیز انواعی ماصور بوا؟ توان ار سه نود مواجهه خلاصه...  
PDF شیوه‌های مختلف Packet Classification http://support.pdnsoft.com/.../PDN-Tech-Classifier-IPTablesTNG-... ۱۳۹۴/۶/۵ -  اساس پارامترهایي که هر یک متناظر با جزئي )فیل__دي( از س__رآیند بس__تة شبکه مي باشند، شروط خویش را براي پذیرش بستة شبکه اعلم مي کند و جستجو نیز بر اساس تطابق این پارامترها...  
PDF جرایم مخابراتی http://www.sabahrasti.com/.../157_a07674f39403963aa4aa3fe4e94a9... ۱۳۹۵/۱۰/۳ -  این پیشرفت ها، ارتکاب جرایم بسیاری و از جمله جرایم مخابراتی را موجب شده است؛ جرایمی که می توان آن ها را در دو گروه جرایم مخابرات�ی محض و جرایم مرتبط با مخابرات...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.