نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۱۲۴,۷۸۵ نتیجه (۰.۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اثر ترکیبی تمرینات ورزش در آب با مهارت شنا بر تعادل ایستای سه گروه از... https://rsr.basu.ac.ir/.../article_2218_58d41ff3f008a5059d05316... ۱۳۹۷/۴/۷ -  از آزمون در هر سه گروه بیمار بطور معناداری کاهش طول مسیر نوسان مرکز فشار کل در بعد از ورزش، ها: یافته قبل ). در P>4/04( نیز کاهش معناداری مشاهده شدپارامترهای تعادل...  
PDF وضعیت زنان و خانواده در آیینه آمار طی سالهای 1390-95 http://women.gov.ir/uploads/images/gallery/.../ayene.pdf ۱۳۹۶/۳/۱ -  آمار و ارقام موجود و همداشته و توانسته با بهرهملی ه ايتوسعبرنامه هاي چهارچوب ربوط به زنان ارائه نموده و در عین حال به سهم خود به هاي جامعی در زمینه شیوع شناسی مسائل...  
PDF دانلود دانلود فایل-وب سایت دانشگاه ارومیه http://mehr.urmia.ac.ir/file/4227/.../danesh-varzesh-tose3.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ -  9مرحله تمرینات ورزشی در بلند مدت و همچنین بصورت حاد یک جلسه ای باعث کاهش فشار خون و بهبود پیشگیری از ابتلا به پرفشار خونی موثر می شرایط افراد پر فشار خون شده و در...  
PDF دانلود این فایل پی دی اف-دانشگاه ع.پ اصفهان http://jrrs.mui.ac.ir/index.php/jrrs/article/download/.../283 ۱۳۹۶/۴/۲۹ -  در شهر اصفهان انجام گرفت 7831- 88اين پژوهش، از نوع كارآزمايي باليني غير تصادفي بود كه در سال :ها مواد و روش جلسه به صورت يك روز در ميان 21بيماران در سه گروه...  
PDF بررسی مقایسه ای تاثیر سه روش درمانی جریان های الکتریکی عملکردی،... http://jrrs.mui.ac.ir/index.php/jrrs/article/download/.../282 ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  در شهر اصفهان انجام گرفت 7831- 88اين پژوهش، از نوع كارآزمايي باليني غير تصادفي بود كه در سال :ها مواد و روش جلسه به صورت يك روز در ميان 21بيماران در سه گروه...  
  PDF متن-سایت تبیان http://dnl1.tebyan.net/.../0a86783c36b520554abdbb0fdc6ec299.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ -  23)در اولویت قرار داده اند بنابراین شرکت در ورزش . همگانی، می خواهند عضو تیم باشند یا در تیم بازی کنند، هر چند بازنده باشند ، مقایسة انگیزة زنان و مردان...  
PDF تحلیل محتوای روزنامههای ورزشی بر اساس مؤلفه پرخاشگری ورزشی-دانشگاه... http://qrsm.atu.ac.ir/.../article_389_9e606a9e10c23c660f0612fad... ۱۳۹۵/۹/۶ -  هست نيز خشونت ها فراواني از متأثر است، خبر روزنامة ورزشي سه منظور این براي. است بوده توصيفي نوع و از محتوا تحليل تحقيق حاضر، روش ةدور در بودند، ورزشي هايترین...  
PDF سبک زندگی سالم در پیشگیری و درمان افسردگی از دیدگاه طب سنتی ایران http://www.dr-naseri.com/.../1.html?download=132:75&start=2... ۱۳۹۷/۸/۲۲ -  می کرد قلب و مغزباعث بهبود عمل ورزش شود.می مستقیمی با افسردگی داشته، استفاده از مفرحات باعث درمان افسردگی در حد متوسط، دفع مواد زائد، عملکرد جنسی مناسب و خواب خوب...  
PDF سبک زندگی سالم در پیشگیری و درمان افسردگی از دیدگاه طب سنتی ایران http://www.dr-naseri.com/index.php/.../1.html?download=132:75 ۱۳۹۷/۸/۱۹ -  می کرد قلب و مغزباعث بهبود عمل ورزش شود.می مستقیمی با افسردگی داشته، استفاده از مفرحات باعث درمان افسردگی در حد متوسط، دفع مواد زائد، عملکرد جنسی مناسب و خواب خوب...  
PDF فصلنامه علمی پژوهشی المپیک شماره 39 - آکادمی ملی المپیک و ... http://www.olympicacademy.ir/.../2014_orig.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  7 تحقیقاتی موسسه ای انجام شده است، نام موسسه و نویسندۀ )شماره ثبت طرح، در آخر مقاله ذکر شوند اید مجوز کتبی مؤسسه را در مقاله، در صورت لزوم ب پژوهشی -خصوص چاپ...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.