نتایج جستجو
صفحه ۱۱ | ۱۲۵,۵۲۸ نتیجه (۰.۲۴۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF متن کامل (PDF) http://hrjbaq.ir/article-1-35-fa.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۴ -  منظور جلوفشارخون بهنیز تنظیم گلوکز، چربی و متابولیسم دیابت، تنظیم فعالیت ورزشی استقامتی، مقاومتی و ترکیب هر دو در .باشدرژیم غذایی، دارو و فعالیت بدنی سه روش اصلی...  
PDF راهکارهای توسعه ورزش همگانی در دانشگاههای ایران چکیده-پژوهشگاه تربیت... https://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_203_8dabd6d595115fa734f7e37... ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ -  3کاهش پیدا کند (آن ها اثربخشی ارتقا در بسزایی سهم تواندمیدانشگاه همگانی ورزشهای و شرکت در برنامهفعالیت بدنی لذا مطالعه انگیزه .جامعه دانشگاهی داشته باشد اجتماعی...  
PDF اصل مقاله (774 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_203_8dabd6d595115fa734f7e37f... ۱۳۹۶/۷/۲۵ -  3کاهش پیدا کند (آن ها اثربخشی ارتقا در بسزایی سهم تواندمیدانشگاه همگانی ورزشهای و شرکت در برنامهفعالیت بدنی لذا مطالعه انگیزه .جامعه دانشگاهی داشته باشد اجتماعی...  
PDF بررسی اثر درآمدها و مخارج ورزشی دولتی بر ارزشافزودة بخش ورزش: رویکرد... http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_1259_898dd330d24ef57ce42b7b1... ۱۳۹۷/۴/۲۰ -  دنیا بهره ميمي ، 0831، ء(اتقیا اختصاص دهند خودبهتری از بازار دنیا را کنند تا سهم بزرگتولید و توزیع کوشش مي کمبود منابع گان محصولات ورزشي را در کنندترین مشکلات تولیدمهم)...  
PDF اصل مقاله (169 K)-وب سایت دانشگاه مازندران http://msb.journals.umz.ac.ir/.../article_1139_d12f0bee6a2f4292... ۱۳۹۵/۱/۱۵ -  پارکز و همکاران(1) نقش داشته باشند م نمودند که شامل سه بخش عملکرد ورزشی، تولیدات ورزشی و توسعه ورزش در صنعت ورزش سه دسته تقسی (.2)است بازاریابی از اما ،(1)براي...  
روزنامه ايران88/12/25: ورزش ايران-بانک اطلاعات نشریات کشور http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2058802 ۱۳۹۲/۷/۲۳ -  7 پايگاه استعداديابي در استان ها و شهرهاي ساحلي، تشكيل كارگروه تخصصي و شوراي راهبردي ورزش سه گانه و حضوري موفق در بازي هاي آسيايي گوانگجو را از برنامه هاي اين فدراسيون...  
PDF گل مسئولان کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش امروز جلسه تعیین کننده-8... http://www.magiran.com/ppdf/nppdf/2835/p0283535220181.pdf ۱۳۹۲/۸/۱۴ -  اگر وزارت ورزش یک دوره سه ماهه توسط مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آس ـیا امش ـب در حریفانش را در ورزش ـگاه صد هزار نفری هم بارها برده ا ست و ای ـن بازی گفت: ا...  
PDF شناسایی عوامل و ملاکهای مؤثر در توسعۀ فرهنگی در ورزش قهرمانی-پژوهشگاه... https://www.smrj.ssrc.ac.ir/.../article_905_dee52a2fb598fba5b93... ۱۳۹۸/۱۲/۷ -  را تسهیل کنند ، بسیار مهم ورزش قهرمانی درفرهنگی ۀروند توسع هایی که می توانندملاک وامل وعشناخت روش .باشدمیورزش قهرمانی فرهنگی در ۀدر توسع ثرؤهای مملاک وامل...  
PDF اصل مقاله (779 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی https://journals.ssrc.ac.ir/.../article_905_dee52a2fb598fba5b93... ۱۳۹۸/۱۲/۴ -  را تسهیل کنند ، بسیار مهم ورزش قهرمانی درفرهنگی ۀروند توسع هایی که می توانندملاک وامل وعشناخت روش .باشدمیورزش قهرمانی فرهنگی در ۀدر توسع ثرؤهای مملاک وامل...  
PDF دریافت گواهی PDF مقاله-مرجع دانش https://www.civilica.com/.../PdfExport-ICPEEE01_2163=تحلیل-محتو... ۱۳۹۶/۵/۱۱ -  جهت تحلیل محتوا ۵۱ شماره و در مجموع ۰۹ شماره در طی ۳ ماه به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که از بین مؤلفه های ورزش بانوان در طی تحلیل سه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.