نتایج جستجو
صفحه ۱۰ | ۱۲۶,۱۷۰ نتیجه (۰.۲۴۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اولویت بندی اثرات اجتماعی و اقتصادی اماکن ورزشی بر محیط شهری مطالعه... http://urs.ui.ac.ir/.../article_20038_438ec786aa11972ea38967890... ۱۳۹۵/۶/۲۴ -  همين موضـوع 7002 ,setaoCصنايع به شمار آورد ) باعث شده تا بعضي از كشورها به دنبال برآورد تعـداد ي شغلي ايجاد شده توسط صنعت ورزش و ها فرصت خـود باشـند. بـه سهم...  
PDF اصل مقاله (205 K)-دانشگاه پیام نور http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_4384_1a6241c9e39e61484b... ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ -  مهارت ( نقـاط 1- 92: 4102گانـه ايـالات متحـده ) فدراسيون ورزش سه گانه اين كشـور را ها و تهديدهاي ورزش سه قوت، ضعف، فرصت تـرين نقـاط مورد بررسي قرار داد و نتايج پژوهش...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20170314062204-9995-35.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۵ -  اي است ـ مقايسه تحت تأثير قرار دهد؟ روش تحقيق در اين پژوهش، از نوع پيمايشي و علي گيري نقش رسانه ملي در توسعه ورزش همگاني، از پرسشنامه فقدان ابزاري دقيق و معتبر...  
PDF تاثیر یک جلسه ورزش مقاومتی متوسط و سنگین بر پاسخ حاد و تاخیری لپتین،... http://ijem.sbmu.ac.ir/files/.../z_taher-A-10-661-2-dfafb80.pdf ۱۳۹۴/۱/۱۱ -  اجرای آزمون مشابه بود و قبل از پژوهشی برنامهدو هفته قبل از شروع ی آشنایی با جلسه( MR1) یک تکرار بیشینه گیری اندازه اجرای صحیح روششنایی با آ ورزش مقاومتی برای های...  
PDF تحلیل عاملی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای توسعة ورزش قهرمانی... http://ntsmj.issma.ir/files/.../admin-A-10-1-47-6f1ee7c.pdf ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ -  نتایج پژوهش فدراسیون 31مالی خارجی در دسترس ( ) مؤید این است که 4102( 2گانۀ ایالات متحدهورزش سه ها و تهدیدهای ورزش برخی نقاط قوت و ضعف و فرصت المللی، تصویر گانۀ...  
PDF متن کامل [PDF 751 kb]-انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران http://ntsmj.issma.ir/.../browse.php?a_id=369&slc_lang=fa&a... ۱۳۹۵/۹/۱۶ -  نتایج پژوهش فدراسیون 31مالی خارجی در دسترس ( ) مؤید این است که 4102( 2گانۀ ایالات متحدهورزش سه ها و تهدیدهای ورزش برخی نقاط قوت و ضعف و فرصت المللی، تصویر گانۀ...  
روزنامه آفتاب يزد87/12/21: تيم ملي ورزش هاي سه گانه بانوان تشكيل مي... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1822168 ۱۳۹۵/۱۰/۵ -  روح انگيز شمس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: با توجه به اينكه بخش بانوان فدراسيون ورزش هاي سه گانه از نيمه دوم امسال فعاليت خود را براي برگزاري مسابقات رسمي و...  
PDF متن کامل (PDF) http://hrjbaq.ir/article-1-35-fa.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۴ -  منظور جلوفشارخون بهنیز تنظیم گلوکز، چربی و متابولیسم دیابت، تنظیم فعالیت ورزشی استقامتی، مقاومتی و ترکیب هر دو در .باشدرژیم غذایی، دارو و فعالیت بدنی سه روش اصلی...  
PDF اصل مقاله (1266 K)-دانشگاه پیام نور http://sportmedia.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_1423_1f194ebdadae8... ۱۳۹۴/۱/۱۷ -  0931(مرادی و همکاران، ورزش همگانی یعنی ورزش برای همه که دامنة سنی سه تا های بیشتر را در بر گرفته و انواع مختلف فعالیت هفتاد سال و های غیر منظم و خودجوش بومی تا...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20150606125244-9938-35.pdf ۱۳۹۴/۴/۱۹ -  0931(مرادی و همکاران، ورزش همگانی یعنی ورزش برای همه که دامنة سنی سه تا های بیشتر را در بر گرفته و انواع مختلف فعالیت هفتاد سال و های غیر منظم و خودجوش بومی تا...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.