نتایج جستجو
صفحه ۱۵ | ۱۴۹,۷۱۰ نتیجه (۰.۲۸۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1190-219615.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۵ -  بانوآورانه تشویق و ایجاد فرهنگی 1121ورزش کانادا در سال برنامه استراتژیک ورزش کانادا به دنبال آن است که محیطی پویا و عالی در ورزش ایجاد نماید و در پی افزایش تعداد افرادي...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1087-356966.pdf ۱۳۹۶/۸/۱۳ -  پلشت و همکاران 5شماره /4/ سال 1395 زمستانمدیریت منابع انسانی در ورزش/ 11 بخشـی و همکـاران، علـیانـد (ردهک دییتأسازمانی بر توانمندسازی �...  
استانداردهای درس تربیت بدنی در دوره متوسطه-پرتال جامع علوم انسانی http://ensani.ir/fa/article/216688 ۱۳۹۴/۲/۲ -  انسانی رشد آموزش تربیت بدنی استانداردهای درس تربیت بدنی در دوره متوسطه نویسندگان: جواد آزمون منبع: رشد آموزش تربیت بدنی تابستان 1382 شماره 11 حوزه های تخصصی: دریافت مقاله...  
PDF درک دختران نوجوان و والدین آ نها از موانع عادت به ورزش-دانشگاه علوم... http://jqr.kmu.ac.ir/.../sv_hosseini-A-10-144-1-fe39028.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  91تا51 81 41تا01 7 (سال)سن نوجوان 41 (01تا5)كودكي (سال)سن شروع ورزش 11 (91تا01)نوجواني 02 يا بيشتر5 5 5كمتر از (سال)طول مدت ادامه والدين دموگرافيك هاي ويژگي.  
PDF راهنمای تدریس درس سلامت و تربیت بدنی ششم - 3.02 مگابایت-پایگاه... http://www.chap.sch.ir/sites/default/.../001-136-C74-24.pdf ۱۳۹۳/۲/۱۷ -  آشنایی با اطلاعات مربوط به بهداشت و تغذیه ورزشی 4ــ1ــ1ــ آشنایی با نحوه مواجهه با آسیب دیدگی در هنگام ورزش 4ــ1ــ2ــ آشنایی با نحوه مواجهه با آسیب دیدگی همبازی در...  
PDF اصل مقاله (487 K)-دانشگاه پیام نور http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/.../article_5843_c05e3d57a1b27c... ۱۳۹۸/۶/۵ -  است که تحرك و فعالیت بدنی جز لاینفک وجودي با توجه به گسترش علم و شود و امروزهها محسوب میانسان تواند این فقر حرکتی را زندگی ماشینی تنها عاملی که می ها نیز کمک کند ورزش...  
PDF اصل مقاله (441 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_324_f7838aba8d45473a5a75f826... ۱۳۹۶/۷/۲۲ -  در سند طرح 11( افراد بيشتری را ثبت نام کنند و کيفيت آموزش را ارتقاء بخشند تا کرد ورزش در نظر گرفته شده است. در ۀمحورهای مختلفی برای توسع ،ورزش کشور جامع توسعۀ ).  
PDF اثر سرمایۀ فکری بر بهرهوری با تأکید بر تسهیم دانش در کارشناسان ادارات... http://fmss.journals.pnu.ac.ir/.../article_4484_f3d05301c0e9415... ۱۳۹۷/۸/۱۹ -  در سازمان با جلسات شخصی خود را در هافراد باید دانش و تجرب). 11(شود گفته می درون گروه به جای بیرون گروه به همکاران اشتراك بگذارند. به می انباشته گذاشتن دانش، دانش سازمانی...  
روزنامه جام جم96/4/11: ورزش صبحگاهي سلطان در پارك ها-بانک اطلاعات... http://magiran.com/npview.asp?ID=3585373 ۱۳۹۶/۷/۲۶ -  * اعتبار اوليه دانلود مقالات برای مشترکان طلايي جديد از ابتدای سال 92 به 100 مقاله کاهش خواهد يافت. خريد اشتراک طلايي روزنامه جام جم96/4/11: ورزش صبحگاهي سلطان در...  
PDF اصل مقاله (682 K) شناسایی موانع توسعه مدیریتی فوتبال زنان در... https://jsmd.guilan.ac.ir/.../article_3260_fb91fecab3aa36e0fa6a... ۱۳۹۸/۱/۲۱ -  .. فوتبال زنان یتیریموانع توسعه مد ییشناسا 114 مقدمه ترین نیازها و امروزه ورزش از ضروری بشری به شمار ترین نهادهای جوامع اساسی ای آید. گسترش روز افزون ورزش به...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.