نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۱۴۳,۷۹۶ نتیجه (۰.۰۷۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (545 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_153_def5f2f3048fb2ddc722bb42... ۱۳۹۶/۷/۲۵ -  حوزه هرچند پژوهشگران و نظريه د.ان پرداخته 2323، خرداد و تیر 23شماره ،مطالعات مدیریت ورزشی 32 اما در مقابل بررسي ،)31،11(د ها تأكيد دارن آميز استراتژی سازی موفقيت...  
PDF جاده را بر مقامات بستند!-صفحه اصلی سایت http://www.isfahanziba.ir/sites/default/files/.../3235z.pdf ۱۳۹۷/۹/۹ -  NSSI 01 1 50شورا 21بازار 20سیاست 11سمن ها 30اقتصاد 80ورزش شمارش معکوس برای مافیای خودرو نوسانات ارزی در بازار بازی انتقاد از بی حرمتی به نماینده اصفهان...  
روزنامه شرق 93/8/11: قهرمان سنگين وزن جهان، لنگ هزينه درمان-بانک... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3053739 ۱۳۹۴/۷/۳ -  در حالي که سه روز از ترخيص مولايي گذشته اما هنوز مسوولان فدراسيون پزشکي ورزشي هيچ اقدامي مبني بر پرداخت هزينه 11ميليوني عمل جراحي او به بيمارستان آتيه انجام نداده...  
PDF شناسایی وضعیت و الویت های ورزش همگانی و تفریحی در بین اقشار مختلف مردم https://physicaledu.ir/.../236_1f455ff4fd2cc166a825c852e59ce1c0 ۱۳۹۶/۶/۲۵ -  . شهر در همگاني ورزش وجود از آگاهي درخصوص پژوهش هاینمونه پاسخ فراواني توزیع: 11-1 جدول 12.. محله در همگاني ورزش وجود از آگاهي درخصوص پژوهش هاینمونه پاسخ فراواني توزیع:  
PDF بارداری سالم در کتاب قانون ابن سینا، با نگاهی به طب مدرن-دانشگاه علوم... http://hifzosseha.iums.ac.ir/files/site1/.../bardari_salem1.pdf ۱۳۹۴/۸/۲۴ -  است و روش ھای تشخیص در ابتدا تغییرات فیزیولوژیک ایجاد شده در طول بارداریسینا ابن :نتایج بھداشت لازم غذایی و ورزشی به مادران باردار، با بیان توصیه ھایو سپس بارداری...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20150606124710-9763-284.pdf ۱۳۹۴/۵/۵ -  آیند جسمي، مي توانند با استفاده از آن بر فشار های ها برای هدایت مردم به سوی اهداف ها و دولت). ورزش ابزاری مهم در دست حکومت11ص. ترین وسيله تربيت همگاني موجود در جامعه...  
PDF متن کامل [PDF 755 kb]-AWT IMAGE http://jhpm.ir/article-1-1076-fa.pdf ۱۳۹۸/۶/۱۸ -  ).β= 26/1داشت ( یورزش تیبه انجام فعال لیتما قیبا انجام ورزش از طر میمستق ریغ به انجام لیتما انسیدرصد از وار 11از شیب نییدر مورد انجام ورزش با تب یذهن یش به انجام ورزش...  
PDF مریم کاظمیان-دانشگاه الزهرا(س) http://wrc.alzahra.ac.ir/Portals/0/مریم کاظمیان.pdf ۱۳۹۶/۹/۱۱ -  101 هاي مضربندي میزان مصرف خوراکی طبقه 9-2-1-4 201 میزان انجام ورزش در هفته 01-2-1-4 301 نوع ورزش 11-2-1-4 401 گویان سبک زندگی پاسخ 21-2-1-4 501 تجربه حاملگی 31-2-1-4...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-2513-384262.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۵ -  های کلان ورزش، شرکت در ورزش، منسجم تدوین سیاست مرینی، مربیگری، ورزش، مسیر ورزشی و حمایت پس از دوران قهرمانی ورزشكاران، تسهیلات ت در همین راستا). 11المللی، تحقیقات علمی...  
PDF بررسی و اولویت بندی جاذبه های گردشگری ورزشی استان اصفهان... https://jut.ut.ac.ir/.../article_63928_47001e63144996e65c114c11... ۱۳۹۷/۱/۱۴ -  تصویب به جنوبی آفریقای در ترعادلانه اقتصادی رشد ایجاد برای راهبرد یک یابد دست شده یینتع اهداف به ورزشی گردشگری و ورزش ظرفیت طریق از تا یدکوش شدت به فوتبال 1111 یکشورها...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.