نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۱۲۵,۷۴۱ نتیجه (۰.۲۱ ثانیه)
نتایج علمی
  PDF متن-سایت تبیان http://dnl1.tebyan.net/.../0a86783c36b520554abdbb0fdc6ec299.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ -  23)در اولویت قرار داده اند بنابراین شرکت در ورزش . همگانی، می خواهند عضو تیم باشند یا در تیم بازی کنند، هر چند بازنده باشند ، مقایسة انگیزة زنان و مردان...  
PDF تحلیل محتوای روزنامههای ورزشی بر اساس مؤلفه پرخاشگری ورزشی-دانشگاه... http://qrsm.atu.ac.ir/.../article_389_9e606a9e10c23c660f0612fad... ۱۳۹۵/۹/۶ -  هست نيز خشونت ها فراواني از متأثر است، خبر روزنامة ورزشي سه منظور این براي. است بوده توصيفي نوع و از محتوا تحليل تحقيق حاضر، روش ةدور در بودند، ورزشي هايترین...  
PDF سبک زندگی سالم در پیشگیری و درمان افسردگی از دیدگاه طب سنتی ایران http://www.dr-naseri.com/.../1.html?download=132:75&start=2... ۱۳۹۷/۸/۲۲ -  می کرد قلب و مغزباعث بهبود عمل ورزش شود.می مستقیمی با افسردگی داشته، استفاده از مفرحات باعث درمان افسردگی در حد متوسط، دفع مواد زائد، عملکرد جنسی مناسب و خواب خوب...  
PDF سبک زندگی سالم در پیشگیری و درمان افسردگی از دیدگاه طب سنتی ایران http://www.dr-naseri.com/index.php/.../1.html?download=132:75 ۱۳۹۷/۸/۱۹ -  می کرد قلب و مغزباعث بهبود عمل ورزش شود.می مستقیمی با افسردگی داشته، استفاده از مفرحات باعث درمان افسردگی در حد متوسط، دفع مواد زائد، عملکرد جنسی مناسب و خواب خوب...  
PDF فصلنامه علمی پژوهشی المپیک شماره 39 - آکادمی ملی المپیک و ... http://www.olympicacademy.ir/.../2014_orig.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  7 تحقیقاتی موسسه ای انجام شده است، نام موسسه و نویسندۀ )شماره ثبت طرح، در آخر مقاله ذکر شوند اید مجوز کتبی مؤسسه را در مقاله، در صورت لزوم ب پژوهشی -خصوص چاپ...  
PDF فصلنامه شماره 15-http://www.irefco.ir http://irefco.ir/my_doc/irefco/vitrin/FASLNAME PAIIZ98.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۱ -  مختلفی پوشانده شده است. کوره بلند شامل سه بخش اصلی دیواره، شکم و تنوره است. به منظور تحمل بار زیاد مواد و گرمای بالا، به آجرهای نســوز مناســب در کــوره نیــاز...  
PDF چاپ این مقاله-دانشگاه ع.پ اصفهان http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/download/539/653 ۱۳۹۳/۱۰/۱۲ -  (4) متفاوتي را به دنبال داشته است كربوهيدراتي به يها كربوهيدرات همچون مصرف نوشيدني قامتي تهاي اس هاي ورزشي در طول ورزش عنوان مكمل در مقايسه با قبل از است و لكرد...  
PDF رهن و اجاره در اصفهان رکورد زد-صفحه اصلی سایت http://www.isfahanziba.ir/sites/default/files/.../Binder1.pdf ۱۳۹۸/۲/۲۴ -  YADSEUT X-4573242 NSSI نفس تازه در ریه های اصفهان مرتضایی نژاد: فضای خالی پارک ها، ورزشی می شود 40شهر مراجعه بیش از سه هزار اصفهانی به پزشکی قانونی به...  
PDF پزشکی-دانشگاه شاهد http://daneshvarmed.shahed.ac.ir/article-1-191-en.pdf ۱۳۹۷/۹/۱۰ -  داشت كاهش ورزش روز به نسبت ورزش از بعد روز .افتيشيافزاي مقاومت ورزشي ها گروه در آن از بعد و قبلي روزها به و متوسط شدت باي مقاومت ورزش جلسه ك يكه دادنشان...  
PDF شماره 2768 چهارشنبه 7 مهر-نصف جهان http://nesfejahan.net/files/fa/news/1395/7/6/6104_491.pdf ۱۳۹۵/۷/۷ -  زالى اظهار داشت: وکیل پرونده پزشکى مرحوم کیارستمى به دلایلى براى رفع ابهام در پرونده درخواست بازگشت دوباره پرونده را به دادســرا داشته است اما در مورد هر ســه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.