نتایج جستجو
صفحه ۱۲ | ۱۲۰,۱۳۶ نتیجه (۰.۲۱۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF چاپ این مقاله-دانشگاه ع.پ اصفهان http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/download/539/653 ۱۳۹۳/۱۰/۱۲ -  (4) متفاوتي را به دنبال داشته است كربوهيدراتي به يها كربوهيدرات همچون مصرف نوشيدني قامتي تهاي اس هاي ورزشي در طول ورزش عنوان مكمل در مقايسه با قبل از است و لكرد...  
PDF صلنامه علمی پژوهشی المپیک شماره 40-آکادمی ملی المپیک http://www.olympicacademy.ir/.../2015_orig.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  دانشگاه تهران، دانشیار فیزیولوژی ورزش دانشگاه تهران، استادیار ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، گاه تبریزاستادیار آمار دانش 37 مقایسۀ آثار مصرف مکمل کراتین...  
PDF اصل مقاله (985 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://ims.atu.ac.ir/.../article_8630_546de1f59dbf094bb226b0746... ۱۳۹۷/۴/۱۴ -  شاد انتخاا ،تردناد یما ورزش هفتاه در جلسه سه حداقل ته ماتو آزاد منطقه نوجوانان استفاده شد. روایی(محتوی، نامهپرسش از هاداده آوریجمع جهت است. همبستگی از نوع پیمایشی...  
PDF نسخه Pdf-ورزش http://www.payameasalooye.ir/Newspaper/PagePDF/19489 ۱۳۹۶/۹/۲۸ -  شهرستان راه اندازی کنند. مدیر باشگاه ورزشی صفا شهر دیر اظهارداشت: نخبه پروری، عملیاتی شدن مصوبات جلسات، تسهیلات بانکی با کارمزد اندک و مجوز ورود کالاهای تجاری برای...  
PDF پزشکی-دانشگاه شاهد http://daneshvarmed.shahed.ac.ir/article-1-191-en.pdf ۱۳۹۷/۹/۱۰ -  داشت كاهش ورزش روز به نسبت ورزش از بعد روز .افتيشيافزاي مقاومت ورزشي ها گروه در آن از بعد و قبلي روزها به و متوسط شدت باي مقاومت ورزش جلسه ك يكه دادنشان...  
PDF تأثیر تمرینات شدید بر پاسخ سایتوکاینی بازیکنان مرد فوتبال-دانشگاه... http://journal.muq.ac.ir/article-1-242-en.pdf ۱۳۹۷/۳/۱۹ -  چشمگیر 9122همکاران (سال ،). در تحقیقی دیگر61ورزشکار فوتبالیست را نشان دادند ( در افزایش چشمگیری ، γ-NFI و 4-LIگانه، غلظت بعد از فعالیت سه تواتر ورزش مشخص شده است...  
PDF 71 تاریخ دریافت: 87/02/07 تاریخ پذیرش: 87/10/20 مقایسه انگیزه شرکت... https://staff.guilan.ac.ir/staff/users/.../pdf(34).pdf ۱۳۹۶/۸/۲۷ -  دادهمقايسهمورد ديگري ي ها داري بين زنان و مردان، گروهت در ورزش همگاني است و تفاوت معني شركة سلامتي، بالاترين انگيزظحف كسب تندرستي و آرامش را ، انگيزةنيز در سنين بالا...  
PDF [PDF-EN]-[PDF-EN] http://www.ijrn.ir/files/.../pourvali-A-10-27-5-4efd45a.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ -  پرستاران است ر دو گروه از طریق نمونه گیري در دسترس انتخاب شده و دپرستار واجد شرایط 33است که تجربینیمهاین مطالعه از نوع : روش . اي سه جلسه برنامه ورزشی هوازي دریافت...  
PDF 1 2 سمینار چهارمین فیزیوتراپی دانشگاه علوم... http://portal.uswr.ac.ir/uploads/4th_seminar.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ -  آرامبخش دل ها قصد دارد تا به در راستای کسب مرجعیت علمی برای دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در کشور، گروه آموزشی فیزیوتراپی انه توسط الی سهم خود را ایفا نماید. لذا...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://sm.selection.behdasht.gov.ir/.../gotodown.aspx?id=684 ۱۳۹۴/۵/۱۱ -  عصر ایران - جلسه مجلسی ھا با مخبردزفولی برای بررسی طرح نرخ رشد جمعیت - ٨۵ خبرگزاری فارس - پزشک خانواده تھران آغاز شد و استاندار تھران عملیات اجرایی طرح وزیر بھداشتطی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.