نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۹,۲۸۹ نتیجه (۰.۱۸۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF نسخه pdf-روزنامه ایران ورزشی http://newspaper.iran-varzeshi.com/newspaper/pagepdf/18813 ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  تیم جدید به صورت رســمی قراردادی... پرســپولیس برانکو آن ســال در جام حذفی هم مقابــل ذوب آهن و در اصفهان قافیه را باخت. باختی که اشــتباه مسلم داور در اخراج دروازه بان ذخیره پرســپولیس در آن...  
PDF حسابرسی در امپراتوری هخامنشی-دانشگاه الزهرا(س) http://ijar.alzahra.ac.ir/.../article_485_f41d958120a49a4e29caa... ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ -  کسی که کالا را ، بودمهر مقام رسمی... استبرخوردار بوده نظارتی دقیقي ها سیستمهاي اقتصادي از طرح اطلاعات بایگانی و انبارداري سیستم - 2 ها نه به شرح در هیچ یک از آنالواح پرسپولیس جنبه داستانی و روایت...  
PDF ایجادهماهنگی ارکان نظام مه مترین مسأله کشور است-پایگاه اطلاع رسانی... http://cabinetoffice.ir/files/fa/news/1396/9/.../12358_283.pdf ۱۳۹۷/۴/۳ -  در تریبون های رسمی و بهبود فضای... اما این تدبیر و امید ملت بود که به آن کابوس ها خاتمه داد و شرایط را بهبود بخشید. البته این بهبود اصًلا به معنای رسیدن به نقطه «مطلوب» نیســت. حتــی به معنای...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20150119145801-9925-101.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ -  مقام رسمی که کالا را داده : شتاثر... استبرخوردار بوده نظارتی دقیقی ها سیستمهای اقتصادی از طرح اطلاعات بایگانی و انبارداری سیستم - 2 ها نه به شرح در هیچ یک از آنالواح پرسپولیس جنبه داستانی و روایت...  
PDF نجات جان انسان مهم تر از ساخت پارک است http://www.zayanderoudonline.ir/pdf/2290.pdf ۱۳۹۷/۹/۳ -  امروز امکان پذی در خانه ها به ... در حال حاض د به مردم معرفی محسوب می شون خوب قرار گرفته است. ی در این وب سایت و عواید، برای معرف جالب، از نظر نوع ی افطار مومنان ف توزیع خرما برا جان آب...  
PDF معرفی مدیر کل جدید صدا و سیماى استان-شرکت فناوری اطلاعات عصر پویا http://www.asrepooya.com/apnb/data/pdf/9401/.../so1390118.pdf ۱۳۹۴/۸/۱۴ -  سایت بنیاد مسکن به آدرس:ri.mb-ae... به گونه اى که در انجام مهم ترین وظیفه خود یعنى انتخاب شهردار با مشکلاتى روبرو شده و دچار چالش هاى زیادى شده اند. شوراى چهارم شــهر بناب در طول این مدت که 02...  
PDF نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش-دانشگاه مذاهب اسلامی https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1060700.pdf ۱۳۹۶/۵/۲۴ -  نادرست و استفر رشد و توسعه سازمان...مسأله با اهمیتی محسوب می ،های ورزشیتجاری، تعیین ارزش بازیکنان برای باشگاه های فیزیکی سازمان هم، شوند که باید اذعان کرد که از داراییهای ارزشمندی محسوب میهای خود،...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1406-425279.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ -  پنجم رجب ،گمرک ۀنظامنامه رسمی ادار...دندبو ها یکنسولگرگمرک و همچنین گرفته است.رد تحلیل و بررسی قرارموبا روش تحقیق تاریخی ها داده فرش ایرانقاجاریه، عصر صنعت فرش، ،یهای دولت دستگاه تجارت فرش،...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20140924150739-9763-244.pdf ۱۳۹۴/۱/۹ -  باطری و تراکتورسازی پرسپولیسباشگاه...شش باشگاه از انگلستان و شش باشگاه از یونان با ها یافتهو سپس شدانجام های ویژگیاز نظر مرور وب سایت ارزیابیسیاهۀ آنتوصیفی و ابزار روش تحقیق از نوع انگلستان های...  
PDF اصل مقاله (907 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://journals.ssrc.ac.ir/.../article_156_f2d0841e4d27170fce71... ۱۳۹۶/۱۱/۸ -  سایت -1 هاي لانات الکترونیک و کاتالوگاع ي، تابلول مشتریان از طریق پست الکترونیکتعام -2 ؛لاینآن ؛هاي اعتبارياخذ آنلاین سفارش از طریق کارت -3 ؛رسانی آنلاین به مشتریان ... است. سفارش ظرفیت و کمدار رسمی، تجارت...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.