نتایج جستجو
صفحه ۱۱ | ۱۱۸,۸۸۷ نتیجه (۰.۲۱۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (1769 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_302_efcd2b35e15973a17ffb0657... ۱۳۹۷/۲/۲ -  (.11) كند مي همگانيورزش هاي تهيئتحت پوشش ايراندر كهرا افراديدرصد ( 4831) و قره مظفري 32با مقايسهدر كهاعلام كردند كشور جمعيتدرصد 5/29 ،كنند ميورزش مردان و .la te ,lluM...  
PDF اصل مقاله (363 K)-سایت دانشگاه گیلان https://jsmd.guilan.ac.ir/.../pdf_708_a2259263c418b5100029dd89b... ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ -  ..تخب در سه ماهه ورزش كشتي در مطبوعات ورزشي منخبري وضعيت پوشش 22 مهمقد ر رشد روح همبستگى و منظو ش براى تبادل افكار و احساسات بهلا جمعى تيها رسانهةوظيف گيرى شكل...  
مقاومتی با وزنه به توان انفجاری پا و چابکی ورزش کاران پرورش اندام... https://www.civilica.com/.../Printable-IUCSPORT01_101=مقایسه-تأ... ۱۳۹۶/۴/۴ -  مقایسه تأثیر سه روش تمرینی منتخب پلایومتریک، مقاومتی با وزنه و ترکیبی پلایومتریک - مقاومتی با وزنه به توان انفجاری پا و چابکی ورزش کاران پرورش اندام شهرستان گرگان عنوان...  
PDF اصل مقاله (916 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_428_58c8549f8f4cc25a85b5ffb2... ۱۳۹۵/۱/۲۱ -  بازار ملی و بینیابی به درآمدهای دستاما ؛رسیده است بازاریابی ورزش سه باشد. های علمی و نوین بازاریابی می کارگیری روش هشک در گرو ب بدون . بازاریابی یک 1): 2331خبیری و تجاری،...  
PDF چالشهای تأسیس دیوان ملی داوری ورزش: بررسی تطبیقی با دیوان داوری ورزش... http://qjpl.atu.ac.ir/.../article_7427_61a529da448f60cd890def0c... ۱۳۹۷/۶/۷ -  ‌در ‌برداشته ‌است‌علاوه ‌بر آن از یناش اختلافات و ورزش گاهیجابودن خاص ‌جهان ‌در ‌جهت‌ارتقا‌یو ‌آموزش‌یر ‌و ‌عملکرد ‌اجتماعداوطلبانه ‌است، ‌ساختا‌تیبر 36...  
PDF اصل مقاله (808 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://qjpl.atu.ac.ir/.../article_7427_61a529da448f60cd890def0c... ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ -  ‌در ‌برداشته ‌است‌علاوه ‌بر آن از یناش اختلافات و ورزش گاهیجابودن خاص ‌جهان ‌در ‌جهت‌ارتقا‌یو ‌آموزش‌یر ‌و ‌عملکرد ‌اجتماعداوطلبانه ‌است، ‌ساختا‌تیبر 36...  
PDF متن کامل [PDF 289 kb]-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی http://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-768-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۸ -  استخواني در نظر گرفتي ثر در بهبود ميزان تودهؤماي را به عنوان شيوهسبكهاي هوازي و ورزشهاي تمرين زنان يائسه پس از شود ميپيشنهاد، ورزشيهاي حركتبيشتر عارضه بودن نهايت...  
PDF شب تلخ گلستان هفتم-لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض |... https://www.vekalatonline.ir/.../Shargh831041031149748505020060... ۱۳۹۷/۶/۴ -  اردوغان با بهانه حفظ امنیت کشورش، وعده تصرف عفرین در مدت ســه ســاعت و حرکت ارتش به ســوي غرب عراق و شمال آن کشور و تصرف کوه قندیل به عنوان مقر اصلي »پ ك ك« را...  
PDF سلامتی و تندرستی مقصد نهایی ورزش-بانک اطلاعات نشریات کشور http://magiran.com/ppdf/nppdf/2827/p02827211940051.pdf ۱۳۹۴/۸/۷ -  حاصل از ورزش تاثیرات بسیار زیادی در این مقوله نیز خواهد داشت. این نظم و اعتماد به نفس باعث می شود که افراد کمتر از کار و مدرسه جا بمانند و درس ها و کارهایشان را هم...  
مقايسه تاثيرات سه روش تمرين درماني بر شدت درد و درصد ناتواني افراد... http://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=16335 ۱۳۹۶/۵/۳۱ -  يافته ها: نتايج به دست آمده نشان دادند که ورزش هاي انجام شده در هر سه گروه با کاربرد ورزش هاي تقويتي عضلات ستون فقرات مي توانند بر کاهش درد بيماران موثر باشند.  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.