نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۱۲۴,۷۸۵ نتیجه (۰.۷۱۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF خسارات میلیاردی تصادفات اصفهان-صفحه اصلی سایت http://www.isfahanziba.ir/sites/default/files/.../3319z.pdf ۱۳۹۷/۷/۲۲ -  نبود آگهی رمق مطبوعات اصفهان را برید محمد کیهانی :در فرآیند توسعه نقش احزاب و سمن ها حیاتی است مدرسه محتضر «قصه های مجید» نوستالژیک ترین مدرسه معاصر ایران منتظر...  
  PDF جلد 1-سایت تبیان http://dnl1.tebyan.net/.../510f0b4dbcf75d01de9e0b303da315f7.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ -  ..های ورزشی تلویزیون شناسی برنامه آسیب : توان از یکدیگر تفکیک کرد در ورزش فوتبال، سه سطح مرتبط خشونت را می خشونت و »، «ها علیه یکدیگر و داور در زمین بازی خشونت و...  
PDF دریافت شماره 1, 3 خرداد 1396 نشریه بصورت pdf [0.45 مگابایت], 0 دریافت... https://www.iaumag.ir/uploads/.../pubfile_1498033040.pdf ۱۳۹۶/۴/۱۳ -  ورزش های خانگی طبق تجویز متخصصان پزشكی ورزشی را با شیوه جراحی مقایسه كردند. بر پایه یافته ای این پژوهش ، حركات ورزشی كششی و تقویتی در این بیماران در دراز مدت تاثیر...  
PDF همه گيری شناسی آسيب های سر، گردن و تنه در تکواندو، کاراته و جودو-وب... http://feyz.kaums.ac.ir/.../ahmadm59-A-10-831-14-f5c7a46.pdf ۱۳۹۴/۱/۴ -  می های کل بدن را در ورزش آسیب در نواحی سر، گردن و تنه سهم زیادی از آسیب :گیرینتیجه - پیشگیری از فاکتور شناسایی و.ها نام بردتوان به ترتیب خطای حریف و سپس اجرای غلط تکنیک...  
PDF بررسی انگیزههای افراد از قصد مشارکت در فعا لیتهای ورزشی آزمون تجربی... https://jrsm.khu.ac.ir/files/.../archive-A-10-3-17-5bf0c34.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ -  بودهشده ریزیبرنامه نگرش، متغیر سهبوده است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد 3/75نامه دارای پایایی بالاتر از پرسش . ندردا مثبت قوی رابطه ورزشیهای در فعالیترکت...  
PDF تحلیل وضعیت هزینه کرد بودجه در برنامه های فوق برنامﮥ ورزشی دانشگاه... http://msb.journals.umz.ac.ir/.../article_412_e5e0309b5f5f9bc3a... ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ -  ها، مؤثّر است ها در کیفیت و کمیت برنامه کنترل هزینه این در این راستا، یک برنامۀ مدون و متعادل از فوق برنامۀ ورزشی از سه جزو تشکیل شده است و بدون (.7991...  
PDF اصل مقاله (361 K)-دانشگاه خوارزمی تهران http://jrsm-old.khu.ac.ir/.../pdf_2212_9f10971d0cfdb3a578ff8cf1... ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ -  بودهشده ریزیبرنامه نگرش، متغیر سهبوده است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد 3/75نامه دارای پایایی بالاتر از پرسش . ندردا مثبت قوی رابطه ورزشیهای در فعالیترکت...  
PDF دانلود آغاز دانلود-ایمان قم http://www.imandaily.ir/archive/send/7-azar93/95-1393-09-19 ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ -  علی اصغر ابوالحسنی اظهار داشت: این تفاهم نامه با موضوع تعامل و گسترش همکاری ها موثر بین شوراهای اسلامی این سه استان در استقبال و تکریم از زایرانی که به هر یک...  
PDF اثیر ورزش های ائروبیک و تقویتی بر وضعیت تعادل، قدرت عضلانی و تراکم... http://www.yektaweb.com/.../eftekhari1-A-10-582-175-f443cab.pdf ۱۳۹۳/۴/۱۲ -  افز ایش معن یدار امتی از کل ی و زی ر شاخ صهای پرس شنامه در هر سه گروه حاکی از بهبود کیفیت زندگی بیماران بود. نتیج هگیری:انجام برنامه ورزشی شش ماهه در زنان پست...  
PDF اثر ترکیبی تمرینات ورزش در آب با مهارت شنا بر تعادل ایستای سه گروه از... https://rsr.basu.ac.ir/.../article_2218_58d41ff3f008a5059d05316... ۱۳۹۷/۴/۷ -  از آزمون در هر سه گروه بیمار بطور معناداری کاهش طول مسیر نوسان مرکز فشار کل در بعد از ورزش، ها: یافته قبل ). در P>4/04( نیز کاهش معناداری مشاهده شدپارامترهای تعادل...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.