نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۱۵۵,۲۳۹ نتیجه (۰.۱۰۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF جهت دریافت اینجا کلیک نمایید-دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم http://www.dte.ir/portal/file/?51602/for-web1.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ -  بین همایش دومین الغطاء کاشف حسین محمد شیخ الله آیت علامه :مصلح فقیه المللی بین کنگره 911.............................. مبلغی احمد المسلمین و الاسلام حجت با خواندنی...  
PDF دریافت فایل-تحقیق و پژوهش http://www.iribresearch.ir/sanjesh/pdfs/69.pdf ۱۳۹۶/۵/۲۸ -  برتر ايران پس از مسابقه بررسي ساختار واژگاني مصاحبه كامران تيموري، دكتر شهرام مدرس خياباني 911 ورزش همگانيرسانه ملي و توسع مجتبي ظريفي، كريم داودي هـاي...  
PDF جلوههای تصوف، فتوت و مذهب تشیع در ورزش باستانی و زورخانهای ایران علی... https://jrsm.khu.ac.ir/.../browse.php?a_id=1601&sid=1&s... ۱۳۹۷/۹/۳ -  کاربرد داشته در قالب رباعی بوده استبسیاري از اشعار مشهور که در زورخانه (.11کرد )ختم صلوات می . (6) شباهت زورخانه و خانقاه تر است تا یک محل ورزش ها و زوایاي مخصوص...  
PDF جلوههای تصوف، فتوت و مذهب تشیع در ورزش باستانی و زورخانهای ایران علی... https://jrsm.khu.ac.ir/.../browse.php?a_id=1601&sid=1&s... ۱۳۹۷/۹/۳ -  کاربرد داشته در قالب رباعی بوده استبسیاري از اشعار مشهور که در زورخانه (.11کرد )ختم صلوات می . (6) شباهت زورخانه و خانقاه تر است تا یک محل ورزش ها و زوایاي مخصوص...  
PDF سی دی فارسی-آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک ایران http://www.olympicacademy.ir/.../4281_orig.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  توسعه آموزش تک تیرانداز : خلاصه فیلم 11 و کتاب جشنواره فیلم و عکس نماز ، معنویت و ورزش 11 نرم افزار پارس آذرخش : کتابخانه 21 آموزش فتوشاپ 11 کمیسیون...  
PDF [ دانلود ]-سایت دانشگاه گیلان https://staff.guilan.ac.ir/rahmati/cv/147.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  مصرف مواد نيروزای غير مجاز دوپينگ در بين ورزشکاران -11 حرفه ای، بررسی مسائل اجتماعی ایران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، شماره محمود شارع پور، سعيد کبيری، محمد...  
PDF تبیین عوامل مؤثر بر مشارکت ورزشی دانشجویان با تاکید بر سرمایه های... http://jhss.ir/afile/7-31-2019_3-13-52_.pdf ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  جوامعی با سرمایة اجتماعی )، هنجارهاي 6002طور مثا م نیل و همکاران ( فعالیتهاي ورزشی قرار دارندبهمنظور انجام هنجارهاي مثبت اجتماعی به .]11[ رکت فعالیت ورزشی تهثیرگذار...  
PDF دانلود دانلود فایل-وب سایت دانشگاه ارومیه http://mehr.urmia.ac.ir/file/4223/.../danesh-varzesh-tose1.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ -  ورزشی 5454146111 کدپستی 164پستی moc.oohay@49heirhsan پست الکترونيک : دانشگاهیارای مجوز از کميته ناظر بر نشریات د با حمایت های معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه...  
PDF متن کامل [PDF 792 kb]-دانشگاه علوم پزشکی اراک http://cmja.arakmu.ac.ir/article-1-508-fa.pdf ۱۳۹۷/۲/۱۱ -  جنباه یهااي آبای از برخا اگرچه ورزش ).11، 01باشد ( در ماورد تاأثیر یمطالعات متناقنا یتواند مفید باشد ول می کیفیات زنادگی در طاول دوران باارداري بار ها ورزش ینا ).11وجود...  
PDF سندروم قبل از قاعدگی و طب مکمل در ايران: مرور سيستماتيک-وب سایت... http://feyz.kaums.ac.ir/.../sayyadi-A-10-176-812-422fe11.pdf ۱۳۹۴/۱/۴ -  و بابونه، دهنده مفید بودن گل راعی، زعفران، گل م نشان .گروهی در این زمینه است -م قبل از قاعدگی می وهای ذکر شده فقط ورزش دارای شواهد بیشتر برای استفاده در تسکین سندر از...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.