نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۱۲۸,۴۱۴ نتیجه (۰.۱۴۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF متن کامل [PDF 751 kb]-انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران http://ntsmj.issma.ir/.../browse.php?a_id=369&slc_lang=fa&a... ۱۳۹۵/۹/۱۶ -  نتایج پژوهش فدراسیون 31مالی خارجی در دسترس ( ) مؤید این است که 4102( 2گانۀ ایالات متحدهورزش سه ها و تهدیدهای ورزش برخی نقاط قوت و ضعف و فرصت المللی، تصویر گانۀ...  
PDF اصل مقاله (1266 K)-دانشگاه پیام نور http://sportmedia.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_1423_1f194ebdadae8... ۱۳۹۴/۱/۱۷ -  0931(مرادی و همکاران، ورزش همگانی یعنی ورزش برای همه که دامنة سنی سه تا های بیشتر را در بر گرفته و انواع مختلف فعالیت هفتاد سال و های غیر منظم و خودجوش بومی تا...  
PDF اصل مقاله (363 K)-سایت دانشگاه گیلان https://jsmd.guilan.ac.ir/.../article_708_a2259263c418b5100029d... ۱۳۹۶/۵/۲۸ -  ..تخب در سه ماهه ورزش كشتي در مطبوعات ورزشي منخبري وضعيت پوشش 22 مهمقد ر رشد روح همبستگى و منظو ش براى تبادل افكار و احساسات بهلا جمعى تيها رسانهةوظيف گيرى شكل...  
PDF اصل مقاله (566.72 K)-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_75904_3e759b210808f7b4d2e... ۱۳۹۹/۲/۲۴ -  دهد یمرا به خود اختصاص ها رسانهی ها برنامه .اند آوردهبرای جذب بیشتر مخاطب به ورزش روی ی اجتماعی در افراد جامعه ها ارزشی در قبول مسئولیت برای پرورش و القای بدن...  
PDF اصل مقاله (169 K)-وب سایت دانشگاه مازندران http://msb.journals.umz.ac.ir/.../article_1139_d12f0bee6a2f4292... ۱۳۹۵/۱/۱۵ -  پارکز و همکاران(1) نقش داشته باشند م نمودند که شامل سه بخش عملکرد ورزشی، تولیدات ورزشی و توسعه ورزش در صنعت ورزش سه دسته تقسی (.2)است بازاریابی از اما ،(1)براي...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1190-342899.pdf ۱۳۹۶/۸/۹ -  را تسهیل کنند ، بسیار مهم ورزش قهرمانی درفرهنگی ۀروند توسع هایی که می توانندملاک وامل وعشناخت روش .باشدمیورزش قهرمانی فرهنگی در ۀدر توسع ثرؤهای مملاک وامل...  
PDF تاثیر ورزش های پیاده روی و ایروبیک بر علائم جسمی، روانی و احساس درد... http://ijn.iums.ac.ir/.../browse.php?a_id=1489&slc_lang=en&... ۱۳۹۷/۶/۲۴ -  برخي تحقيقات نشان شته باشدتماع دابر عملكرد فرد در خانواده و اج اي ناتوان كننده اتاثرممكن است سندروم پيش از قاعدگي، :زمينه و هدف پژوهش با هدف مقايسه تاثير ورزشهاي...  
PDF تاثیر ورزش های پیاده روی و ایروبیک بر علائم جسمی، روانی و احساس درد... http://ijn.iums.ac.ir/files/.../anyone-A-10-530-303-55fa5ee.pdf ۱۳۹۳/۱۱/۲۴ -  برخي تحقيقات نشان شته باشدتماع دابر عملكرد فرد در خانواده و اج اي ناتوان كننده اتاثرممكن است سندروم پيش از قاعدگي، :زمينه و هدف پژوهش با هدف مقايسه تاثير ورزشهاي...  
PDF اصل مقاله 566.72 K-دانشگاه تهران https://jisr.ut.ac.ir/.../article_75904_3e759b210808f7b4d2ec984... ۱۳۹۹/۳/۲۰ -  دهد یمرا به خود اختصاص ها رسانهی ها برنامه .اند آوردهبرای جذب بیشتر مخاطب به ورزش روی ی اجتماعی در افراد جامعه ها ارزشی در قبول مسئولیت برای پرورش و القای بدن...  
PDF اصل مقاله (363 K)-سایت دانشگاه گیلان https://jsmd.guilan.ac.ir/.../pdf_708_a2259263c418b5100029dd89b... ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ -  ..تخب در سه ماهه ورزش كشتي در مطبوعات ورزشي منخبري وضعيت پوشش 22 مهمقد ر رشد روح همبستگى و منظو ش براى تبادل افكار و احساسات بهلا جمعى تيها رسانهةوظيف گيرى شكل...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.