نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۱۱۷ نتیجه (۰.۱۷۳ ثانیه)
نتایج علمی
روزنامه شرق 94/6/2: استاديار تاريخ معاصر دانشگاه «نيوكسل» بريتانيا در... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3214750 ۱۳۹۶/۵/۸ -  «مارتين فار»، استاديار تاريخ معاصر دانشگاه «نيوکسل» و مدير بخش توسعه جامعه پژوهشگران بريتانيا، در گفت وگو با «شرق» علت اصلي افزايش محبوبيت کوربين را در دو عامل مي...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20180103092647-10064-209.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ -  صفحه 023، 3102،اسکالرز ، انتشارات کمبریجنیوکسل، مارتسا 5931/01/32:تاریخ پذیرش 5931/40/50:تاریخ دریافت مقدمه -1 از ،ویژه در تعامل با نحوبه ،بررسی آن ت کهشناسی...  
مقاله همسانه سازی ژن مصنوعی کد کننده گلیکوپروتئین... https://www.civilica.com/.../Paper-CIGS13-CIGS13_0234=همسانه-سا... ۱۳۹۶/۱/۲۴ -  بذور لاینهای تراریخت به ریزنمونه های گیاه کلزا منتقل خواهد شد و در نهایت ایمنیزایی آن در مدل حیوانی مرغ مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت کلیدواژه‌ها: بیماری نیوکسل، ناقل...  
روزنامه كيهان91/12/24: آشنايي دانشجويان بريتانيايي با اسلام-بانک... http://magiran.com/npview.asp?ID=2698949 ۱۳۹۶/۳/۳۱ -  «چالش حجاب» يكي از برنامه هايي است كه در طول اين هفته در دانشگاه نيوكسل برگزار مي شود و در آن دانشجويان غيرمسلمان به مدت يك روز حجاب بر سر مي گذارند. مك گرگور كه...  
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال-مرجع دانش https://www.civilica.com/certificate/request/936255 ۱۳۹۸/۹/۱۸ -  آزاد اسلامی،اراک ،ایران، مهران ضیایی - کارشناسی ارشد,گروه عمران, دانشگاه نیوکسل,نیوکسل،استرالیا, شیما رهبری - دانشجوی کارشناسی،گروه معماری،دانشگاه موناش،ملبورن، استرالیا،...  
PDF نقش هنر عمومی در آفرینش مکا نهای شهری، مورد مطالعاتی: بوستان ملت و آب... http://www.armanshahrjournal.com/.../article_69626_435f8bd22e33... ۱۳۹۷/۸/۲۹ -  پس از مدرنیزه شدن شهرها فضاهای شهری نه تنها معنا و کارکرد واقعی خود را از دست دادند بلکه نتیجه چنین روندی شکل گیری مکان هایی بود که روز به روز به هم شبیه تر می...  
PDF رزومه -معاون آموزش دکتر علیرضا خوشدل متخصص اپیدمیولوژی بالینی - پزشک... http://www.icnh.ir/data/cnf1436851801/.../Dr.Khoshdel.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۷ -  سال چندي مسئولیت مديريت آموزش در دانشگاه نیوكسل 5831 تا 1831 دكتر خوشدل دوره تخصص خود را در سالهاي .پژوهشي آن دانشكده منصوب شد ا همكاري پروفسور ارورك استرالیا و زير...  
زبان و زبان شناسی دوره دوازدهم پاییز و زمستان 1395 شماره 24-پرتال... http://ensani.ir/fa/41829/magazine.aspx ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ -  انگلیسی: رویکردی شناختی معنی شناختی. سندور مارتسا، نیوکسل، انتشارات کمبریج اسکالرز،2013، 320 صفحه. نویسنده: فاطمه بهرامی حوزه های تخصصی: حوزه‌های تخصصی زبان شناسی زبان...  
PDF کودکان استثنایی http://10.30.170.46/.../fileLoader.php?code=103b4f85a9b3a8600aa... ۱۳۹۷/۸/۲۹ -  یاه ناتساد شور زا هتفرگرب ییوگ هصق شور یشخبرثا نازیم ۀسیاقم و یسررب   مسیتا فیط ناکدوک یراتفر تلاکشم شهاک رد )یترآ یپ( روحم خساپ شور زا هتفرگرب ینامرد یحلاص هیدهم رتکد...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1973-562011.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ -  هجيتن يريگ: ناـكدوك هـك تسا نآ زا يكاح جياتن بوـخ رايـسب يلاخاج يراعتسا تارابع ليمكت رد مايليو مردنس ياراد لمعيم دننكشسرپ هب يعيبط ناكدوك زا يكدنا توافت اب و...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.