نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۲۶۲,۲۳۳ نتیجه (۰.۱۷۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF متن کامل [PDF 289 kb]-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی http://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-768-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۸ -  استعارضه Dدهد كه ورزش به همراه دريافت کافي کلسيم و ويتامين مي زيادي در کاهش سرعت از دست رفتن تراکم استخوان تأثير براي ثر، مطمئن و ارزان ؤمهاي روش در واقع يکي از...  
PDF ورزش در بیماران دیابتی نوع 1-دانشگاه علوم پزشکی تهران http://ijp.tums.ac.ir/index.php/ijp/article/download/.../554 ۱۳۹۷/۹/۱۴ -  كمتر روشن شده است1نوع و از طرف ديگر آشنايي كم با چگونگي تجويز ورزش به اين رة كودكان ديابتي از مزاياي شود تا به بيماران، باعث مي ات اخير عالطم. هاي ورزشي محدود...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/.../20110226112502-بررسي عوامل موثر بر علا... ۱۳۹۴/۱/۸ -  1 به شـمار عنوان يك عنصر اساسي در زندگي ميلياردها انسان در جهان ه ب ، ورزش باات فراغت ق او گذراندن ،امروزه اما جوانان، بـه . مناسب اوقات فراغت خود دارند نياز به...  
PDF تأثیر ورزش هوازی بر شبکه‌های عصبی توجه و حافظۀ کاری http://shefayekhatam.ir/article-1-1471-fa.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۲ -  گروه تجربي در 61 جلسه ورزش هوازي شرکت کردند. پیش و پس از اتمام مداخلة تمرينی، عملکرد شرکت کنندگان با استفاده از آزمون شبکه هاي توجه و تکلیف ان بك مورد بررسي قرار...  
PDF نوین شیوع آسم و برونکواسپاسم ناشی از ورزش به روش های تخصصی در نوین... http://www.olympic-journal.ir/.../article_6580_cd2a07ec64a4e6b0... ۱۳۹۵/۶/۱۳ -  نکتة قابل توجه این است که درصد قابل توجهی از ورزشکاران بدون اینکه سابقه ای از بیماری آسم داشته باشند، حین یا پس از فعالیت ورزشی دچار برونکواسپاسم می شوند (41)...  
PDF اثیر ورزش صبحگاهی بر سلامت روان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی ﻻرستان http://conference.khuisf.ac.ir/DorsaPax/userfiles/.../29.pdf ۱۳۹۲/۸/۸ -  پیروی (1383)، در تحقیق خود به نتایج زیر دست یافت : ورزش صبحگاهی در کاهش افسردگی مؤثر می باشد. ورزش صبحگاهی تاثیر مهمی بر ایجاد روابط اجتماعی دارد. ورزش صبحگاهی در...  
PDF مطالعه مدل ساختار ورزش ایران (مطالعه دلفی)-انجمن علمی مدیریت ورزشی... http://ntsmj.issma.ir/article-1-199-fa.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۴ -  به 0/19کرونباخ آلفای نمونةدادند. در این پژوهش، های ورزشی فدراسیون ورزش مدارس و اعضای هیأت علمی تشکیل می ها، مدیران انجمن رؤسای فدراسیون پرسشنامه 832 تحقیق،...  
PDF ارتباط هوش هیجانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و... https://jrsm.khu.ac.ir/article-1-2200-fa.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۷ -  خواسته نشده آنها را انجام دهد، ولی انجام آنها باعث استهایی رفتار شهروندی سازمانی فعالیت ی نشان مدیریت ورزش در زمینه شدهتحقیقات انجام ). 1رساند (و به آن سود می شودمیحمایت...  
PDF اصل مقاله (237 K)-سایت دانشگاه گیلان https://jsmd.guilan.ac.ir/.../article_1218_8f2385ac38edbb658ba7... ۱۳۹۶/۵/۲۸ -  4831هنرور و همکاران، که امارات متحده عربی تمرکز خود را از اقتصاد مبتنی بر نفت و گاز تغییر داده و در هاستسال نتیجه شاهد رشد صنایع خدماتی مرتبط با سلامتی، ورزش و...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20110226141219-ورزش و سياست.pd... ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.