نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۱۱۴ نتیجه (۰.۰۷۲ ثانیه)
نتایج علمی
روزنامه شرق 94/6/2: استاديار تاريخ معاصر دانشگاه «نيوكسل» بريتانيا در... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3214750 ۱۳۹۶/۵/۸ -  «مارتين فار»، استاديار تاريخ معاصر دانشگاه «نيوکسل» و مدير بخش توسعه جامعه پژوهشگران بريتانيا، در گفت وگو با «شرق» علت اصلي افزايش محبوبيت کوربين را در دو عامل مي...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20180103092647-10064-209.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ -  صفحه 023، 3102،اسکالرز ، انتشارات کمبریجنیوکسل، مارتسا 5931/01/32:تاریخ پذیرش 5931/40/50:تاریخ دریافت مقدمه -1 از ،ویژه در تعامل با نحوبه ،بررسی آن ت کهشناسی...  
زبان شناسی شناختی-پرتال جامع علوم انسانی http://ensani.ir/fa/article/field/2656 ۳ روز پیش -  همچنین، پس از مقایسه ی میان نتایج به دست آمده از این پژوهش و پژوهش هایی که با روش سنتی به گردآوری داده های حوزه ی ترس در زبان فارسی پرداخته اند، برتری روش پیکره ای...  
مقاله همسانه سازی ژن مصنوعی کد کننده گلیکوپروتئین... https://www.civilica.com/.../Paper-CIGS13-CIGS13_0234=همسانه-سا... ۱۳۹۶/۱/۲۴ -  بذور لاینهای تراریخت به ریزنمونه های گیاه کلزا منتقل خواهد شد و در نهایت ایمنیزایی آن در مدل حیوانی مرغ مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت کلیدواژه‌ها: بیماری نیوکسل، ناقل...  
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال-مرجع دانش https://www.civilica.com/certificate/request/936254 ۳ روز پیش -  اراک،دانشگاه آزاد اسلامی،اراک ،ایران مهران ضیایی - کارشناسی ارشد,گروه عمران, دانشگاه نیوکسل,نیوکسل،استرالیا, شیما رهبری - دانشجوی کارشناسی،گروه معماری،دانشگاه موناش،ملبورن،...  
PDF دریافت-شهرسازی آنلاین http://www.shahrsazionline.com/.../shahrsazionline259-4.pdf ۹ روز پیش -  پس از مدرنیزه شدن شهرها فضاهای شهری نه تنها معنا و کارکرد واقعی خود را از دست دادند بلکه نتیجه چنین روندی شکل گیری مکان هایی بود که روز به روز به هم شبیه تر می...  
روزنامه كيهان91/12/24: آشنايي دانشجويان بريتانيايي با اسلام-بانک... http://magiran.com/npview.asp?ID=2698949 ۱۳۹۶/۳/۳۱ -  «چالش حجاب» يكي از برنامه هايي است كه در طول اين هفته در دانشگاه نيوكسل برگزار مي شود و در آن دانشجويان غيرمسلمان به مدت يك روز حجاب بر سر مي گذارند. مك گرگور كه...  
PDF کودکان استثنایی http://10.30.170.46/.../fileLoader.php?code=103b4f85a9b3a8600aa... ۱۳۹۷/۸/۲۹ -  یاه ناتساد شور زا هتفرگرب ییوگ هصق شور یشخبرثا نازیم ۀسیاقم و یسررب   مسیتا فیط ناکدوک یراتفر تلاکشم شهاک رد )یترآ یپ( روحم خساپ شور زا هتفرگرب ینامرد یحلاص هیدهم رتکد...  
PDF اصل مقاله (1029 K)-https://www.sru.ac.ir http://jsaud.sru.ac.ir/.../pdf_182_7f0f500617d203d74183f1e52300... ۱۳۹۴/۵/۳۱ -  تسا هتفرگ رارق یسررب دروم یفیک و یمک درکیور هیاپ ساسا رب هتشر نیا سورد یاوتحم لیلحت .دنربارب مه اب ابیرقت هتشر نیا رد یرظن و یلمع سورد یاه9 هناگ هک رظنم یرامعم رد...  
PDF نقش هنر عمومی در آفرینش مکا نهای شهری، مورد مطالعاتی: بوستان ملت و آب... http://www.armanshahrjournal.com/.../article_69626_435f8bd22e33... ۱۳۹۷/۸/۲۹ -  پس از مدرنیزه شدن شهرها فضاهای شهری نه تنها معنا و کارکرد واقعی خود را از دست دادند بلکه نتیجه چنین روندی شکل گیری مکان هایی بود که روز به روز به هم شبیه تر می...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.