نتایج جستجو
صفحه ۱۳ | ۱۵۴,۴۷۴ نتیجه (۰.۲۱۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (371 K)-دانشگاه تهران https://ijar.ut.ac.ir/.../pdf_50666_795349cdf66ee7c57efa6cbcaf3... ۱۳۹۴/۱۱/۵ -  ‌فرهنگهای‌پراکنده ‌بايد‌گفت‌‌ها ‌و ‌يادداشت‌گذشته ‌از ‌بايد‌تا ‌نیمه‌دهه‌؛ ‌اند‌اجتماعي‌ورزش‌را ‌ظهور ‌شاخه‌‌شوند ‌و‌تأسیسهای ‌معتبر ‌در ‌اين ‌زمینه ‌‌المللي ‌و ‌نشريه‌نهادهای...  
PDF اصل مقاله (371 K)-  دانشگاه تهران https://ijar.ut.ac.ir/.../article_50666_795349cdf66ee7c57efa6cb... ۱۳۹۵/۸/۳۰ -  ‌فرهنگهای‌پراکنده ‌بايد‌گفت‌‌ها ‌و ‌يادداشت‌گذشته ‌از ‌بايد‌تا ‌نیمه‌دهه‌؛ ‌اند‌اجتماعي‌ورزش‌را ‌ظهور ‌شاخه‌‌شوند ‌و‌تأسیسهای ‌معتبر ‌در ‌اين ‌زمینه ‌‌المللي ‌و ‌نشريه‌نهادهای...  
PDF اصل مقاله 1.11 MB طراحی و تبیین مدل داوطلبی در ورزش دانش آموزی... http://shm.shahroodut.ac.ir/.../article_1395_ab562a80a4a71562e4... ۱۳۹۸/۲/۲ -  از 11ارشد، نفر از کارشناسان 02بدنی آموزش و پرورش، نفر از مدیران تربیت 23به روش تصادفی شامل، فرمول کوکران نفر از اساتید و نخبگان مدیریت ورزشی تعیین 95بدنی مناطق و اس...  
روزنامه ايران89/11/11: ورزش ايران-بانک اطلاعات نشریات کشور http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2235155 ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ -  » كريمي تاكيد كرد اگر كاشاني زودتر به پرسپوليس مي آمد از اين تيم اخراج نمي شد. ورزش ايران □ روزنامه ايران، شماره 4713 به تاريخ 11/11/89، صفحه 25 (ورزشي) لينک کوتاه...  
PDF درک دختران نوجوان و والدین آ نها از موانع عادت به ورزش-دانشگاه علوم... http://jqr.kmu.ac.ir/.../sv_hosseini-A-10-144-1-fe39028.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  91تا51 81 41تا01 7 (سال)سن نوجوان 41 (01تا5)كودكي (سال)سن شروع ورزش 11 (91تا01)نوجواني 02 يا بيشتر5 5 5كمتر از (سال)طول مدت ادامه والدين دموگرافيك هاي ويژگي.  
PDF طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی استان هرمزگان بر اساس مدل... http://faslname.msy.gov.ir/.../article_131_26d28b823f91bdb4f262... ۱۳۹۷/۴/۲۰ -  هرمزگان می تواند تأثیر سازنده اي بر برنامه ریزي مناسب و رفع مشکلات داشته باشد رسید که ضمن پاسخ گویی به این سوال که پتانسیل ها و محدودیت هاي توسعه ورزشی همگانی در...  
PDF حتلیل حمتوای جمله متاشاگر از نظر مؤلفههای ورزش با تأکید بر نظریه های... http://qrsm.atu.ac.ir/.../article_404_c52b19d448cfc79d95a804219... ۱۳۹۶/۱۲/۸ -  مذکر های کشکر، همراه بوده است از جمله نتایج پژوهش ای تحت عنوان در مقاله) 11 ( قاسمی و شیرویی های مدیریت تصاویر رابطه سوگیری جنسیتی با مؤلفه های ورزشی دریافت که بانوان...  
PDF بررسی و اولویت بندی جاذبه های گردشگری ورزشی استان اصفهان... https://journals.ut.ac.ir/.../article_63928_47001e63144996e65c1... ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ -  تصویب به جنوبی آفریقای در ترعادلانه اقتصادی رشد ایجاد برای راهبرد یک یابد دست شده یینتع اهداف به ورزشی گردشگری و ورزش ظرفیت طریق از تا یدکوش شدت به فوتبال 1111 یکشورها...  
PDF اصل مقاله (443 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_1128_3a9f679abbe537477932d84... ۱۳۹۷/۹/۱۱ -  ورزش همگانیرسانه چهارگانة بررسی نقش) در 1102( ،را گزارش کردند. در مطالعات خارجی سازیمشارکت اجتماعی، آموزشی و فرهنگ ،رسانیاطلاع رویكرد الگوهای رفتاری عمدتا ً ،شدههای...  
PDF تحلیل منظرهای توسعة مشارکت ورزشی در استان گیلان: خدمات، اقشار،... http://journals.ssrc.ac.ir/.../article_1128_3a9f679abbe53747793... ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  ورزش همگانیرسانه چهارگانة بررسی نقش) در 1102( ،را گزارش کردند. در مطالعات خارجی سازیمشارکت اجتماعی، آموزشی و فرهنگ ،رسانیاطلاع رویكرد الگوهای رفتاری عمدتا ً ،شدههای...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.