نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۱۵۸,۶۳۶ نتیجه (۰.۴۲۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF بررسی ارتباط بین سطح فعالیتو درک موانع و انگیزه های ورزشی در... http://journal.nkums.ac.ir/article-1-367-fa.pdf ۱۳۹۷/۷/۳۰ -  همکاران4کاتنراساس مطالعه تحرك ارتباط معکوسی با میزان مرگ ومیر ورزشی و و5پینتربر اساس مطالعه[11]بیماران دیالیزي دارد علاوه بر فواید جسمی ورزش در این بیماران،همکاران کاهش...  
PDF اصل مقاله (433 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://journals.atu.ac.ir/.../pdf_404_c52b19d448cfc79d95a804219... ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ -  مذکر های کشکر، همراه بوده است از جمله نتایج پژوهش ای تحت عنوان در مقاله) 11 ( قاسمی و شیرویی های مدیریت تصاویر رابطه سوگیری جنسیتی با مؤلفه های ورزشی دریافت که بانوان...  
PDF جهت دریافت اینجا کلیک نمایید-دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم http://www.dte.ir/portal/file/?51602/for-web1.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ -  بین همایش دومین الغطاء کاشف حسین محمد شیخ الله آیت علامه :مصلح فقیه المللی بین کنگره 911.............................. مبلغی احمد المسلمین و الاسلام حجت با خواندنی...  
PDF دریافت فایل-تحقیق و پژوهش http://www.iribresearch.ir/sanjesh/pdfs/69.pdf ۱۳۹۶/۵/۲۸ -  برتر ايران پس از مسابقه بررسي ساختار واژگاني مصاحبه كامران تيموري، دكتر شهرام مدرس خياباني 911 ورزش همگانيرسانه ملي و توسع مجتبي ظريفي، كريم داودي هـاي...  
PDF ویژه نامه اولین همایش دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم... http://jarsport.ir/.../ویژه-نامه-اولین-همایش-دستاوردهای-علوم-ور... ۱۳۹۷/۶/۲۴ -  یبررس 58 بزرگسال 99 نیقزو استان در یورزش سمیتور توسعه موانع یبررس 211 یورزش و یبدن یها تیفعال انجام و یروان سلامت سطح نیب رابطه یبررس 421 ........... یدانشگاه...  
PDF جلوههای تصوف، فتوت و مذهب تشیع در ورزش باستانی و زورخانهای ایران علی... https://jrsm.khu.ac.ir/.../browse.php?a_id=1601&sid=1&s... ۱۳۹۷/۹/۳ -  کاربرد داشته در قالب رباعی بوده استبسیاري از اشعار مشهور که در زورخانه (.11کرد )ختم صلوات می . (6) شباهت زورخانه و خانقاه تر است تا یک محل ورزش ها و زوایاي مخصوص...  
PDF جلوههای تصوف، فتوت و مذهب تشیع در ورزش باستانی و زورخانهای ایران علی... https://jrsm.khu.ac.ir/.../browse.php?a_id=1601&sid=1&s... ۱۳۹۷/۹/۳ -  کاربرد داشته در قالب رباعی بوده استبسیاري از اشعار مشهور که در زورخانه (.11کرد )ختم صلوات می . (6) شباهت زورخانه و خانقاه تر است تا یک محل ورزش ها و زوایاي مخصوص...  
PDF سی دی فارسی-آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک ایران http://www.olympicacademy.ir/.../4281_orig.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  توسعه آموزش تک تیرانداز : خلاصه فیلم 11 و کتاب جشنواره فیلم و عکس نماز ، معنویت و ورزش 11 نرم افزار پارس آذرخش : کتابخانه 21 آموزش فتوشاپ 11 کمیسیون...  
PDF تبیین عوامل مؤثر بر مشارکت ورزشی دانشجویان با تاکید بر سرمایه های... http://jhss.ir/afile/7-31-2019_3-13-52_.pdf ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  جوامعی با سرمایة اجتماعی )، هنجارهاي 6002طور مثا م نیل و همکاران ( فعالیتهاي ورزشی قرار دارندبهمنظور انجام هنجارهاي مثبت اجتماعی به .]11[ رکت فعالیت ورزشی تهثیرگذار...  
PDF گزارش تخصصی ورزش-بهترین سایت مقاله، تحقیق ،پایان نامه و پروژه http://up.asemankafinet.ir/download/2268211/150tanabzani.pdf ۱۳۹۸/۷/۲۷ -  علمی و پژوهشی ri.tenifaknamesa.www. ‌ت 9 یزن طناب ورزش اثرات و دیفوا 11 یزن طناب رشته خاص یهایژگیو 11 یزن طناب ورزش در یدگید بیآس از یریپشگ و ها تیمحدود...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.