نتایج جستجو
صفحه ۱۶ | ۱۲۵,۴۵۹ نتیجه (۱.۵۹۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF سبک زندگی سالم در پیشگیری و درمان افسردگی از دیدگاه طب سنتی ایران http://www.dr-naseri.com/.../1.html?download=132:75&start=2... ۱۳۹۷/۸/۲۲ -  می کرد قلب و مغزباعث بهبود عمل ورزش شود.می مستقیمی با افسردگی داشته، استفاده از مفرحات باعث درمان افسردگی در حد متوسط، دفع مواد زائد، عملکرد جنسی مناسب و خواب خوب...  
PDF سبک زندگی سالم در پیشگیری و درمان افسردگی از دیدگاه طب سنتی ایران http://www.dr-naseri.com/index.php/.../1.html?download=132:75 ۱۳۹۷/۸/۱۹ -  می کرد قلب و مغزباعث بهبود عمل ورزش شود.می مستقیمی با افسردگی داشته، استفاده از مفرحات باعث درمان افسردگی در حد متوسط، دفع مواد زائد، عملکرد جنسی مناسب و خواب خوب...  
PDF فصلنامه علمی پژوهشی المپیک شماره 39 - آکادمی ملی المپیک و ... http://www.olympicacademy.ir/.../2014_orig.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  7 تحقیقاتی موسسه ای انجام شده است، نام موسسه و نویسندۀ )شماره ثبت طرح، در آخر مقاله ذکر شوند اید مجوز کتبی مؤسسه را در مقاله، در صورت لزوم ب پژوهشی -خصوص چاپ...  
PDF فصلنامه شماره 15-http://www.irefco.ir http://irefco.ir/my_doc/irefco/vitrin/FASLNAME PAIIZ98.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۱ -  مختلفی پوشانده شده است. کوره بلند شامل سه بخش اصلی دیواره، شکم و تنوره است. به منظور تحمل بار زیاد مواد و گرمای بالا، به آجرهای نســوز مناســب در کــوره نیــاز...  
PDF چاپ این مقاله-دانشگاه ع.پ اصفهان http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/download/539/653 ۱۳۹۳/۱۰/۱۲ -  (4) متفاوتي را به دنبال داشته است كربوهيدراتي به يها كربوهيدرات همچون مصرف نوشيدني قامتي تهاي اس هاي ورزشي در طول ورزش عنوان مكمل در مقايسه با قبل از است و لكرد...  
PDF رهن و اجاره در اصفهان رکورد زد-صفحه اصلی سایت http://www.isfahanziba.ir/sites/default/files/.../Binder1.pdf ۱۳۹۸/۲/۲۴ -  YADSEUT X-4573242 NSSI نفس تازه در ریه های اصفهان مرتضایی نژاد: فضای خالی پارک ها، ورزشی می شود 40شهر مراجعه بیش از سه هزار اصفهانی به پزشکی قانونی به...  
PDF پزشکی-دانشگاه شاهد http://daneshvarmed.shahed.ac.ir/article-1-191-en.pdf ۱۳۹۷/۹/۱۰ -  داشت كاهش ورزش روز به نسبت ورزش از بعد روز .افتيشيافزاي مقاومت ورزشي ها گروه در آن از بعد و قبلي روزها به و متوسط شدت باي مقاومت ورزش جلسه ك يكه دادنشان...  
PDF شماره 2768 چهارشنبه 7 مهر-نصف جهان http://nesfejahan.net/files/fa/news/1395/7/6/6104_491.pdf ۱۳۹۵/۷/۷ -  زالى اظهار داشت: وکیل پرونده پزشکى مرحوم کیارستمى به دلایلى براى رفع ابهام در پرونده درخواست بازگشت دوباره پرونده را به دادســرا داشته است اما در مورد هر ســه...  
PDF دانلود این فایل پی دی اف-دانشگاه ع.پ اصفهان http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/619/pdf_1 ۱۳۹۳/۱۰/۱۹ -  ورزش نكردند ماه گذشته اصلاً در يككه رصد بيان كردند د 44/4. دهد نميها آن گزارش درصد احساس آرامش و رضايتمندي بعد از كار با اينترنت را 23/8 رصد احساس خستگي ود 81/9.  
PDF [PDF-EN]-[PDF-EN] http://www.ijrn.ir/files/.../pourvali-A-10-27-5-4efd45a.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ -  پرستاران است ر دو گروه از طریق نمونه گیري در دسترس انتخاب شده و دپرستار واجد شرایط 33است که تجربینیمهاین مطالعه از نوع : روش . اي سه جلسه برنامه ورزشی هوازي دریافت...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.