نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۱۲۵,۷۴۱ نتیجه (۰.۲۱۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت شماره 1, 3 خرداد 1396 نشریه بصورت pdf [0.45 مگابایت], 0 دریافت... https://www.iaumag.ir/uploads/.../pubfile_1498033040.pdf ۱۳۹۶/۴/۱۳ -  ورزش های خانگی طبق تجویز متخصصان پزشكی ورزشی را با شیوه جراحی مقایسه كردند. بر پایه یافته ای این پژوهش ، حركات ورزشی كششی و تقویتی در این بیماران در دراز مدت تاثیر...  
PDF همه گيری شناسی آسيب های سر، گردن و تنه در تکواندو، کاراته و جودو-وب... http://feyz.kaums.ac.ir/.../ahmadm59-A-10-831-14-f5c7a46.pdf ۱۳۹۴/۱/۴ -  می های کل بدن را در ورزش آسیب در نواحی سر، گردن و تنه سهم زیادی از آسیب :گیرینتیجه - پیشگیری از فاکتور شناسایی و.ها نام بردتوان به ترتیب خطای حریف و سپس اجرای غلط تکنیک...  
PDF بررسی انگیزههای افراد از قصد مشارکت در فعا لیتهای ورزشی آزمون تجربی... https://jrsm.khu.ac.ir/files/.../archive-A-10-3-17-5bf0c34.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ -  بودهشده ریزیبرنامه نگرش، متغیر سهبوده است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد 3/75نامه دارای پایایی بالاتر از پرسش . ندردا مثبت قوی رابطه ورزشیهای در فعالیترکت...  
PDF احیای گردشگری غرب اصفهان-صفحه اصلی سایت http://www.isfahanziba.ir/sites/default/files/.../3308z.pdf ۱۳۹۷/۷/۹ -  مرتضی طهرانی، معاون امور اقتصادی و مالی شهرداری اصفهان در این جلسه با بیان اینکه این 005 میلیارد تومان اوراق پیشنهادی برای بهره برداری مترو از زینبیه تا میدان قدس...  
PDF تحلیل وضعیت هزینه کرد بودجه در برنامه های فوق برنامﮥ ورزشی دانشگاه... http://msb.journals.umz.ac.ir/.../article_412_e5e0309b5f5f9bc3a... ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ -  ها، مؤثّر است ها در کیفیت و کمیت برنامه کنترل هزینه این در این راستا، یک برنامۀ مدون و متعادل از فوق برنامۀ ورزشی از سه جزو تشکیل شده است و بدون (.7991...  
PDF اصل مقاله (361 K)-دانشگاه خوارزمی تهران http://jrsm-old.khu.ac.ir/.../pdf_2212_9f10971d0cfdb3a578ff8cf1... ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ -  بودهشده ریزیبرنامه نگرش، متغیر سهبوده است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد 3/75نامه دارای پایایی بالاتر از پرسش . ندردا مثبت قوی رابطه ورزشیهای در فعالیترکت...  
PDF اثر ترکیبی تمرینات ورزش در آب با مهارت شنا بر تعادل ایستای سه گروه از... https://rsr.basu.ac.ir/.../article_2218_58d41ff3f008a5059d05316... ۱۳۹۷/۴/۷ -  از آزمون در هر سه گروه بیمار بطور معناداری کاهش طول مسیر نوسان مرکز فشار کل در بعد از ورزش، ها: یافته قبل ). در P>4/04( نیز کاهش معناداری مشاهده شدپارامترهای تعادل...  
PDF وضعیت زنان و خانواده در آیینه آمار طی سالهای 1390-95 http://women.gov.ir/uploads/images/gallery/.../ayene.pdf ۱۳۹۶/۳/۱ -  آمار و ارقام موجود و همداشته و توانسته با بهرهملی ه ايتوسعبرنامه هاي چهارچوب ربوط به زنان ارائه نموده و در عین حال به سهم خود به هاي جامعی در زمینه شیوع شناسی مسائل...  
PDF دانلود این فایل پی دی اف-دانشگاه ع.پ اصفهان http://jrrs.mui.ac.ir/index.php/jrrs/article/download/.../283 ۱۳۹۶/۴/۲۹ -  در شهر اصفهان انجام گرفت 7831- 88اين پژوهش، از نوع كارآزمايي باليني غير تصادفي بود كه در سال :ها مواد و روش جلسه به صورت يك روز در ميان 21بيماران در سه گروه...  
PDF بررسی مقایسه ای تاثیر سه روش درمانی جریان های الکتریکی عملکردی،... http://jrrs.mui.ac.ir/index.php/jrrs/article/download/.../282 ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  در شهر اصفهان انجام گرفت 7831- 88اين پژوهش، از نوع كارآزمايي باليني غير تصادفي بود كه در سال :ها مواد و روش جلسه به صورت يك روز در ميان 21بيماران در سه گروه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.