نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۱۲۵,۷۴۱ نتیجه (۰.۱۷۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (373 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://ccj.iauctb.ac.ir/.../pdf_512691_a858475b4a8677090f9a9824... ۱۳۹۵/۹/۱۴ -  هدايت آنان به ورزش ،رسالت خود را به انجام برسانند تحقيق اصلي لهمسئ و ورزشي هاي رسانه ، ورزش ترويج جانبه سه ارتباط در پژوهش اين در اصلي مسئله يك عنوان به "...  
PDF شناسایی و رتبه بندی عوامل محیطی مؤثر بر همگانی شدن ورزش های تفریحی... https://journals.ut.ac.ir/.../article_58230_c0f08908cbc481050b5... ۱۳۹۵/۹/۹ -  تسا33(شود یورزش باشگاهی م آن شاملها ورزش ینا كند. یم یفتعر یست،در آنها مدنظر ن یتو شدت فعالند گیر انجام می یحتفر یقو از طر شوند یم زماندهیو سا یزیر طور آزادانه...  
PDF اصل مقاله (709 K)-دانشگاه تهران https://journal.ut.ac.ir/.../article_58230_c0f08908cbc481050b5c... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  تسا33(شود یورزش باشگاهی م آن شاملها ورزش ینا كند. یم یفتعر یست،در آنها مدنظر ن یتو شدت فعالند گیر انجام می یحتفر یقو از طر شوند یم زماندهیو سا یزیر طور آزادانه...  
، صفحه 137-150 PDF شناسایی و رتبه بندی عوامل محیطی مؤثر بر همگانی شدن ورزش های تفریحی... https://journals.ut.ac.ir/.../article_58230_c0f08908cbc481050b5... ۱۳۹۶/۱۱/۳ -  تسا33(شود یورزش باشگاهی م آن شاملها ورزش ینا كند. یم یفتعر یست،در آنها مدنظر ن یتو شدت فعالند گیر انجام می یحتفر یقو از طر شوند یم زماندهیو سا یزیر طور آزادانه...  
PDF متن چکیده مجموعه مقالات مطرح شده در کنگره... http://csrs.msy.gov.ir/.../1471944007840ji6j4a6rn4ish0qc1heekjh... ۱۳۹۶/۱/۳۱ -  گذاری شوند. بسیار بهره مند منابع از میتوانند ورزش در ورزش میرود. سهم کار دیگر به خدمات یا و کالا تولید برای سرمایه ای کالاهای آن در که است کشور در حاضر وضعیت در که...  
PDF ورزش درمانی ترکیبی عضلات مرکزی تنه و کف لگن در بهبود زنان مبتلا به بی... http://rjms.iums.ac.ir/files/.../admin-A-10-1-1426-5d64d5c.pdf ۱۳۹۴/۱/۴ -  انجام بالینی پیشنهادی در این پژوهش خانم 01، طرحی مقدماتی روی پروژه تحقیقاتی سالم مراجعه کننده به درمانگاه پزشکی ورزشی این خانم ها در فاصله سه روز توسط . انجام گرفت قرار...  
PDF لینک دانلود مستقیم کتاب دانلود کتاب راهنمای مقدماتی دویدن - جلد... http://uc.irpdf.com/.../rahana-moghadamati-davidan_[www.irpdf.c... ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ -  62 دنیدو لذت 13 دو فصل دوم: آماده شدن برای 33 ورزش قانون سه 44 م؟یبدو کجا 14 پا مشکلات 54 مناسب کفش انتخاب 15 لباس انتخاب 55 دنیچ ]راهنمای...  
PDF اصل مقاله (414 K)-دانشگاه ع.پ مشهد http://ijogi.mums.ac.ir/.../article_6454_bf2d53603debea9603c930... ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ -  در طراحی برنامه مراقبتی زنان سالمند به دلیل سهولت دسترسی، ارزان و مطمئن .شودبودن لحاظ باندهای ارتجاعی، برنامه ورزشی، زنان سالمند :کلمات کلیدي : تلفن. رانیمشهد،...  
PDF اثر يک جلسه تمرين مقاومتی با شدت متوسط و سنگين بر اشتها، کالری... http://daneshvarmed.shahed.ac.ir/.../admin-A-10-1-7-7cf8970.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  داشت کاهش ورزش روز به نسبت ورزش از بعد روز .افتیشیافزای مقاومت ورزشی ها گروه در آن از بعد و قبلی روزها به و متوسط شدت بای مقاومت ورزش جلسه ک یکه دادنشان حاضر...  
  PDF جلد 1-سایت تبیان http://dnl1.tebyan.net/.../510f0b4dbcf75d01de9e0b303da315f7.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ -  ..های ورزشی تلویزیون شناسی برنامه آسیب : توان از یکدیگر تفکیک کرد در ورزش فوتبال، سه سطح مرتبط خشونت را می خشونت و »، «ها علیه یکدیگر و داور در زمین بازی خشونت و...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.