نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۱۲۶,۱۷۰ نتیجه (۰.۱۳۶ ثانیه)
نتایج علمی
تغییرات ظرفیت عملی بیماران پس از سکته قلبی در سه دوره بازتوانی... http://ensani.ir/fa/article/190527 ۱۳۹۴/۹/۲۳ -  هدف این تحقیق عبارت است از بررسی تغییرات ظرفیت عملی (Mets) بیماران پس از ابتلا به سکته قلبی طی سه دوره بازتوانی ورزشی 4، 8، و 12 هفته ای. تعداد 15 بیمار مبتلا به...  
PDF مشارکت در ورزش های تفریحی انگیزه ها و پیش فرض ها در جنبه های تفریحی... http://ensani.ir/file/download/.../20120326112905-1132-113.pdf ۱۳۹۹/۱/۷ -  . هاي تفريحي مشاركت در ورزش مقدمه هـاي به صورت اصل بنيادي و اولويت برنامـه « 1ورزش براي همه » گذشته شعار ةدر طي سه ده ها و براي تحقق اين شعار همگاني، شركت .  
PDF تلاش خانواده شنا برای توسعه این رشته ادامه دارد-teetr.ir https://teetr.ir/teetrmedia/2017/09/kermanvarzeshi_383.pdf ۱۳۹۶/۹/۲۶ -  مس اولین بازی فصل خود را روز چهارشنبه پنجم مهر ماه در اصفهان و برابر سپاهان آغاز خواهد کرد. این تیم بازی هفته ی دوم خود را روز سه شنبه یازدهم مهر ماه در ورزشگاه...  
PDF متن کامل [PDF 248 kb]-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل http://jarums.arums.ac.ir/article-1-84-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  بدون ورزش)گروه ورزش سه ماهه و گروه کنترل : تایی تقسیم بندی شدند 02صحرایی به دو گروه صحرایی هر گروه جهت هموژنیزاسیون و عدد از موش های 01در نهایت قلب . اساس مدل...  
PDF اثر ورزش منظم مقاومتی درازمدت بر عملکرد قلب و استرس اکسیداتیو در موش... http://jarums.arums.ac.ir/.../browse.php?a_id=84&slc_lang=e... ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ -  بدون ورزش)گروه ورزش سه ماهه و گروه کنترل : تایی تقسیم بندی شدند 02صحرایی به دو گروه صحرایی هر گروه جهت هموژنیزاسیون و عدد از موش های 01در نهایت قلب . اساس مدل...  
PDF اثر ورزش منظم مقاومتی درازمدت بر عملکرد قلب و استرس اکسیداتیو در موش... http://ejournals.arums.ac.ir/jarums/article-1-84-en.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۲ -  بدون ورزش)گروه ورزش سه ماهه و گروه کنترل : تایی تقسیم بندی شدند 02صحرایی به دو گروه صحرایی هر گروه جهت هموژنیزاسیون و عدد از موش های 01در نهایت قلب . اساس مدل...  
PDF اصل مقاله (819 K)-دانشگاه پیام نور http://fmss.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_4345_58d1a75e26a988961f5... ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ -  گانهکارکنان فدراسیون ورزش سهشغلی دربا فرسودگی سازمانیشهروندیرفتاربررسی رابطه بین 61 ). مرور یافته ها و پژوهش ها بیانگر تاثیر 4( استبرخوردار اشدبفرسودگی شغلی در...  
PDF ررسی تاثیر ورزش هوازی مداوم و متناوب بر سطح لیپید و قند خون ناشتا در... http://tumj.tums.ac.ir/article-1-245-en.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۳ -  شدند مي حذف احتمال گرفتن نظر در با كه 41شد محاسبه نفره 9 گروه سه در چاق يا . شدند وارد نفر 51 گروه هر در ريزش، كننـدگان شـركت ي ورزش اطلاعات ثبت :ها داده آوري...  
PDF رسی تاثیر ورزش هوازی مداوم و متناوب بر سطح لیپید و قند خون ناشتا در... http://tumj.tums.ac.ir/files/.../tums-A-10-25-245-0ce2f4a.pdf ۱۳۹۴/۱/۸ -  شدند مي حذف احتمال گرفتن نظر در با كه 41شد محاسبه نفره 9 گروه سه در چاق يا . شدند وارد نفر 51 گروه هر در ريزش، كننـدگان شـركت ي ورزش اطلاعات ثبت :ها داده آوري...  
PDF آسیبشناسی تربیتبدنی و ورزش مدارس با استفاده از مدل سهشاخگی-پژوهشگاه... http://res.ssrc.ac.ir/.../article_1357_ca09816938b34a42daa35b22... ۱۳۹۸/۲/۱۸ -  شد ) (سطح سازمانی بدنیهای هر سه سطح، معلم تربیتبین زیرشاخهبدنی و ورزش مدارس بودند. درتربیت های سطح آسیب ای) دارای کمترین آسیب بودند.(سطح زمینه دارای بیشترین آسیب و...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.