نتایج جستجو
صفحه ۱۴ | ۱۲۵,۵۲۸ نتیجه (۰.۲۶۷ ثانیه)
نتایج علمی
روزنامه رسالت91/9/28: قريب 9 هزار ورزشكار بيمه شده در رشته ورزش هاي... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2643186 ۱۳۹۲/۷/۲۳ -  وي گفت: با دريافت تقويم كنفدراسيون جهاني برنامه ريزي براي حضور در رقابتهاي برون مرزي صورت مي گيرد. قريب 9 هزار ورزشكار بيمه شده در رشته ورزش هاي سه گانه فعال هستند...  
PDF بررسی و مقایسة نگرش متخصصان و مدیران ورزش در زمینة نقش ورزش همگانی و... http://ntsmj.issma.ir/files/.../admin-A-10-1-22-6127736.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۵ -  ایت از زن دشی، ش تران اوق اخ های توسعة اجتماعیهای توسعة اجتماعی بررسی و مقایسة نگرش متخصصان و مدیران ورزش در زمینة نقش ورزش همگانی و قهرمانی بر شاخصبررسی و مقایسة...  
PDF دانلود رمان با لینک مستقیم-vahid https://roman-fa.ir/wp-content/uploads/2019/05/se-sot.pdf ۱۳۹۸/۳/۱۶ -  شدن رها هم ها توپ سالن توی و بود شده یقاط زمین به خورد می که توپها تپ و تپ صدای با ها بچه می سهیلی خانم انگار .شد می اکو .بیاد دستمون کار حساب ترم بقیه تا بگیره...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20170314062252-9995-40.pdf ۱۳۹۶/۱/۵ -  (5002 ،5 و ويلمـز 4 مـسنر ،3دانكـن ) نـد ا هدسـت آورد ه مريكا ب ادر يدر مقايسه بـا معيارهـاي برتـر مهارت و قدرت زنان ورزشكار، اند كه دريافته( 2991) قـدرت، :  
PDF اصل مقاله (916 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../pdf_428_58c8549f8f4cc25a85b5ffb24d16... ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  بازار ملی و بینیابی به درآمدهای دستاما ؛رسیده است بازاریابی ورزش سه باشد. های علمی و نوین بازاریابی می کارگیری روش هشک در گرو ب بدون . بازاریابی یک 1): 2331خبیری و تجاری،...  
PDF اثر رکاب زدن و خستگی بر تغییرات هم‌انقباضی عضلات اطراف زانو طی دویدن... http://biomechanics.iauh.ac.ir/article-1-27-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۲۰ -  مقدمه ورزش سه گانه )nolhtairT( يك رشته تركيبى است كه از سه مرحله استقامتى ش ــنا، دوچرخه سوارى و دويدن تشكيل شده كه به صورت متوالى و پيوس ــته انجام مى ش ــوند.  
مقاله بررسی رابطه ی تیپ بدنی و موفقیت ورزشکاران برتر سه گانه... https://www.civilica.com/.../Paper-NCST02-NCST02_073=بررسی-رابط... ۱۳۹۴/۶/۵ -  ورزش سه گانه که یکی از رشته های المپیکی محسوب می شود به منظور رشد و توسعه در ایران نیاز به مطالعات و پژوهش های زیادی در مقوله های مختلف دارد.یکی از این مقوله ها...  
PDF همه گیری شناسی آسیب های سر، گردن و تنه در تکواندو، کاراته و جودو-وب... http://feyz.kaums.ac.ir/article-1-1561-fa.pdf ۱۳۹۷/۳/۱۵ -  از مهـم . گرددهاي رزمي شامل مي هاي كل بدن را در ورزش آسيب در نواحي سر، گردن و تنه سهم زيادي از آسيب :گيرينتيجه - پيشگيري از فاكتور شناسايي و.ها نام بردتوان به ترتيب خطاي...  
روزنامه رسالت90/8/9: رئيس اداره ورزش وجوانان شهرضا: سه درصد از مردم... http://magiran.com/npview.asp?ID=2389467 ۱۳۹۵/۵/۱۳ -  طاهري با اشاره به مشاركت سه درصدي مردم ايران در امر ورزش خاطر نشان كرد: در حالي كه در كشور فنلاند بيش از 90 درصد و در چين حدود 80 درصد از مردم ورزش را جزء سبد...  
PDF اصل مقاله (472 K)-سایت دانشگاه پیام نور http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_2990_58d7e0172764d0f2b5... ۱۳۹۵/۶/۱۶ -  افزايش درآمد، ميزان مشاركت در ورزش تسهيل مي دهد كه نتايجي كه از تحقيقات قبلي به دست آمده، نشان مي تر به شركت در ورزش اشخاص با درآمد بالا به طور كلي بيش (. بر اساس بررسي...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.