نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۱۰۲ نتیجه (۰.۰۷۶ ثانیه)
نتایج علمی
روزنامه شرق 94/6/2: استاديار تاريخ معاصر دانشگاه «نيوكسل» بريتانيا در... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3214750 ۱۳۹۶/۵/۸ -  «مارتين فار»، استاديار تاريخ معاصر دانشگاه «نيوکسل» و مدير بخش توسعه جامعه پژوهشگران بريتانيا، در گفت وگو با «شرق» علت اصلي افزايش محبوبيت کوربين را در دو عامل مي...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20180103092647-10064-209.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ -  صفحه 023، 3102،اسکالرز ، انتشارات کمبریجنیوکسل، مارتسا 5931/01/32:تاریخ پذیرش 5931/40/50:تاریخ دریافت مقدمه -1 از ،ویژه در تعامل با نحوبه ،بررسی آن ت کهشناسی...  
مقاله همسانه سازی ژن مصنوعی کد کننده گلیکوپروتئین... https://www.civilica.com/.../Paper-CIGS13-CIGS13_0234=همسانه-سا... ۱۳۹۶/۱/۲۴ -  بذور لاینهای تراریخت به ریزنمونه های گیاه کلزا منتقل خواهد شد و در نهایت ایمنیزایی آن در مدل حیوانی مرغ مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت کلیدواژه‌ها: بیماری نیوکسل، ناقل...  
روزنامه كيهان91/12/24: آشنايي دانشجويان بريتانيايي با اسلام-بانک... http://magiran.com/npview.asp?ID=2698949 ۱۳۹۶/۳/۳۱ -  «چالش حجاب» يكي از برنامه هايي است كه در طول اين هفته در دانشگاه نيوكسل برگزار مي شود و در آن دانشجويان غيرمسلمان به مدت يك روز حجاب بر سر مي گذارند. مك گرگور كه...  
PDF کودکان استثنایی http://10.30.170.46/.../fileLoader.php?code=103b4f85a9b3a8600aa... ۱۳۹۷/۸/۲۹ -  یاه ناتساد شور زا هتفرگرب ییوگ هصق شور یشخبرثا نازیم ۀسیاقم و یسررب   مسیتا فیط ناکدوک یراتفر تلاکشم شهاک رد )یترآ یپ( روحم خساپ شور زا هتفرگرب ینامرد یحلاص هیدهم رتکد...  
PDF اصل مقاله (1029 K)-https://www.sru.ac.ir http://jsaud.sru.ac.ir/.../pdf_182_7f0f500617d203d74183f1e52300... ۱۳۹۴/۵/۳۱ -  تسا هتفرگ رارق یسررب دروم یفیک و یمک درکیور هیاپ ساسا رب هتشر نیا سورد یاوتحم لیلحت .دنربارب مه اب ابیرقت هتشر نیا رد یرظن و یلمع سورد یاه9 هناگ هک رظنم یرامعم رد...  
پرتال جامع علوم انسانی - زبان و زبان شناسی دوره دوازدهم پاییز و... http://ensani.ir/fa/41829/magazine.aspx ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ -  سندور مارتسا، نیوکسل، انتشارات کمبریج اسکالرز،2013، 320 صفحه. پدیدآورندگان: فاطمه بهرامی حوزه (های) تخصصی: ساخت واژه (صرف)/ واژگان شناسی • معنی شناسی • زبان شناسی...  
دوارفیزم در معماری معاصر ایران-مرجع دانش https://www.civilica.com/.../Printable-NTA01_063=دوارفیزم-در-مع... ۱۳۹۶/۲/۱۴ -  معماری در سال ۱۳۹۱ مشخصات نویسندگان مقاله: علی شامس - فوقلیسانس معماری، مدرس دانشگاه، عضو مدعو مرکز پژوهش انرژی دانشگاه نیوکسل استرالیا، پیمان یوسف جوکار - لیسانس معماری،...  
PDF ارتقا‌ثبت‌آثار‌معنوی‌ایران‌در‌یونسکو‌‌-سامانه مدیریت ارتباطات شهرداری... http://pejvak.ahvaz.ir/.../LinkClick.aspx?fileticket=qEn_zbO8KC... ۱۳۹۵/۱/۱۰ -  توجه قرار گرفته اند. بیماری های قارچی، سل، عفوت انگلی و بیماری نیوکسل از جمله بیماری های ناشی از فضولات کبوتران است که سبب شده تا آشیانه این پرندگان نیز محلی برای...  
  PDF مطالعات شهر مجازی تهران(جلد 1)-سایت شهرداری تهران http://region5.tehran.ir/.../LinkClick.aspx?fileticket=Mlc61JsI... ۱۳۹۶/۹/۲۰ -  لایه پرداخته خواهد شد؛ از ها هاي شهر مجازي، به تعداد دیگري از لایه همچون جلد اول گزارش مربوط به لایه حوزة مدیریت شهري ( 1است در چهار حوزة اصلی، هایی که در این بخش به...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.