نتایج جستجو
صفحه ۱۰ | ۱۲۳,۲۴۸ نتیجه (۰.۲۲۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF ورزش و اختلاﻻت عملکرد جنسی در زنان یائسه ایرانی-دانشگاه علوم پزشکی... http://sjsph.tums.ac.ir/article-1-5241-en.pdf ۱۳۹۶/۳/۲۹ -  تمايش يك نشان داد با افزايون لجستيرگرس لات ي جبران مشكلات كاهش روابط و تماي برايتواند راهيائسه تحت مطالعه، انجام ورزش ميرسد در زنان ي به نظر م:يريجه گينت داشته باشد،...  
PDF متن کامل-دانشگاه علوم پزشکی تهران http://sjsph.tums.ac.ir/.../browse.php?a_id=5241&sid=1&... ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ -  تمايش يك نشان داد با افزايون لجستيرگرس لات ي جبران مشكلات كاهش روابط و تماي برايتواند راهيائسه تحت مطالعه، انجام ورزش ميرسد در زنان ي به نظر م:يريجه گينت داشته باشد،...  
PDF اصل مقاله (363 K)-سایت دانشگاه گیلان https://jsmd.guilan.ac.ir/.../article_708_a2259263c418b5100029d... ۱۳۹۶/۵/۲۸ -  ..تخب در سه ماهه ورزش كشتي در مطبوعات ورزشي منخبري وضعيت پوشش 22 مهمقد ر رشد روح همبستگى و منظو ش براى تبادل افكار و احساسات بهلا جمعى تيها رسانهةوظيف گيرى شكل...  
PDF اصل مقاله (774 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_203_8dabd6d595115fa734f7e37f... ۱۳۹۶/۷/۲۵ -  3کاهش پیدا کند (آن ها اثربخشی ارتقا در بسزایی سهم تواندمیدانشگاه همگانی ورزشهای و شرکت در برنامهفعالیت بدنی لذا مطالعه انگیزه .جامعه دانشگاهی داشته باشد اجتماعی...  
PDF اصل مقاله (774 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../pdf_203_8dabd6d595115fa734f7e37f08db... ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  3کاهش پیدا کند (آن ها اثربخشی ارتقا در بسزایی سهم تواندمیدانشگاه همگانی ورزشهای و شرکت در برنامهفعالیت بدنی لذا مطالعه انگیزه .جامعه دانشگاهی داشته باشد اجتماعی...  
PDF اصل مقاله (916 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_428_58c8549f8f4cc25a85b5ffb2... ۱۳۹۵/۱/۲۱ -  بازار ملی و بینیابی به درآمدهای دستاما ؛رسیده است بازاریابی ورزش سه باشد. های علمی و نوین بازاریابی می کارگیری روش هشک در گرو ب بدون . بازاریابی یک 1): 2331خبیری و تجاری،...  
PDF بررسی اثر درآمدها و مخارج ورزشی دولتی بر ارزشافزودة بخش ورزش: رویکرد... http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_1259_898dd330d24ef57ce42b7b1... ۱۳۹۷/۴/۲۰ -  دنیا بهره ميمي ، 0831، ء(اتقیا اختصاص دهند خودبهتری از بازار دنیا را کنند تا سهم بزرگتولید و توزیع کوشش مي کمبود منابع گان محصولات ورزشي را در کنندترین مشکلات تولیدمهم)...  
PDF اصل مقاله (169 K)-وب سایت دانشگاه مازندران http://msb.journals.umz.ac.ir/.../article_1139_d12f0bee6a2f4292... ۱۳۹۵/۱/۱۵ -  پارکز و همکاران(1) نقش داشته باشند م نمودند که شامل سه بخش عملکرد ورزشی، تولیدات ورزشی و توسعه ورزش در صنعت ورزش سه دسته تقسی (.2)است بازاریابی از اما ،(1)براي...  
روزنامه ايران88/12/25: ورزش ايران-بانک اطلاعات نشریات کشور http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2058802 ۱۳۹۲/۷/۲۳ -  7 پايگاه استعداديابي در استان ها و شهرهاي ساحلي، تشكيل كارگروه تخصصي و شوراي راهبردي ورزش سه گانه و حضوري موفق در بازي هاي آسيايي گوانگجو را از برنامه هاي اين فدراسيون...  
مقاله آسیب شناسی تربیت بدنی و ورزش مدارس با استفاده از مدل سه... https://www.civilica.com/.../Paper-JR_RES-JR_RES-6-15_007=آسیب-... ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  طبق یافته های تحقیق به ترتیب عوامل سازمانی، فردی و زمینه ای دارای بیشترین آسیب ها در حوزه تربیت بدنی و ورزش مدارس بودند. در بین زیرشاخه های هر سه سطح، معلم تربیت...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.