نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۱۴۳,۷۹۶ نتیجه (۰.۲۹۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF سی دی فارسی-آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک ایران http://www.olympicacademy.ir/.../4281_orig.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  توسعه آموزش تک تیرانداز : خلاصه فیلم 11 و کتاب جشنواره فیلم و عکس نماز ، معنویت و ورزش 11 نرم افزار پارس آذرخش : کتابخانه 21 آموزش فتوشاپ 11 کمیسیون...  
PDF متن کامل [PDF 792 kb]-دانشگاه علوم پزشکی اراک http://cmja.arakmu.ac.ir/article-1-508-fa.pdf ۱۳۹۷/۲/۱۱ -  جنباه یهااي آبای از برخا اگرچه ورزش ).11، 01باشد ( در ماورد تاأثیر یمطالعات متناقنا یتواند مفید باشد ول می کیفیات زنادگی در طاول دوران باارداري بار ها ورزش ینا ).11وجود...  
PDF سندروم قبل از قاعدگی و طب مکمل در ايران: مرور سيستماتيک-وب سایت... http://feyz.kaums.ac.ir/.../sayyadi-A-10-176-812-422fe11.pdf ۱۳۹۴/۱/۴ -  و بابونه، دهنده مفید بودن گل راعی، زعفران، گل م نشان .گروهی در این زمینه است -م قبل از قاعدگی می وهای ذکر شده فقط ورزش دارای شواهد بیشتر برای استفاده در تسکین سندر از...  
PDF آیا تمرین های آکواژیمناستیک سطح کیفیت زندگی زنان باردار را ارتقاء می... http://cmja.arakmu.ac.ir/article-1-508-en.pdf ۱۳۹۷/۶/۴ -  جنباه یهااي آبای از برخا اگرچه ورزش ).11، 01باشد ( در ماورد تاأثیر یمطالعات متناقنا یتواند مفید باشد ول می کیفیات زنادگی در طاول دوران باارداري بار ها ورزش ینا ).11وجود...  
PDF اصل مقاله (239 K)-دانشگاه ع.پ مشهد http://jfmh.mums.ac.ir/.../pdf_1584_1de3b91e783d0306ed8aa40d7bd... ۱۳۹۷/۲/۲۹ -  m 1130 -3752397: تلفن تماس 88/2/51 :تاريخ تاييد 78/9/02 :تاريخ وصول دانشگاه اصفهانگروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشيار 1 و تحقيقـات ي تربيت بدني وزارت علوم ي...  
PDF دانلود دانلود فایل-وب سایت دانشگاه ارومیه http://mehr.urmia.ac.ir/file/4223/.../danesh-varzesh-tose1.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ -  ورزشی 5454146111 کدپستی 164پستی moc.oohay@49heirhsan پست الکترونيک : دانشگاهیارای مجوز از کميته ناظر بر نشریات د با حمایت های معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه...  
PDF اثیر ورزشهای ویلیام و ثبات دهنده بر عملکرد بیماران با کمر درد مزمن... http://journal.skums.ac.ir/.../archive-A-10-3-510-d57dcf5.pdf ۱۳۹۳/۴/۹ -  می شوند (11). انجام ای ن ورزش ه ا به گونه ایست ک ه هر یک از دو گروه ورزش وارد عمل می شوند نیز بیشتر عضلات گلوتئا ل (سرین ی) و شکم ی وارد عمل متفاوت باش د. مطالعات متعدد...  
PDF ررسی ارتباط موازنه تصمیم گیری درانجام ورزش کارمندان شهر یزد بر اساس... http://www.zjrms.ir/files/site1/.../admin-A-10-1-384-0e0b0f4.pd... ۱۳۹۲/۸/۱۱ -  (مجله طبیب شرق، دوره 11، شماره 2، تابستان 1388، ص 57 تا 65 ) کل یدواژه ها: مدل فرانظریه ای، ورزش، کارمند، یزد مقدمه ورزش انجام فعالیت فیزیکی علاوه بر...  
PDF 5371 صاحب امتياز: وزارت ورزش و جوانان مديرمسئول: محمد رضا... http://csrs.msy.gov.ir/parameters/.../varzesh 28.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۵ -  پژوهشی مطالعات راهبردی ورزش و جوانان 11 موفقيت در بازي های المپيک، بعد از بازي های 2591 هلسينکی توسط جوکل1 و همکاران (6591) انجام شد. در اين مطالعه، از شاخص های تو�...  
PDF چکیده: مقدمه: تعریف ورزش و تندرستی :-http://www.abfasb.ir http://old.abfasb.ir/userdata/asnad/tasir.pdf ۱۳۹۷/۵/۶ -  موثر است عنوان عاملی در جهت تقویت ارزش اهتمام به موضوع اجتماعی شدن و رابطه ي آن با ورزش زمانی به اوج خود رسید ( 11،ص 3731فراهانی ، بر پا شد این سمینار که در سال « اجتماعی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.