نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۱۴۹,۸۷۲ نتیجه (۰.۲۰۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود دانلود فایل-وب سایت دانشگاه ارومیه http://mehr.urmia.ac.ir/file/4223/.../danesh-varzesh-tose1.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ -  ورزشی 5454146111 کدپستی 164پستی moc.oohay@49heirhsan پست الکترونيک : دانشگاهیارای مجوز از کميته ناظر بر نشریات د با حمایت های معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه...  
PDF ررسی ارتباط موازنه تصمیم گیری درانجام ورزش کارمندان شهر یزد بر اساس... http://www.zjrms.ir/files/site1/.../admin-A-10-1-384-0e0b0f4.pd... ۱۳۹۲/۸/۱۱ -  (مجله طبیب شرق، دوره 11، شماره 2، تابستان 1388، ص 57 تا 65 ) کل یدواژه ها: مدل فرانظریه ای، ورزش، کارمند، یزد مقدمه ورزش انجام فعالیت فیزیکی علاوه بر...  
PDF بررسی تاثیر استفاده از دستگاه کیگل ماستر و ورزش کیگل بر بی اختیاری... http://rjms.iums.ac.ir/article-1-1538-en.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  شود انقباضات غير ارادي دترسورها مي كه جهت بررسي اثرات ورزش كف (11)اي در مطالعه اختيـاري اختياري استرسي ادرار و بـي لگن بر روي بي ها به مدت صورت گرفت، استفاده از...  
PDF کلیک کنید-بهترین سایت مقاله، تحقیق ،پایان نامه و پروژه http://up.asemankafinet.ir/download/.../249zafjesmivavarzesh.pd... ۱۳۹۸/۷/۲۷ -  تا ابتدایی آموزان دانش اما است ابتدایی .زند می دامن مشکلات به هم مدارس ورزشی . مواجهند اندامی و قامتی مشکل با آموزان دانش از زیادی درصد کشور شهر 110 در تحقیقی نتایج...  
PDF فراتحلیل اثربخشی آموزش ها و مداخلات روان شناختی و ورزشی بر میزان... http://journals.tums.ac.ir/.../browse.php?a_id=5248&sid=1&a... ۱۳۹۷/۱۱/۳ -  که در ايمتعددهاي ن پژوهشیاز ب، ن منظوریبد: ها روش ي، ریگروش نمونه، حجم نمونهي، جامعه آمار، قیروش تحقسازي، هیفرض)ی شناخت که از لحاظ روش( ی مداخله ورزش11 ن یابزار ا.  
PDF 5371 صاحب امتياز: وزارت ورزش و جوانان مديرمسئول: محمد رضا... http://csrs.msy.gov.ir/parameters/.../varzesh 28.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۵ -  پژوهشی مطالعات راهبردی ورزش و جوانان 11 موفقيت در بازي های المپيک، بعد از بازي های 2591 هلسينکی توسط جوکل1 و همکاران (6591) انجام شد. در اين مطالعه، از شاخص های تو�...  
PDF مقایسﮥ تاثیر ورزش های پیاده روی و یوگا بر کیفیت زندگی افراد مبتلا به... http://www.zums.ac.ir/.../browse.php?a_id=227&slc_lang=en&a... ۱۳۹۵/۴/۱۳ -  آندوکرین، کاتکولامین و سیستم اوپیوئید درونی باشد که متعاقب ورزش در بدن اتفاق (. 11ها ورزش یوگا است ) (. یکی از این ورزش01افتد ) می زینی ـت گـی، وضعیـات فیزیکـاي از...  
PDF فرهنگی مؤثر بر گرایش شهروندان به ورزش همگانی مطالعه موردی: شهر-عوامل... http://www.shahrsazionline.com/.../shahrsazionline-101.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ -  اي به بعد قنرماني اسرت ورزش قنرماني و در كنار آن تبليغات رسانه احمردي (هاي همگاني توفيق چنداني حاصل نشرده اسرت شسازي براي ورز بحث فرهنگ )11: 1391مظفري، توانرد...  
PDF دانلود دانلود فایل-وب سایت دانشگاه ارومیه http://mehr.urmia.ac.ir/file/4227/.../danesh-varzesh-tose3.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ -  توسعه تخصصی دانشجویی – فصلنامه علمی 7 بر عملکرد ورزشکاران فعالیت ورزشی در کاهش فشار خون و همچنین بررسی تاثیر فشار خون بالا می باشد. ساله و بالاتر 11:  
PDF مقایسﮥ تاثیر ورزش های پیاده روی و یوگا بر کیفیت زندگی افراد مبتلا به... http://zums.ac.ir/nmcjournal/article-1-227-en.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ -  آندوکرین، کاتکولامین و سیستم اوپیوئید درونی باشد که متعاقب ورزش در بدن اتفاق (. 11ها ورزش یوگا است ) (. یکی از این ورزش01افتد ) می زینی ـت گـی، وضعیـات فیزیکـاي از...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.