نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۱۱۹,۰۱۸ نتیجه (۱.۸۴۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF بررسی اثرات تمرينات ورزشی منظم و ويتامين C بر آستانه درد موش‎های... http://amuj.arakmu.ac.ir/.../hamadan-A-10-1333-1-97e6dce.pdf ۱۳۹۴/۱/۸ -  ورزش که در سه هفته اول حیوانات مورد . در هفته بود شروع شد در سه دقیقه و نهایتاً 09 دقیقه سپس در دو هفته دوم 06ظرن دقیقه درون آب قرار گرفته و شنا 021هفته آخر به مدت...  
PDF تحلیل محتوای روزنامههای ورزشی بر اساس مؤلفه پرخاشگری ورزشی-دانشگاه... http://qrsm.atu.ac.ir/.../article_389_9e606a9e10c23c660f0612fad... ۱۳۹۵/۹/۶ -  هست نيز خشونت ها فراواني از متأثر است، خبر روزنامة ورزشي سه منظور این براي. است بوده توصيفي نوع و از محتوا تحليل تحقيق حاضر، روش ةدور در بودند، ورزشي هايترین...  
PDF انسا نهای دلاور حادثه را مغلوب خود م یکنند http://www.payamdaily.ir/.../All- 30 Aban.pdf low.pdf ۱۳۹۷/۴/۳ -  تیم ملی فوتبال ایران در سیدبندی که از سوی فیفا اعلام شده است در گلدان سه قرار دارد و قطعا در تیم های گلدان سه همگروه نخواهد شد. در گلدان یک روسیه میزان حضور دارد...  
PDF شانزدهمین شماره هفته نامه بامداد زاگرس-سازه نیوز http://sazehnews.ir/files/fa/news/1395/6/14/3172_908.pdf ۱۳۹۵/۶/۱۴ -  غلامرضا شريعتى در نهمين جلسه شوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى كه با موضوع مشكلات انبوه سازان مسكن در اهواز برگزار شد، اظهار كرد: البته من هم صلاح مى بينم كه اين...  
PDF فصلنامه علمی پژوهشی المپیک شماره 39 - آکادمی ملی المپیک و ... http://www.olympicacademy.ir/.../2014_orig.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  7 تحقیقاتی موسسه ای انجام شده است، نام موسسه و نویسندۀ )شماره ثبت طرح، در آخر مقاله ذکر شوند اید مجوز کتبی مؤسسه را در مقاله، در صورت لزوم ب پژوهشی -خصوص چاپ...  
PDF چاپ این مقاله-دانشگاه ع.پ اصفهان http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/download/539/653 ۱۳۹۳/۱۰/۱۲ -  (4) متفاوتي را به دنبال داشته است كربوهيدراتي به يها كربوهيدرات همچون مصرف نوشيدني قامتي تهاي اس هاي ورزشي در طول ورزش عنوان مكمل در مقايسه با قبل از است و لكرد...  
PDF صلنامه علمی پژوهشی المپیک شماره 40-آکادمی ملی المپیک http://www.olympicacademy.ir/.../2015_orig.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  دانشگاه تهران، دانشیار فیزیولوژی ورزش دانشگاه تهران، استادیار ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، گاه تبریزاستادیار آمار دانش 37 مقایسۀ آثار مصرف مکمل کراتین...  
PDF اصل مقاله (985 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://ims.atu.ac.ir/.../article_8630_546de1f59dbf094bb226b0746... ۱۳۹۷/۴/۱۴ -  شاد انتخاا ،تردناد یما ورزش هفتاه در جلسه سه حداقل ته ماتو آزاد منطقه نوجوانان استفاده شد. روایی(محتوی، نامهپرسش از هاداده آوریجمع جهت است. همبستگی از نوع پیمایشی...  
PDF نسخه Pdf-ورزش http://www.payameasalooye.ir/Newspaper/PagePDF/19489 ۱۳۹۶/۹/۲۸ -  شهرستان راه اندازی کنند. مدیر باشگاه ورزشی صفا شهر دیر اظهارداشت: نخبه پروری، عملیاتی شدن مصوبات جلسات، تسهیلات بانکی با کارمزد اندک و مجوز ورود کالاهای تجاری برای...  
PDF پزشکی-دانشگاه شاهد http://daneshvarmed.shahed.ac.ir/article-1-191-en.pdf ۱۳۹۷/۹/۱۰ -  داشت كاهش ورزش روز به نسبت ورزش از بعد روز .افتيشيافزاي مقاومت ورزشي ها گروه در آن از بعد و قبلي روزها به و متوسط شدت باي مقاومت ورزش جلسه ك يكه دادنشان...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.