نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۱۱۷,۳۶۰ نتیجه (۰.۰۷۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اثر ورزش منظم مقاومتی درازمدت بر عملکرد قلب و استرس اکسیداتیو در موش... http://jarums.arums.ac.ir/.../browse.php?a_id=84&slc_lang=e... ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ -  بدون ورزش)گروه ورزش سه ماهه و گروه کنترل : تایی تقسیم بندی شدند 02صحرایی به دو گروه صحرایی هر گروه جهت هموژنیزاسیون و عدد از موش های 01در نهایت قلب . اساس مدل...  
PDF اثر ورزش منظم مقاومتی درازمدت بر عملکرد قلب و استرس اکسیداتیو در موش... http://ejournals.arums.ac.ir/jarums/article-1-84-en.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۲ -  بدون ورزش)گروه ورزش سه ماهه و گروه کنترل : تایی تقسیم بندی شدند 02صحرایی به دو گروه صحرایی هر گروه جهت هموژنیزاسیون و عدد از موش های 01در نهایت قلب . اساس مدل...  
PDF متن کامل [PDF 248 kb]-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل http://ejournals.arums.ac.ir/jarums/article-1-84-fa.pdf ۱۳۹۶/۶/۱۱ -  بدون ورزش)گروه ورزش سه ماهه و گروه کنترل : تایی تقسیم بندی شدند 02صحرایی به دو گروه صحرایی هر گروه جهت هموژنیزاسیون و عدد از موش های 01در نهایت قلب . اساس مدل...  
PDF اصل مقاله (819 K)-دانشگاه پیام نور http://fmss.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_4345_58d1a75e26a988961f5... ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ -  گانهکارکنان فدراسیون ورزش سهشغلی دربا فرسودگی سازمانیشهروندیرفتاربررسی رابطه بین 61 ). مرور یافته ها و پژوهش ها بیانگر تاثیر 4( استبرخوردار اشدبفرسودگی شغلی در...  
PDF ررسی تاثیر ورزش هوازی مداوم و متناوب بر سطح لیپید و قند خون ناشتا در... http://tumj.tums.ac.ir/article-1-245-en.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۳ -  شدند مي حذف احتمال گرفتن نظر در با كه 41شد محاسبه نفره 9 گروه سه در چاق يا . شدند وارد نفر 51 گروه هر در ريزش، كننـدگان شـركت ي ورزش اطلاعات ثبت :ها داده آوري...  
PDF 352 تأثير ورزش هوازي بر سطح ليپيد و قند خون ناشتا ... http://tumj.tums.ac.ir/files/.../tums-A-10-25-245-0ce2f4a.pdf ۱۳۹۴/۲/۱ -  شدند مي حذف احتمال گرفتن نظر در با كه 41شد محاسبه نفره 9 گروه سه در چاق يا . شدند وارد نفر 51 گروه هر در ريزش، كننـدگان شـركت ي ورزش اطلاعات ثبت :ها داده آوري...  
PDF آسیبشناسی تربیتبدنی و ورزش مدارس با استفاده از مدل سهشاخگی-پژوهشگاه... http://res.ssrc.ac.ir/.../article_1357_ca09816938b34a42daa35b22... ۱۳۹۸/۲/۱۸ -  شد ) (سطح سازمانی بدنیهای هر سه سطح، معلم تربیتبین زیرشاخهبدنی و ورزش مدارس بودند. درتربیت های سطح آسیب ای) دارای کمترین آسیب بودند.(سطح زمینه دارای بیشترین آسیب و...  
بررسی اثر سه ماه ورزش هوازی منظم بر علائم سندرم پیش از قاعدگی-پرتال... http://www.ensani.ir/fa/content/227980/default.aspx ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ -  علم تمرین كد مطلب: 227980 تاريخ انتشار مطلب: 1380 تعداد نمایش: 472 بررسی اثر سه ماه ورزش هوازی منظم بر علائم سندرم پیش از قاعدگی فریده دهقان منشادی مهناز امامی لیلا غمخوار...  
  PDF پروژ ههای ناتمام کنونی، اشتباه عمدی دولت گذشته است-bayanbox : بیان... http://bayanbox.ir/download/.../94.08.10-1221.pdf ۱۳۹۴/۸/۱۴ -  نصرتی خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود روز دوشنبه و سه شنبه شاهد کاهش محسوس دمای هوا به میزان 01 تا 21 درجه سانتیگراد باشیم به طوری که دما در بسیاری مناطق به زیر...  
PDF متن کامل [PDF 698 kb]-AWT IMAGE https://jhpm.ir/article-1-896-fa.pdf ۱۳۹۷/۳/۱۱ -  موانع مشارکت )4(بال خواهد داشت افزایش تولید و بهره وری را به دن . دسته اول، موانع شودیزنان در ورزش به سه دسته تقسیم بندی م عملی هستند مانند کمبود زمان، فرزند...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.